Current data

 • Ден: 25.08.2019
 • Време: 16:00
 • Притисок: 0986
 • Влага: 022
 • Брзина: 02.1
 • Правец: југ
 • Дожд: 00.0
 • Температура: 36.8 °C
 • Ден: 25.08.2019
 • Време: 16:00
 • Притисок: 0931
 • Влага: 038
 • Брзина: 01.4
 • Правец: југ-југозапад
 • Дожд: 00.0
 • Температура: 30.5 °C
 • Ден: 25.08.2019
 • Време: 16:00
 • Притисок: /
 • Влага: 029
 • Брзина: 01.9
 • Правец: југозапад
 • Дожд: 00.0
 • Температура: 30.6 °C
 • Ден: 25.08.2019
 • Време: 16:00
 • Притисок: 0949
 • Влага: 028
 • Брзина: 01.0
 • Правец: исток-југоисток
 • Дожд: 00.0
 • Температура: 32.3 °C
 • Ден: 25.08.2019
 • Време: 16:00
 • Притисок: /
 • Влага: 025
 • Брзина: 01.4
 • Правец: исток
 • Дожд: 00.0
 • Температура: 36.0 °C
 • Ден: 25.08.2019
 • Време: 16:00
 • Притисок: 0988
 • Влага: 026
 • Брзина: 01.2
 • Правец: југ-југозапад
 • Дожд: 00.0
 • Температура: 35.4 °C
 • Ден: 25.08.2019
 • Време: 16:00
 • Притисок: 0978
 • Влага: 024
 • Брзина: 02.1
 • Правец: север
 • Дожд: 00.0
 • Температура: 35.3 °C
 • Ден: 25.08.2019
 • Време: 16:00
 • Притисок: 0963
 • Влага: 029
 • Брзина: 03.0
 • Правец: север-североисток
 • Дожд: 00.0
 • Температура: 32.9 °C

ИМЕ ДЕН ВРЕМЕПРИТ ТЕМП ВЛАГБРЗИНПРАВЕЦ ДОЖД СНЕГ
-------------------------------------------------------------------------------------
Ѓуриште/Свети_Николе 25.08.201916:00 0921 30.0 030 01.4исток-југоисток 00.0
Ѓуриште/Свети_Николе 25.08.201917:00 0920 29.4 031 01.5исток-југоисток 00.0
Ѓуриште/Свети_Николе 25.08.201918:00 0921 28.0 033 00.3исток-југоисток 00.0
Јажинце 25.08.201916:00 30.3 / 00.0
Јажинце 25.08.201917:00 29.1 / 00.0
Јажинце 25.08.201918:00 25.3 / 00.0
Јасен 25.08.201916:00 24.4 042 03.6исток 00.0
Јасен 25.08.201917:00 23.4 041 03.7исток-североисток 00.0
Јасен 25.08.201918:00 22.3 042 05.9исток 00.0
Јасеново 25.08.201916:00 34.7 025 01.3запад-југозапад 00.0
Јасеново 25.08.201917:00 33.8 028 01.1исток-југоисток 00.0
Јасеново 25.08.201918:00 29.7 041 00.4југоисток 00.0
Берово 25.08.201916:00 30.6 029 01.9југозапад 00.0
Берово 25.08.201917:00 26.9 044 01.6исток-југоисток 00.0
Берово 25.08.201918:00 23.6 045 02.5исток 00.0
Битола 25.08.201916:00 0949 32.3 028 01.0исток-југоисток 00.0
Битола 25.08.201917:00 0949 31.1 031 00.9југ-југоисток 00.0
Битола 25.08.201918:00 0949 27.9 041 02.2североисток 00.0
Валандово 25.08.201916:00 1001 37.5 028 02.4југоисток 00.0
Валандово 25.08.201917:00 1000 36.7 028 02.0југоисток 00.0
Валандово 25.08.201918:00 1000 34.4 036 03.7југ-југоисток 00.0
Велес 25.08.201916:00 0986 36.8 022 02.1југ 00.0
Велес 25.08.201917:00 0986 34.6 024 00.6југ-југоисток 00.0
Велес 25.08.201918:00 0986 33.4 028 01.4југозапад 00.0
Виница 25.08.201916:00 0957 33.6 025 01.9североисток 00.0
Виница 25.08.201917:00 0957 33.2 027 02.4североисток 00.0
Виница 25.08.201918:00 0958 30.5 031 01.4југоисток 00.0
