Current data

 • Ден: 24.10.2019
 • Време: 00:00
 • Притисок: 0994
 • Влага: 069
 • Брзина: 00.5
 • Правец: исток-североисток
 • Дожд: 00.0
 • Температура: 09.5 °C
 • Ден: 24.10.2019
 • Време: 00:00
 • Притисок: 0935
 • Влага: 057
 • Брзина: 02.3
 • Правец: север
 • Дожд: 00.0
 • Температура: 10.9 °C
 • Ден: 24.10.2019
 • Време: 00:00
 • Притисок: /
 • Влага: 098
 • Брзина: 00.4
 • Правец: исток-југоисток
 • Дожд: 00.0
 • Температура: 01.1 °C
 • Ден: 24.10.2019
 • Време: 00:00
 • Притисок: /
 • Влага: /
 • Брзина: /
 • Правец: тишина
 • Дожд: /
 • Температура: / °C
 • Ден: 24.10.2019
 • Време: 00:00
 • Притисок: /
 • Влага: 081
 • Брзина: 00.0
 • Правец: тишина
 • Дожд: 00.0
 • Температура: 07.7 °C
 • Ден: 24.10.2019
 • Време: 00:00
 • Притисок: 0996
 • Влага: 088
 • Брзина: 00.0
 • Правец: тишина
 • Дожд: 00.0
 • Температура: 06.2 °C
 • Ден: 24.10.2019
 • Време: 00:00
 • Притисок: 0984
 • Влага: 058
 • Брзина: 00.2
 • Правец: југоисток
 • Дожд: 00.0
 • Температура: 11.6 °C
 • Ден: 24.10.2019
 • Време: 00:00
 • Притисок: 0969
 • Влага: 083
 • Брзина: 00.2
 • Правец: североисток
 • Дожд: 00.0
 • Температура: 08.2 °C

ИМЕ ДЕН ВРЕМЕПРИТ ТЕМП ВЛАГБРЗИНПРАВЕЦ ДОЖД СНЕГ
-------------------------------------------------------------------------------------
Ѓуриште/Свети_Николе 24.10.201900:00 тишина
Ѓуриште/Свети_Николе 24.10.201901:00 тишина
Ѓуриште/Свети_Николе 24.10.201902:00 тишина
Јажинце 24.10.201900:00 /
Јажинце 24.10.201901:00 /
Јажинце 24.10.201902:00 /
Јасен 24.10.201900:00 13.3 039 04.2југ-југоисток 00.0
Јасен 24.10.201901:00 13.0 040 03.7југ-југоисток
Јасен 24.10.201902:00 12.7 038 03.6југ-југоисток 00.0
Јасеново 24.10.201900:00 07.6 076 00.8исток-југоисток 00.0
Јасеново 24.10.201901:00 06.8 080 00.9југоисток 00.0
Јасеново 24.10.201902:00 06.7 081 01.4југоисток 00.0
Берово 24.10.201900:00 01.1 098 00.4исток-југоисток 00.0
Берово 24.10.201901:00 00.7 099 00.1исток-североисток 00.0
Берово 24.10.201902:00 00.7 100 00.9исток 00.0
Битола 24.10.201900:00 тишина
Битола 24.10.201901:00 тишина
Битола 24.10.201902:00 тишина
Валандово 24.10.201900:00 1009 10.9 075 00.5север-северозапад 00.0
Валандово 24.10.201901:00 1008 09.6 078 00.1запад-северозапад 00.0
Валандово 24.10.201902:00 1008 09.3 079 00.8запад-северозапад 00.0
Велес 24.10.201900:00 0994 09.5 069 00.5исток-североисток 00.0
Велес 24.10.201901:00 0994 08.2 074 00.6исток-североисток 00.0
Велес 24.10.201902:00 0994 07.5 078 00.0тишина 00.0
Виница 24.10.201900:00 0963 13.7 049 02.5исток-југоисток 00.0
Виница 24.10.201901:00 0963 12.9 051 02.7исток-југоисток 00.0
Виница 24.10.201902:00 0962 13.0 051 02.9исток-југоисток 00.0
Водоча/Струмица 24.10.201900:00 09.4 074 00.0тишина 00.0
