• Ден:
 • Време:
 • Притисок:
 • Влага:
 • Брзина:
 • Правец:
 • Дожд:
 • Температура: °C
 • Ден:
 • Време:
 • Притисок:
 • Влага:
 • Брзина:
 • Правец:
 • Дожд:
 • Температура: °C
 • Ден:
 • Време:
 • Притисок:
 • Влага:
 • Брзина:
 • Правец:
 • Дожд:
 • Температура: °C
 • Ден:
 • Време:
 • Притисок:
 • Влага:
 • Брзина:
 • Правец:
 • Дожд:
 • Температура: °C
 • Ден:
 • Време:
 • Притисок:
 • Влага:
 • Брзина:
 • Правец:
 • Дожд:
 • Температура: °C
 • Ден:
 • Време:
 • Притисок:
 • Влага:
 • Брзина:
 • Правец:
 • Дожд:
 • Температура: °C
 • Ден:
 • Време:
 • Притисок:
 • Влага:
 • Брзина:
 • Правец:
 • Дожд:
 • Температура: °C
 • Ден:
 • Време:
 • Притисок:
 • Влага:
 • Брзина:
 • Правец:
 • Дожд:
 • Температура: °C

Времето на мерење и набљудување на АМС е според временска зона UTC+1 и податоците од истите се однесуваат за даденото време.(без менување на летно и зимско време)


IME DEN VREMEPRITITEMP VLAGBRZINPRAVEC VRNEZSNE
------------------------------------------------------------------------------------
Berovo 21.09.202106:00 07.0 100 00.1sever 00.0
Berovo 21.09.202107:00 09.4 100 00.2sever 00.0
Berovo 21.09.202108:00 13.3 085 01.0zapad 00.0
Bitola 21.09.202106:00 0951 13.0 083 01.7sever-severoistok 00.0
Bitola 21.09.202107:00 0952 14.1 077 02.9sever-severozapad 00.0
Bitola 21.09.202108:00 0953 17.1 065 02.4sever-severoistok 00.0
Demir Kapija 21.09.202106:00 1005 12.9 084 00.6zapad-jugozapad 00.0
Demir Kapija 21.09.202107:00 1006 13.7 083 00.9severozapad 00.0
Demir Kapija 21.09.202108:00 1007 16.3 070 01.1sever-severozapad 00.0
Dobroshte 21.09.202106:00 / 00.0
Dobroshte 21.09.202107:00 / 00.0
Dobroshte 21.09.202108:00 / 00.0
Gevgelija 21.09.202106:00 1012 17.2 063 03.3sever-severozapad 00.0
Gevgelija 21.09.202107:00 1012 18.7 058 02.6severoistok 00.0
Gevgelija 21.09.202108:00 1013 19.2 056 03.0sever-severoistok 00.0
Gjurishte/Sveti_Nikole 21.09.202106:00 0922 08.3 100 06.1sever 00.0
Gjurishte/Sveti_Nikole 21.09.202107:00 0922 08.9 100 04.9sever 00.0
Gjurishte/Sveti_Nikole 21.09.202108:00 0923 11.4 072 04.3sever 00.0
Gostivar 21.09.202106:00 0959 12.9 084 00.6istok-severoistok 00.0 00
Gostivar 21.09.202107:00 0959 13.3 082 00.7sever-severoistok 00.0 00
Gostivar 21.09.202108:00 0960 13.7 080 01.8sever-severoistok 00.0 00
Gradsko 21.09.202106:00 0997 14.3 075 02.6severozapad 00.0 00
Gradsko 21.09.202107:00 0998 15.8 067 02.5severozapad 00.0 00
Gradsko 21.09.202108:00 0998 16.7 062 03.2severozapad 00.0 00
Jasen 21.09.202106:00 08.0 083 01.6sever 00.0
Jasen 21.09.202107:00 10.0 075 01.1sever-severozapad 00.0
Jasen 21.09.202108:00 tishina
Jasenovo 21.09.202106:00 11.3 097 00.0jugoistok 00.0
Jasenovo 21.09.202107:00 13.6 082 00.0tishina 00.0
