Раководител на сектор

Олга Зивчевска

Раководител на секторот за финансиски прашања

ул. Скупи бр. 28
Скопје
Р. Македонија
1000
Р. Македонија

 

+389 2 3097-004
+389 2 3097-118
+389 75 232-158