АВИОНСКО ЗАСЕЈУВАЊЕ ЗА 2021 година

И оваа година со авионско засејување ќе се заштитуваат земјоделските посеви од град.
Во продолжение се изјавите дадени по тој повод од страна на директорот на УХМР Костадин Ацевски и министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство Арјанит Хоџа кои се осврнаа на важноста од спроведување на оваа активност, начинот на спроведување и очекуваните резултати од истата.

Leave a reply


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.