Jasenovo 21.09.202108:00 15.2 071 01.2zapad-jugozapad 00.0
Jazince 21.09.202106:00 10.4 / 00.0
Jazince 21.09.202107:00 10.6 / 00.0
Jazince 21.09.202108:00 10.5 / 00.0
Jegunovce 21.09.202106:00 13.5 / 00.0
Jegunovce 21.09.202107:00 14.2 / 00.0
Jegunovce 21.09.202108:00 14.6 / 00.0
Kargo/Shtip 21.09.202106:00 0988 11.7 085 01.0sever-severozapad 00.0
Kargo/Shtip 21.09.202107:00 0989 11.4 093 01.4istok 00.0
Kargo/Shtip 21.09.202108:00 0989 15.4 072 01.5istok 00.0
Kavadarci 21.09.202106:00 0992 13.0 084 00.9jug 00.0
Kavadarci 21.09.202107:00 0992 14.6 079 01.1jug-jugozapad 00.0
Kavadarci 21.09.202108:00 0993 15.8 071 00.7jug-jugozapad 00.0
Kochani 21.09.202106:00 0980 10.6 090 00.1istok-severoistok 00.0
Kochani 21.09.202107:00 0981 12.2 088 00.9jug-jugozapad 00.0
Kochani 21.09.202108:00 0982 14.3 076 03.0zapad-jugozapad 00.0
Kodjalija/Radovish 21.09.202106:00 13.0 073 04.2sever 00.0 00
Kodjalija/Radovish 21.09.202107:00 12.8 080 02.0jug-jugozapad 00.0 00
Kodjalija/Radovish 21.09.202108:00 11.2 087 01.8severoistok 00.1 00
Korito 21.09.202106:00 06.8 / 00.0
Korito 21.09.202107:00 06.9 / 00.0
Korito 21.09.202108:00 07.9 / 00.0
Kosturino/Strumica 21.09.202106:00 13.4 / 00.0
Kosturino/Strumica 21.09.202107:00 14.2 / 00.0
Kosturino/Strumica 21.09.202108:00 16.2 / 00.0
Kriva_Palanka 21.09.202106:00 0941 09.2 094 02.9severoistok 00.0
Kriva_Palanka 21.09.202107:00 0941 11.6 084 02.6istok-severoistok 00.0
Kriva_Palanka 21.09.202108:00 tishina
Krushevo 21.09.202106:00 0878 11.9 061 00.2jugozapad 00.0
Krushevo 21.09.202107:00 0878 12.7 070 01.3jugoistok 00.0
Krushevo 21.09.202108:00 0879 13.2 071 01.6jug-jugoistok 00.0
Lakavica/Gostivar 21.09.202106:00 / 00.0
Lakavica/Gostivar 21.09.202107:00 / 00.0
Lakavica/Gostivar 21.09.202108:00 / 00.0
Lazaropole 21.09.202106:00 0871 06.6 100 01.0istok 00.0 00
Lazaropole 21.09.202107:00 0872 08.7 092 00.3istok 00.0 00
Lazaropole 21.09.202108:00 0872 11.6 071 00.8sever-severozapad 00.0 00
Makedonski_Brod 21.09.202106:00 10.6 092 00.4jugozapad 00.0
Makedonski_Brod 21.09.202107:00 12.5 081 01.3sever-severoistok 00.0
Makedonski_Brod 21.09.202108:00 16.5 067 02.3severoistok 00.0
Mavrovi_Anovi 21.09.202106:00 0876 07.5 091 00.3sever 00.0 00
Mavrovi_Anovi 21.09.202107:00 0877 08.5 091 00.6istok 00.0 00
Mavrovi_Anovi 21.09.202108:00 0877 11.1 082 01.0jugoistok 00.0 00
Neproshteno 21.09.202106:00 13.5 / 00.0
Neproshteno 21.09.202107:00 13.6 / 00.0
Neproshteno 21.09.202108:00 13.8 / 00.0
Novo_Selo/Gostivar 21.09.202106:00 / 00.0
Novo_Selo/Gostivar 21.09.202107:00 / 00.0
Novo_Selo/Gostivar 21.09.202108:00 /
Novo_Selo/Strumica 21.09.202106:00 0985 13.6 084 02.4sever-severozapad 00.0
Novo_Selo/Strumica 21.09.202107:00 0986 15.0 074 03.1zapad-severozapad 00.0