Водоча/Струмица 24.10.201901:00 08.9 076 00.0запад-југозапад 00.0
Водоча/Струмица 24.10.201902:00 07.3 084 00.0тишина 00.0
Водоча_Брана 24.10.201900:00 08.4 / 00.0
Водоча_Брана 24.10.201901:00 07.6 / 00.0
Водоча_Брана 24.10.201902:00 07.5 / 00.0
Градско 24.10.201900:00 0998 11.4 059 01.7север-северозапад 00.0 000
Градско 24.10.201901:00 0998 11.1 061 02.9север-северозапад 00.0 000
Градско 24.10.201902:00 0998 09.5 068 01.9север-северозапад 00.0 000
Иловица 24.10.201900:00 16.8 043 00.4запад 00.0
Иловица 24.10.201901:00 16.3 048 00.1југоисток 00.0
Иловица 24.10.201902:00 16.3 048 00.5северозапад 00.0
Кавадарци 24.10.201900:00 0992 10.3 067 01.3југ-југозапад 00.0
Кавадарци 24.10.201901:00 тишина
Кавадарци 24.10.201902:00 тишина
Карго_аеродром/Штип 24.10.201900:00 0989 10.4 059 01.2североисток 00.0
Карго_аеродром/Штип 24.10.201901:00 0990 07.2 069 01.0северозапад 00.0
Карго_аеродром/Штип 24.10.201902:00 0989 05.5 072 00.8исток-југоисток 00.0
Костурино/Струмица 24.10.201900:00 -01.7 / 00.0
Костурино/Струмица 24.10.201901:00 -03.3 / 00.0
Костурино/Струмица 24.10.201902:00 -03.8 / 00.0
Кочани 24.10.201900:00 0982 10.1 065 00.3север-североисток 00.0
Кочани 24.10.201901:00 0982 09.8 066 00.8североисток 00.0
Кочани 24.10.201902:00 0982 08.4 072 00.0тишина 00.0
Коџалија/Радовиш 24.10.201900:00 15.0 044 02.6исток-североисток 00.0 000
Коџалија/Радовиш 24.10.201901:00 14.8 045 02.5исток-североисток 00.0 000
Коџалија/Радовиш 24.10.201902:00 14.8 044 02.2исток-североисток 00.0 000
Крива_Паланка 24.10.201900:00 0943 07.6 064 04.1североисток 00.0
Крива_Паланка 24.10.201901:00 0943 07.2 065 04.2североисток 00.0
Крива_Паланка 24.10.201902:00 0943 06.8 066 03.8североисток 00.0
Крушево 24.10.201900:00 12.9 038 00.3југ 00.0
Крушево 24.10.201901:00 13.2 038 00.3југ-југоисток 00.0
Крушево 24.10.201902:00 12.3 040 00.1југозапад 00.0
Лазарополе 24.10.201900:00 тишина
Лазарополе 24.10.201901:00 тишина
Лазарополе 24.10.201902:00 тишина
Маврови_Анови 24.10.201900:00 0879 06.8 065 00.1север 00.0
Маврови_Анови 24.10.201901:00 0879 06.5 067 00.3север-североисток 00.0
Маврови_Анови 24.10.201902:00 0879 06.3 066 01.1североисток 00.0
Македонски_Брод 24.10.201900:00 06.7 067 00.0северозапад 00.0
Македонски_Брод 24.10.201901:00 05.7 072 00.0тишина 00.0
Македонски_Брод 24.10.201902:00 04.6 078 00.0југ-југоисток 00.0
Ново_Село/Струмица 24.10.201900:00 0988 12.3 063 01.6север-североисток 00.0
Ново_Село/Струмица 24.10.201901:00 0988 11.4 068 02.7север-северозапад 00.0
Ново_Село/Струмица 24.10.201902:00 0988 10.5 071 02.3север-северозапад 00.0
Охрид 24.10.201900:00 0935 10.9 057 02.3север 00.0
Охрид 24.10.201901:00 0935 10.0 060 02.0север-северозапад 00.0