Водоча/Струмица 25.08.201916:00 35.0 027 00.8југоисток 00.0
Водоча/Струмица 25.08.201917:00 34.5 031 00.0југ 00.0
Водоча/Струмица 25.08.201918:00 31.7 037 03.7југ 00.0
Водоча_Брана 25.08.201916:00 33.6 / 00.0
Водоча_Брана 25.08.201917:00 32.3 / 00.0
Водоча_Брана 25.08.201918:00 30.0 / 00.0
Градско 25.08.201916:00 0990 35.9 023 01.7запад-југозапад 00.0 000
Градско 25.08.201917:00 0990 34.0 032 02.1југ-југозапад 00.0 000
Градско 25.08.201918:00 0991 33.1 029 01.3југозапад 00.0 000
Иловица 25.08.201916:00 32.2 030 02.1запад-југозапад 00.0
Иловица 25.08.201917:00 31.6 032 01.3југ-југозапад 00.0
Иловица 25.08.201918:00 28.3 043 01.7север-североисток 00.0
Кавадарци 25.08.201916:00 0985 35.3 028 01.2север-североисток 00.0
Кавадарци 25.08.201917:00 0985 34.3 031 01.7север-северозапад 00.0
Кавадарци 25.08.201918:00 тишина
Карго_аеродром/Штип 25.08.201916:00 0982 35.4 027 01.6југозапад 00.0
Карго_аеродром/Штип 25.08.201917:00 0982 34.8 033 01.1југозапад 00.0
Карго_аеродром/Штип 25.08.201918:00 0982 32.0 036 00.7исток-североисток 00.0
Костурино/Струмица 25.08.201916:00 33.8 / 00.0
Костурино/Струмица 25.08.201917:00 33.0 / 00.0
Костурино/Струмица 25.08.201918:00 29.1 / 00.0
Кочани 25.08.201916:00 0975 34.8 027 01.5исток-југоисток 00.0
Кочани 25.08.201917:00 0975 33.3 029 01.6југоисток 00.0
Кочани 25.08.201918:00 0976 31.9 030 02.5североисток 00.0
Коџалија/Радовиш 25.08.201916:00 29.4 033 02.8југоисток 00.0 000
Коџалија/Радовиш 25.08.201917:00 28.6 035 03.3југ-југоисток 00.0 000
Коџалија/Радовиш 25.08.201918:00 27.3 037 01.8исток-југоисток 00.0 000
Крива_Паланка 25.08.201916:00 0938 31.2 030 02.5исток-североисток 00.0
Крива_Паланка 25.08.201917:00 0939 28.9 035 01.8исток-североисток 00.0
Крива_Паланка 25.08.201918:00 0939 25.5 047 02.3исток-североисток 00.0
Крушево 25.08.201916:00 25.4 039 01.8исток-југоисток 00.0
Крушево 25.08.201917:00 24.0 043 00.7североисток 00.0
Крушево 25.08.201918:00 22.7 045 03.6југ-југоисток 00.0
Лазарополе 25.08.201916:00 тишина
Лазарополе 25.08.201917:00 тишина
Лазарополе 25.08.201918:00 тишина
Маврови_Анови 25.08.201916:00 0877 24.3 047 00.6исток-североисток 00.0
Маврови_Анови 25.08.201917:00 0877 22.4 053 00.9север 00.0
Маврови_Анови 25.08.201918:00 0877 20.0 062 00.9север-северозапад 00.0
Македонски_Брод 25.08.201916:00 30.4 028 01.7исток-североисток 00.0
Македонски_Брод 25.08.201917:00 29.5 029 01.9југ 00.0
Македонски_Брод 25.08.201918:00 27.0 036 01.3југ 00.0
Ново_Село/Струмица 25.08.201916:00 0981 35.9 024 02.6југ 00.0
Ново_Село/Струмица 25.08.201917:00 0981 34.4 027 02.2југ 00.0
Ново_Село/Струмица 25.08.201918:00 0981 32.2 032 02.9југ-југоисток 00.0
Охрид 25.08.201916:00 0931 30.5 038 01.4југ-југозапад 00.0
Охрид 25.08.201917:00 0931 29.9 034 00.5југ-југозапад 00.0
