3

Директорот на Управата за Хидрометеоролошки работи на Република Северна Македонија, М-р Ивица Тодоровски, како досегашен Претседател на НЕФОРМАЛНАТА КОНФЕРЕНЦИЈА НА ДИРЕКТОРИ НА НАЦИОНАЛНИ ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИ СЛУЖБИ ОД ЈУГОИСТОЧНА ЕВРОПА (ICSEED-18), со поздравен говор го отвори состанокот, ги информираше присутните за активностите на УХМР во измината година. Потоа, Претседателството со Конференција го предаде на Директорот на Израелската Метеоролошка служба, г-дин Нир Став.