Охрид 24.10.201902:00 0935 10.0 061 02.1север-северозапад 00.0
Пожар/Конче 24.10.201900:00 0905 13.4 047 03.2југ 00.0
Пожар/Конче 24.10.201901:00 0905 12.9 050 02.8југ 00.0
Пожар/Конче 24.10.201902:00 0904 12.8 051 03.2југ 00.0
Пожаране/Гостивар 24.10.201900:00 0922 13.7 050 00.3југоисток 00.0
Пожаране/Гостивар 24.10.201901:00 0922 14.4 041 01.0исток-североисток 00.0
Пожаране/Гостивар 24.10.201902:00 0922 12.4 044 01.3северозапад 00.0
Пониква/Кочани 24.10.201900:00 10.0 047 01.6југ-југоисток 00.0
Пониква/Кочани 24.10.201901:00 09.8 047 01.2југоисток 00.0
Пониква/Кочани 24.10.201902:00 11.1 044 01.2запад-југозапад 00.0
Попова_Шапка/Тетово 24.10.201900:00 0829 11.7 014 03.3југозапад 00.0 000
Попова_Шапка/Тетово 24.10.201901:00 0829 10.8 017 02.9југозапад 00.0 000
Попова_Шапка/Тетово 24.10.201902:00 0828 11.5 021 02.8југозапад 00.0 000
Радовиш 24.10.201900:00 0982 08.1 072 00.5север-северозапад 00.0
Радовиш 24.10.201901:00 0982 07.9 072 00.8запад-северозапад 00.0
Радовиш 24.10.201902:00 0982 07.2 078 00.0тишина 00.0
Ресен 24.10.201900:00 тишина
Ресен 24.10.201901:00 тишина
Ресен 24.10.201902:00 тишина
Скопје/Гази_Баба 24.10.201900:00 07.7 081 00.0тишина 00.0
Скопје/Гази_Баба 24.10.201901:00 06.8 085 00.0запад-југозапад 00.0
Скопје/Гази_Баба 24.10.201902:00 06.0 088 00.0тишина 00.0
Скопје/Зајчев_Рид 24.10.201900:00 0986 11.1 071 01.0југозапад 00.0
Скопје/Зајчев_Рид 24.10.201901:00 0986 11.0 069 01.0запад-југозапад 00.0
Скопје/Зајчев_Рид 24.10.201902:00 0986 09.9 073 01.6запад-југозапад 00.0
Скопје/Карпош 24.10.201900:00 0992 09.3 079 00.0тишина 00.0
Скопје/Карпош 24.10.201901:00 0992 08.7 082 00.0запад-северозапад 00.0
Скопје/Карпош 24.10.201902:00 0992 07.9 083 00.0тишина 00.0
Сливово 24.10.201900:00 04.0 084 / 00.0 000
Сливово 24.10.201901:00 04.1 083 / 00.0 000
Сливово 24.10.201902:00 02.6 092 / 00.0 000
Струмица 24.10.201900:00 0996 06.2 088 00.0тишина 00.0
Струмица 24.10.201901:00 0996 05.7 093 00.2запад-северозапад 00.0
Струмица 24.10.201902:00 0996 04.1 090 01.0север-североисток 00.0
Суви_Лаки/Берово 24.10.201900:00 03.0 / 00.0
Суви_Лаки/Берово 24.10.201901:00 02.4 / 00.0
Суви_Лаки/Берово 24.10.201902:00 02.5 / 00.0
Тетово 24.10.201900:00 0969 08.2 083 00.2североисток 00.0
Тетово 24.10.201901:00 0969 07.2 087 00.7запад-југозапад 00.0
Тетово 24.10.201902:00 0968 06.4 089 00.0тишина 00.0
Тополчани 24.10.201900:00 14.0 040 03.3југ-југоисток 00.0
Тополчани 24.10.201901:00 14.1 040 02.3југозапад 00.0
Тополчани 24.10.201902:00 13.6 042 01.4југозапад 00.0
Штип 24.10.201900:00 0984 11.6 058 00.2југоисток 00.0
Штип 24.10.201901:00 0984 10.5 061 01.3север-североисток 00.0
Штип 24.10.201902:00 0984 10.1 062 00.8северозапад 00.0