Current data

 • Ден: 18.04.2019
 • Време: 15:00
 • Притисок: 0994
 • Влага: 047
 • Брзина: 02.6
 • Правец: северозапад
 • Дожд: 00.0
 • Температура: 15.4 °C
 • Ден: 18.04.2019
 • Време: 15:00
 • Притисок: 0933
 • Влага: 050
 • Брзина: 00.8
 • Правец: северозапад
 • Дожд: 00.0
 • Температура: 12.4 °C
 • Ден: 18.04.2019
 • Време: 15:00
 • Притисок: /
 • Влага: 060
 • Брзина: 03.5
 • Правец: северозапад
 • Дожд: 00.0
 • Температура: 09.6 °C
 • Ден: 18.04.2019
 • Време: 15:00
 • Притисок: 0952
 • Влага: 041
 • Брзина: 04.3
 • Правец: север
 • Дожд: 00.0
 • Температура: 14.1 °C
 • Ден: 18.04.2019
 • Време: 15:00
 • Притисок: /
 • Влага: /
 • Брзина: /
 • Правец: тишина
 • Дожд: /
 • Температура: / °C
 • Ден: 18.04.2019
 • Време: 15:00
 • Притисок: 0996
 • Влага: 080
 • Брзина: 02.4
 • Правец: запад
 • Дожд: 00.0
 • Температура: 11.6 °C
 • Ден: 18.04.2019
 • Време: 15:00
 • Притисок: 0984
 • Влага: 042
 • Брзина: 03.7
 • Правец: север-северозапад
 • Дожд: 00.0
 • Температура: 15.7 °C
 • Ден: 18.04.2019
 • Време: 15:00
 • Притисок: 0969
 • Влага: 053
 • Брзина: 03.2
 • Правец: исток-југоисток
 • Дожд: 00.0
 • Температура: 13.6 °C

ИМЕ ДЕН ВРЕМЕПРИТ ТЕМП ВЛАГБРЗИНПРАВЕЦ ДОЖД СНЕГ
-------------------------------------------------------------------------------------
Ѓуриште/Свети_Николе 18.04.201915:00 08.2 064 03.8север 00.0
Ѓуриште/Свети_Николе 18.04.201916:00 08.8 065 02.9север 00.0
Ѓуриште/Свети_Николе 18.04.201917:00 08.7 066 03.1север-северозапад 00.0
Јажинце 18.04.201915:00 10.2 / 00.0
Јажинце 18.04.201916:00 09.4 / 00.0
Јажинце 18.04.201917:00 09.5 / 00.0
Јасеново 18.04.201915:00 17.5 046 02.8север-северозапад 00.0
Јасеново 18.04.201916:00 16.6 048 03.0северозапад 00.0
Јасеново 18.04.201917:00 12.4 059 00.9североисток 00.0
Берово 18.04.201915:00 09.6 060 03.5северозапад 00.0
Берово 18.04.201916:00 11.7 042 04.4север 00.0
Берово 18.04.201917:00 10.4 044 04.8север 00.0
Битола 18.04.201915:00 0952 14.1 041 04.3север 00.0
Битола 18.04.201916:00 0952 14.5 037 03.7север 00.0
Битола 18.04.201917:00 0953 12.0 048 02.8север 00.0
Валандово 18.04.201915:00 1009 15.0 053 04.0север-северозапад 00.0
Валандово 18.04.201916:00 1009 12.9 069 04.8запад 00.0
Валандово 18.04.201917:00 1009 12.8 063 02.7запад-северозапад 00.0
Велес 18.04.201915:00 0994 15.4 047 02.6северозапад 00.0
Велес 18.04.201916:00 0994 13.5 056 03.8запад-северозапад 00.0
Велес 18.04.201917:00 0995 14.3 050 03.2северозапад 00.0
Виница 18.04.201915:00 14.2 042 03.0североисток 00.0
Виница 18.04.201916:00 15.8 039 02.9североисток 00.0
Виница 18.04.201917:00 13.2 043 01.6исток 00.0
