Телефон: +389 2 3097-004
Е-пошта: uhmr@meteo.gov.mk

Алатка:
Отчетност за трошоци

Актуелни податоци

Времето на мерење и набљудување на АМС е според временска зона UTC+1 и податоците од истите се однесуваат за даденото време. (без менување на летно и зимско време)

ИМЕ ДЕН ВРЕМЕ ПРИТИСОКТЕМПЕ ВЛАГАБРЗИНПРАВЕЦ ВРНЕЖСНЕГ
————————————————–———-—–———-—–———-—–—————–—–—-
Ѓуриште/Свети Николе 18.08.202218:00 918 27.4 34 1.7север 0.0
Ѓуриште/Свети Николе 18.08.202219:00 918 26.8 36 2.0север 0.0
Ѓуриште/Свети Николе 18.08.202220:00 918 26.2 38 2.1север 0.0
Јажинце/Тетово 18.08.202218:00 26.7 / 0.0
Јажинце/Тетово 18.08.202219:00 24.7 / 0.0
Јажинце/Тетово 18.08.202220:00 24.4 / 0.0
Јасеново/Велес 18.08.202218:00 27.0 55 1.3jугоисток 0.0
Јасеново/Велес 18.08.202219:00 23.0 58 1.3исток-jугоисток 0.0
Јасеново/Велес 18.08.202220:00 20.9 64 1.5исток-jугоисток 0.0
Јегуновце/Тетово 18.08.202218:00 28.2 / 0.0
Јегуновце/Тетово 18.08.202219:00 23.7 / 0.0
Јегуновце/Тетово 18.08.202220:00 21.4 / 0.0
Берово 18.08.202218:00 920 26.3 52 0.9север 0.0
Берово 18.08.202219:00 920 21.7 69 1.9исток 0.0
Берово 18.08.202220:00 920 19.6 75 0.7север 0.0
Битола 18.08.202218:00 946 29.5 37 0.8запад-северозапад 0.0
Битола 18.08.202219:00 946 26.6 45 0.9jуг-jугозапад 0.0
Битола 18.08.202220:00 947 24.4 49 1.1jуг-jугозапад 0.0
Валандово 18.08.202218:00 997 33.2 33 1.7север-северозапад 0.0
Валандово 18.08.202219:00 997 28.2 49 0.0jуг-jугозапад 0.0
Валандово 18.08.202220:00 997 26.6 51 0.0тишина 0.0
Велес 18.08.202218:00 983 33.4 29 1.7запад-jугозапад 0.0
Велес 18.08.202219:00 984 29.6 35 0.0север-северозапад 0.0
Велес 18.08.202220:00 984 27.5 43 0.2jугозапад 0.0
Виница 18.08.202218:00 954 30.3 34 0.9север 0.0
Виница 18.08.202219:00 955 26.3 46 2.2jуг-jугоисток 0.0
Виница 18.08.202220:00 955 25.7 46 3.7jугоисток 0.0
Водоча/Струмица 18.08.202218:00 тишина
Водоча/Струмица 18.08.202219:00 тишина
Водоча/Струмица 18.08.202220:00 тишина
Водоча_Брана 18.08.202218:00 30.6 / 0.0
Водоча_Брана 18.08.202219:00 27.8 / 0.0
Водоча_Брана 18.08.202220:00 23.3 / 0.0
Гевгелија 18.08.202218:00 1003 33.8 28 1.5запад 0.0
Гевгелија 18.08.202219:00 1003 30.0 35 1.9запад 0.0
Гевгелија 18.08.202220:00 1004 28.3 41 0.7jуг-jугозапад 0.0
Гостивар 18.08.202218:00 952 27.7 47 3.1запад-jугозапад 0.0 0
Гостивар 18.08.202219:00 952 25.8 51 1.0jуг-jугоисток 0.0 0
Гостивар 18.08.202220:00 952 25.0 48 2.6jугозапад 0.0 0
Градско 18.08.202218:00 тишина
Градско 18.08.202219:00 тишина
Градско 18.08.202220:00 тишина
Делчево 18.08.202218:00 945 25.7 59 0.2северозапад 0.0
Делчево 18.08.202219:00 945 23.4 66 2.2север-североисток 0.0
Делчево 18.08.202220:00 946 19.4 81 0.8jуг-jугоисток 0.0
Демир Капија 18.08.202218:00 995 30.4 40 0.8запад-северозапад 0.0
Демир Капија 18.08.202219:00 996 27.9 44 2.1запад-jугозапад 0.0
Демир Капија 18.08.202220:00 996 26.2 47 0.6jугозапад 0.0
Доброште/Тетово 18.08.202218:00 / 0.0
Доброште/Тетово 18.08.202219:00 / 0.0
Доброште/Тетово 18.08.202220:00 / 0.0
Кавадарци 18.08.202218:00 982 29.8 47 0.8запад-jугозапад 0.0