Охрид 25.08.201918:00 0931 28.2 035 02.0исток-југоисток 00.0
Пожар/Конче 25.08.201916:00 0900 29.6 033 01.8исток-југоисток 00.0
Пожар/Конче 25.08.201917:00 0902 28.1 036 01.1југ-југозапад 00.0
Пожар/Конче 25.08.201918:00 0902 25.1 047 04.1југ-југоисток 00.0
Пожаране/Гостивар 25.08.201916:00 0919 26.7 043 01.5север-северозапад 00.0
Пожаране/Гостивар 25.08.201917:00 0919 26.3 044 01.7северозапад 00.0
Пожаране/Гостивар 25.08.201918:00 0919 25.3 042 02.3север-северозапад 00.0
Пониква/Кочани 25.08.201916:00 21.1 046 01.5исток-југоисток 00.0
Пониква/Кочани 25.08.201917:00 19.8 051 00.6југоисток 00.0
Пониква/Кочани 25.08.201918:00 18.8 056 01.1исток-југоисток 00.0
Попова_Шапка/Тетово 25.08.201916:00 0828 19.1 054 01.3југ-југоисток 00.0 000
Попова_Шапка/Тетово 25.08.201917:00 0828 18.2 058 00.1северозапад 00.0 000
Попова_Шапка/Тетово 25.08.201918:00 0829 17.4 059 00.9северозапад 00.0 000
Радовиш 25.08.201916:00 0974 33.8 029 02.2југ-југоисток 00.0
Радовиш 25.08.201917:00 0974 32.4 040 00.2исток 00.0
Радовиш 25.08.201918:00 0974 30.4 039 01.1исток-југоисток 00.0
Ресен 25.08.201916:00 0918 28.9 037 02.4исток 00.0
Ресен 25.08.201917:00 0918 28.5 038 03.2исток 00.0
Ресен 25.08.201918:00 0918 22.9 070 00.6север-североисток 00.0
Скопје/Гази_Баба 25.08.201916:00 36.0 025 01.4исток 00.0
Скопје/Гази_Баба 25.08.201917:00 35.3 026 00.9југ-југоисток 00.0
Скопје/Гази_Баба 25.08.201918:00 31.3 036 00.0тишина 00.0
Скопје/Зајчев_Рид 25.08.201916:00 0979 35.3 024 01.4исток-југоисток 00.0
Скопје/Зајчев_Рид 25.08.201917:00 0979 34.6 025 01.5исток 00.0
Скопје/Зајчев_Рид 25.08.201918:00 0979 33.3 027 01.0исток-североисток 00.0
Скопје/Карпош 25.08.201916:00 0984 35.0 024 01.5исток-североисток 00.0
Скопје/Карпош 25.08.201917:00 0984 34.2 026 00.4североисток 00.0
Скопје/Карпош 25.08.201918:00 0984 31.0 035 00.0тишина 00.0
Сливово 25.08.201916:00 29.5 033 / 00.0 000
Сливово 25.08.201917:00 26.9 043 / 00.0 000
Сливово 25.08.201918:00 22.8 058 / 00.0 000
Струмица 25.08.201916:00 0988 35.4 026 01.2југ-југозапад 00.0
Струмица 25.08.201917:00 0988 34.5 027 01.0југ-југоисток 00.0
Струмица 25.08.201918:00 0988 31.5 037 02.9југ 00.0
Суви_Лаки/Берово 25.08.201916:00 29.7 / 00.0
Суви_Лаки/Берово 25.08.201917:00 26.9 / 00.0
Суви_Лаки/Берово 25.08.201918:00 22.7 / 00.0
Тетово 25.08.201916:00 0963 32.9 029 03.0север-североисток 00.0
Тетово 25.08.201917:00 0963 32.0 030 02.8север-северозапад 00.0
Тетово 25.08.201918:00 0963 29.5 037 03.8север-северозапад 00.0
Тополчани 25.08.201916:00 28.9 035 02.1исток 00.0
Тополчани 25.08.201917:00 29.7 034 02.5северозапад 00.0
Тополчани 25.08.201918:00 23.1 044 02.7североисток 02.5
Штип 25.08.201916:00 0978 35.3 024 02.1север 00.0
Штип 25.08.201917:00 0977 35.0 024 02.6југ-југозапад 00.0
Штип 25.08.201918:00 0978 33.5 026 03.1југ-југоисток 00.0