Водоча/Струмица 18.04.201915:00 11.2 076 01.6југ 00.5
Водоча/Струмица 18.04.201916:00 12.6 062 02.0запад-северозапад 00.0
Водоча/Струмица 18.04.201917:00 11.7 073 00.3југ 00.0
Градско 18.04.201915:00 0998 17.1 041 05.0северозапад 00.0 002
Градско 18.04.201916:00 0998 16.1 045 07.9север-северозапад 00.0 001
Градско 18.04.201917:00 0999 13.5 057 03.3југ 00.0 001
Иловица 18.04.201915:00 10.2 079 00.7запад-југозапад 00.0
Иловица 18.04.201916:00 11.2 069 02.2север-северозапад 00.1
Иловица 18.04.201917:00 11.6 065 01.7запад-северозапад 00.0
Кавадарци 18.04.201915:00 0992 16.7 046 03.3северозапад 00.0
Кавадарци 18.04.201916:00 0993 14.1 054 05.1исток 00.0
Кавадарци 18.04.201917:00 0994 10.0 085 02.2југ 02.6
Карго_аеродром/Штип 18.04.201915:00 0990 15.1 057 04.6запад 00.0
Карго_аеродром/Штип 18.04.201916:00 0990 12.3 065 04.5запад-југозапад 00.4
Карго_аеродром/Штип 18.04.201917:00 0990 13.5 066 04.4запад-југозапад 00.0
Костурино/Струмица 18.04.201915:00 /
Костурино/Струмица 18.04.201916:00 /
Костурино/Струмица 18.04.201917:00 /
Кочани 18.04.201915:00 0981 14.6 046 01.6југоисток 00.0
Кочани 18.04.201916:00 0981 16.5 036 03.6север 00.0
Кочани 18.04.201917:00 0982 15.1 039 01.6североисток 00.0
Коџалија/Радовиш 18.04.201915:00 06.9 078 02.2југ 00.0 000
Коџалија/Радовиш 18.04.201916:00 08.0 066 02.1југозапад 00.0 000
Коџалија/Радовиш 18.04.201917:00 08.1 067 02.6запад-северозапад 00.0 000
Крива_Паланка 18.04.201915:00 0942 13.0 041 05.9север-североисток 00.0
Крива_Паланка 18.04.201916:00 0943 13.2 040 03.2север-североисток 00.0
Крива_Паланка 18.04.201917:00 0943 11.5 043 02.8североисток 00.0
Крушево 18.04.201915:00 05.8 077 01.5север-северозапад 00.0
Крушево 18.04.201916:00 07.4 062 01.6исток-североисток 00.0
Крушево 18.04.201917:00 04.7 075 02.1северозапад 00.0
Лазарополе 18.04.201915:00 тишина
Лазарополе 18.04.201916:00 тишина
Лазарополе 18.04.201917:00 тишина
Маврови_Анови 18.04.201915:00 0876 08.3 052 04.0исток-југоисток 00.0
Маврови_Анови 18.04.201916:00 0877 05.9 069 02.8југоисток 00.0
Маврови_Анови 18.04.201917:00 0877 05.7 068 01.8југоисток 00.0
Македонски_Брод 18.04.201915:00 13.7 041 02.7југ-југоисток 00.0
Македонски_Брод 18.04.201916:00 11.8 044 03.9север-североисток 00.0
Македонски_Брод 18.04.201917:00 11.0 046 03.2север-североисток 00.0
Ново_Село/Струмица 18.04.201915:00 0987 14.2 052 03.9запад-југозапад 00.0
Ново_Село/Струмица 18.04.201916:00 0987 13.6 059 04.5запад 00.0
Ново_Село/Струмица 18.04.201917:00 0988 13.7 056 03.9запад 00.0
Охрид 18.04.201915:00 0933 12.4 050 00.8северозапад 00.0