Кавадарци 18.08.202219:00 982 27.2 51 1.7jуг-jугозапад 0.0
Кавадарци 18.08.202220:00 983 25.7 50 2.2jуг-jугозапад 0.0
Карго/Штип 18.08.202218:00 980 29.4 46 2.0север 0.0
Карго/Штип 18.08.202219:00 980 25.6 57 1.4север-североисток 0.0
Карго/Штип 18.08.202220:00 980 25.6 53 0.4jугозапад 0.0
Коџалија 18.08.202218:00 26.7 38 1.8северозапад 0.0 0
Коџалија 18.08.202219:00 25.6 42 2.5север 0.0 0
Коџалија 18.08.202220:00 26.2 36 5.1север 0.0 0
Корито/Тетово 18.08.202218:00 23.3 / 0.0
Корито/Тетово 18.08.202219:00 21.5 / 0.0
Корито/Тетово 18.08.202220:00 /
Костурино 18.08.202218:00 29.0 / 0.0
Костурино 18.08.202219:00 26.2 / 0.0
Костурино 18.08.202220:00 23.9 / 0.0
Кочани 18.08.202218:00 972 30.1 41 2.6север 0.0
Кочани 18.08.202219:00 973 27.7 43 3.1север-североисток 0.0
Кочани 18.08.202220:00 974 25.9 49 1.4север-североисток 0.0
Кратово 18.08.202218:00 940 26.1 42 1.7север-североисток 0.0
Кратово 18.08.202219:00 940 23.6 48 1.2исток 0.0
Кратово 18.08.202220:00 941 23.6 46 2.1исток-jугоисток 0.0
Крива Паланка 18.08.202218:00 935 25.8 44 2.3североисток 0.0
Крива Паланка 18.08.202219:00 935 22.4 58 4.2североисток 0.0
Крива Паланка 18.08.202220:00 936 20.2 62 4.1североисток 0.0
Крушево 18.08.202218:00 876 22.7 54 0.0тишина 0.0
Крушево 18.08.202219:00 876 21.7 52 0.1северозапад 0.0
Крушево 18.08.202220:00 877 22.1 47 0.2запад-jугозапад 0.0
Лазарополе 18.08.202218:00 тишина
Лазарополе 18.08.202219:00 тишина
Лазарополе 18.08.202220:00 тишина
Лакавица/Гостивар 18.08.202218:00 / 0.0
Лакавица/Гостивар 18.08.202219:00 / 0.0
Лакавица/Гостивар 18.08.202220:00 / 0.0
Маврови Анови 18.08.202218:00 874 22.0 50 0.4север-северозапад 0.0 0
Маврови Анови 18.08.202219:00 875 20.0 53 1.2север-северозапад 0.0 0
Маврови Анови 18.08.202220:00 875 18.7 58 0.6север-северозапад 0.0 0
Македонски Брод 18.08.202218:00 25.3 49 1.0север-северозапад 0.0
Македонски Брод 18.08.202219:00 24.4 49 1.7jуг-jугозапад 0.0
Македонски Брод 18.08.202220:00 22.2 55 1.1jуг-jугозапад 0.0
Непроштено/Тетово 18.08.202218:00 27.9 / 0.0
Непроштено/Тетово 18.08.202219:00 27.4 / 0.0
Непроштено/Тетово 18.08.202220:00 25.5 / 0.0
Ново Село/Гостивар 18.08.202218:00 / 0.0
Ново Село/Гостивар 18.08.202219:00 / 0.0
Ново Село/Гостивар 18.08.202220:00 / 0.0
Ново Село/Струмица 18.08.202218:00 977 31.9 38 1.3запад-jугозапад 0.0
Ново Село/Струмица 18.08.202219:00 977 29.5 42 1.7запад-северозапад 0.0
Ново Село/Струмица 18.08.202220:00 978 27.0 46 4.2север 0.0
Охрид 18.08.202218:00 928 26.4 40 1.1исток-jугоисток 0.0
Охрид 18.08.202219:00 929 25.5 43 1.7север 0.0
Охрид 18.08.202220:00 929 23.0 51 2.1север-северозапад 0.0
Пожар/Радовиш 18.08.202218:00 899 24.3 44 2.2север 0.0
Пожар/Радовиш 18.08.202219:00 899 23.2 47 2.3север 0.0
Пожар/Радовиш 18.08.202220:00 899 23.0 50 2.0север 0.0
Пожаране/Гостивар 18.08.202218:00 916 24.2 48 0.9северозапад 0.0
Пожаране/Гостивар 18.08.202219:00 916 23.8 48 1.4запад-северозапад 0.0
Пожаране/Гостивар 18.08.202220:00 917 22.7 51 0.3jуг-jугозапад 0.0
Пониква/Кочани 18.08.202218:00 20.7 42 2.2север-северозапад 0.0
