Алатка за отчетност на трошоците на носителите на јавни функции

Подолу се прикачени извештаи за реализација на програмата за работи од областа на хидрометеоролошката дејност
Полугодишен извештај за реализација на програмата за работи од областа на хидрометеоролошката дејност за период од 01.01.2019 до 30.06.2019 година
Годишен-извештај-за-реализација-на-програмата-за-УХМР-за-2018
Подолу се прикачени извештаи од финансиски трошења:
Име на носител на јавна функција: М-р Ивица Тодоровски
Датум на стапување на функција: 03.08.2017

службени трошоци Јуни – Ноември 2020

Службени трошоци Декември 2019 -Мај-2020
Службени трошоци Јуни 2019 – Ноември 2019
Службени трошоци  Декември 2018 – Мај 2019
Службени трошоци Јуни 2018 – Ноември 2018
Службени трошоци Декември 2017 – Мај 2018 
Име на носител на јавна функција: М-р Оливер Ромевски
Датум на стапување на функција: 14.10.2014
Службени трошоци Декември 2016 – Мај 2017
Службени трошоци Јуни 2016 – Ноември 2016
Службени трошоци Декември 2015 – Мај 2016 
Службени трошоци Јуни 2015- Ноември 2015
Службени трошоци Декември 2014 -Мај 2015