Охрид 18.04.201916:00 0934 12.5 050 00.6север-северозапад 00.0
Охрид 18.04.201917:00 0934 11.7 052 01.6запад-југозапад 00.2
Пожаране/Гостивар 18.04.201915:00 0922 09.6 062 03.8исток-североисток 00.0
Пожаране/Гостивар 18.04.201916:00 0922 10.6 056 02.1североисток 00.0
Пожаране/Гостивар 18.04.201917:00 0922 08.4 065 02.7север-североисток 00.0
Пониква/Кочани 18.04.201915:00 04.7 064 01.7исток 00.0
Пониква/Кочани 18.04.201916:00 03.5 063 01.6исток-североисток 00.0
Пониква/Кочани 18.04.201917:00 03.4 063 01.9исток-североисток 00.0
Попова_Шапка/Тетово 18.04.201915:00 0825 00.2 094 01.0исток-североисток 00.0 006
Попова_Шапка/Тетово 18.04.201916:00 0826 02.5 064 01.9исток-североисток 00.3 006
Попова_Шапка/Тетово 18.04.201917:00 0826 00.1 095 00.6југ-југоисток 00.1 006
Радовиш 18.04.201915:00 0981 10.8 073 00.8северозапад 02.5
Радовиш 18.04.201916:00 0981 12.5 065 02.0запад-северозапад 00.0
Радовиш 18.04.201917:00 0981 11.9 070 02.4северозапад 00.0
Ресен 18.04.201915:00 0919 10.9 056 04.6североисток 00.0
Ресен 18.04.201916:00 0920 09.8 053 02.1запад-северозапад 00.0
Ресен 18.04.201917:00 0920 10.6 055 02.4североисток 00.0
Скопје/Гази_Баба 18.04.201915:00 тишина
Скопје/Гази_Баба 18.04.201916:00 тишина
Скопје/Гази_Баба 18.04.201917:00 тишина
Скопје/Зајчев_Рид 18.04.201915:00 0987 14.0 058 03.4југ 00.0
Скопје/Зајчев_Рид 18.04.201916:00 0987 11.5 079 03.3запад 01.3
Скопје/Зајчев_Рид 18.04.201917:00 0987 12.2 072 03.7југозапад 00.0
Скопје/Карпош 18.04.201915:00 0992 14.7 052 01.7југ 00.0
Скопје/Карпош 18.04.201916:00 0993 11.3 080 01.0северозапад 01.9
Скопје/Карпош 18.04.201917:00 0993 13.0 067 01.2југ-југозапад 00.0
Сливово 18.04.201915:00 13.6 042 / 00.0 000
Сливово 18.04.201916:00 13.1 040 / 00.0 000
Сливово 18.04.201917:00 10.5 046 / 00.0 000
Струмица 18.04.201915:00 0996 11.6 080 02.4запад 00.0
Струмица 18.04.201916:00 0996 12.8 069 01.4исток-југоисток 00.2
Струмица 18.04.201917:00 0996 12.2 073 00.1југоисток 00.0
Суви_Лаки/Берово 18.04.201915:00 09.3 / 00.0
Суви_Лаки/Берово 18.04.201916:00 11.0 / 00.0
Суви_Лаки/Берово 18.04.201917:00 10.6 / 00.0
Тетово 18.04.201915:00 0969 13.6 053 03.2исток-југоисток 00.0
Тетово 18.04.201916:00 0970 13.6 050 04.2исток-североисток 00.0
Тетово 18.04.201917:00 тишина
Тополчани 18.04.201915:00 12.1 042 05.4север 00.0
Тополчани 18.04.201916:00 11.0 045 10.7север-североисток 00.0
Тополчани 18.04.201917:00 10.0 050 09.6север-североисток 00.0
Штип 18.04.201915:00 0984 15.7 042 03.7север-северозапад 00.0
Штип 18.04.201916:00 0984 13.5 053 05.3запад 00.0
Штип 18.04.201917:00 0985 13.1 056 03.2запад 00.0