Пониква/Кочани 18.08.202219:00 20.0 42 2.1север-северозапад 0.0
Пониква/Кочани 18.08.202220:00 19.9 41 3.1север-северозапад 0.0
Попова Шапка/Тетово 18.08.202218:00 826 19.8 47 2.5север 0.0
Попова Шапка/Тетово 18.08.202219:00 826 19.0 50 2.2север-северозапад 0.0
Попова Шапка/Тетово 18.08.202220:00 827 19.0 51 3.1север-северозапад 0.0
Прилеп 18.08.202218:00 937 29.2 34 2.9север-североисток 0.0
Прилеп 18.08.202219:00 937 26.6 39 1.7север-североисток 0.0
Прилеп 18.08.202220:00 937 24.4 45 1.2запад-jугозапад 0.0
Радовиш 18.08.202218:00 971 30.7 35 1.5север-северозапад 0.0
Радовиш 18.08.202219:00 971 26.9 47 0.9исток-североисток 0.0
Радовиш 18.08.202220:00 972 25.0 54 0.9jуг 0.0
Рашче 18.08.202218:00 / 0.0
Рашче 18.08.202219:00 / 0.0
Рашче 18.08.202220:00 / 0.0
Ресен 18.08.202218:00 915 25.7 62 0.3север-северозапад 0.0
Ресен 18.08.202219:00 915 20.9 74 0.1север 0.0
Ресен 18.08.202220:00 916 18.2 81 0.1север-северозапад 0.0
Сенокос/Гостивар 18.08.202218:00 28.6 / 0.0
Сенокос/Гостивар 18.08.202219:00 28.4 / 0.0
Сенокос/Гостивар 18.08.202220:00 26.4 / 0.0
Скопје/Гази Баба 18.08.202218:00 31.6 38 0.3северозапад 0.0
Скопје/Гази Баба 18.08.202219:00 27.1 48 0.8север-северозапад 0.0
Скопје/Гази Баба 18.08.202220:00 26.4 49 1.2запад 0.0
Скопје/Зајчев Рид 18.08.202218:00 976 34.0 27 0.6северозапад 0.0
Скопје/Зајчев Рид 18.08.202219:00 976 28.5 42 2.9север 0.0
Скопје/Зајчев Рид 18.08.202220:00 977 27.3 44 1.9запад-северозапад 0.0
Скопје/Карпош 18.08.202218:00 981 30.6 41 0.0тишина 0.0
Скопје/Карпош 18.08.202219:00 982 28.6 43 0.5jугоисток 0.0
Скопје/Карпош 18.08.202220:00 982 26.0 49 0.0северозапад 0.0
Скопје/Црешево 18.08.202218:00 980 31.3 40 1.7североисток 0.0
Скопје/Црешево 18.08.202219:00 980 29.9 34 0.9североисток 0.0
Скопје/Црешево 18.08.202220:00 981 26.9 45 0.5исток-jугоисток 0.0
Сливово 18.08.202218:00 23.4 59 / 0.0 0
Сливово 18.08.202219:00 19.7 70 / 0.0 0
Сливово 18.08.202220:00 18.2 71 / 0.0 0
Стенче/Тетово 18.08.202218:00 / 0.0
Стенче/Тетово 18.08.202219:00 / 0.0
Стенче/Тетово 18.08.202220:00 / 0.0
Струмица 18.08.202218:00 985 28.5 50 0.3запад-jугозапад 0.0
Струмица 18.08.202219:00 985 25.1 59 0.0север-североисток 0.0
Струмица 18.08.202220:00 986 23.7 62 0.1северозапад 0.0
Суви Лаки/Берово 18.08.202218:00 20.8 / 0.0
Суви Лаки/Берово 18.08.202219:00 17.2 / 0.0
Суви Лаки/Берово 18.08.202220:00 15.2 / 0.0
Тетово 18.08.202218:00 960 28.6 45 1.6запад-северозапад 0.0
Тетово 18.08.202219:00 960 26.6 54 1.2jугоисток 0.0
Тетово 18.08.202220:00 961 24.8 61 1.4исток-североисток 0.0
Тополчани/Прилеп 18.08.202218:00 918 28.1 31 3.8североисток 0.0
Тополчани/Прилеп 18.08.202219:00 918 27.2 34 4.6североисток 0.0
Тополчани/Прилеп 18.08.202220:00 919 27.0 33 3.8североисток 0.0
Турија_Брана 18.08.202218:00 /
Турија_Брана 18.08.202219:00 /
Турија_Брана 18.08.202220:00 /
Штип 18.08.202218:00 975 32.6 28 4.4север-северозапад 0.0
Штип 18.08.202219:00 975 30.0 35 1.0запад 0.0
Штип 18.08.202220:00 975 27.7 43 2.7северозапад 0.0

Адреса

ул. Скупи бр. 28, 1000 Скопје, Република С. Македонија

2021 © УХМР. Сите права задржани.