Novo_Selo/Strumica 21.09.202108:00 0986 15.6 073 04.2zapad 00.0
Ohrid 21.09.202106:00 0933 13.4 089 00.0tishina 00.0
Ohrid 21.09.202107:00 0933 14.7 081 00.0tishina 00.0
Ohrid 21.09.202108:00 0934 18.0 068 00.0tishina 00.0
Ponikva/ Kochani 21.09.202106:00 07.6 093 03.7sever-severozapad 00.0
Ponikva/ Kochani 21.09.202107:00 08.3 084 04.5sever-severozapad 00.0
Ponikva/ Kochani 21.09.202108:00 09.5 075 03.1severozapad 00.0
Popova_Shapka/Tetovo 21.09.202106:00 0825 09.8 045 01.7sever 00.0 00
Popova_Shapka/Tetovo 21.09.202107:00 0826 09.8 062 01.4jug-jugoistok 00.0 00
Popova_Shapka/Tetovo 21.09.202108:00 0826 11.3 057 02.0jug-jugoistok 00.0 00
Pozar/Radovish 21.09.202106:00 0901 08.3 097 04.1sever 00.0
Pozar/Radovish 21.09.202107:00 0902 09.2 093 03.5severozapad 00.0
Pozar/Radovish 21.09.202108:00 0903 10.9 085 02.7severozapad 00.0
Pozharane/Gostivar 21.09.202106:00 0921 10.4 093 01.1sever-severoistok 00.0
Pozharane/Gostivar 21.09.202107:00 0921 10.7 092 01.0istok-severoistok 00.0
Pozharane/Gostivar 21.09.202108:00 0922 11.4 088 01.5sever-severoistok 00.0
Prilep 21.09.202106:00 0942 13.2 078 01.2sever-severoistok 00.0
Prilep 21.09.202107:00 0942 14.0 078 01.4sever-severoistok 00.0
Prilep 21.09.202108:00 0943 16.1 068 00.9istok-jugoistok 00.0
Radovish 21.09.202106:00 0979 12.7 081 03.8zapad 00.0
Radovish 21.09.202107:00 0980 13.5 076 06.3zapad 00.0
Radovish 21.09.202108:00 0980 14.9 071 05.6zapad 00.0
Resen 21.09.202106:00 0919 10.3 100 00.1sever-severozapad 00.0
Resen 21.09.202107:00 0920 11.2 096 00.1sever 00.0
Resen 21.09.202108:00 0920 17.8 067 00.1sever 00.0
Senokos 21.09.202106:00 12.2 / 00.0
Senokos 21.09.202107:00 12.4 / 00.0
Senokos 21.09.202108:00 12.9 / 00.0
Shtip 21.09.202106:00 0983 12.6 078 02.2severozapad 00.0
Shtip 21.09.202107:00 0984 12.7 078 01.7jug-jugozapad 00.0
Shtip 21.09.202108:00 0984 14.2 070 02.5severozapad 00.0
Skopje/Creshevo 21.09.202106:00 0989 14.5 081 00.4jug-jugoistok 00.0
Skopje/Creshevo 21.09.202107:00 0990 14.5 084 00.3jugozapad 00.0
Skopje/Creshevo 21.09.202108:00 0991 15.4 076 00.8zapad 00.0
Skopje/Gazi_Baba 21.09.202106:00 14.4 079 00.0tishina 00.0
Skopje/Gazi_Baba 21.09.202107:00 15.1 075 00.7istok-jugoistok 00.0
Skopje/Gazi_Baba 21.09.202108:00 15.8 071 01.3istok-jugoistok 00.0
Skopje/Karposh 21.09.202106:00 0991 12.9 087 00.0sever-severozapad 00.0
Skopje/Karposh 21.09.202107:00 0991 14.1 081 01.0sever 00.0
Skopje/Karposh 21.09.202108:00 0992 16.1 070 01.2severozapad 00.0
Skopje/Zajcev_Rid 21.09.202106:00 0985 12.4 089 00.9jug 00.0
Skopje/Zajcev_Rid 21.09.202107:00 0986 13.9 082 00.8sever 00.0
Skopje/Zajcev_Rid 21.09.202108:00 0987 15.2 077 01.4zapad-severozapad 00.0
Slivovo 21.09.202106:00 08.1 100 / 00.0 00
Slivovo 21.09.202107:00 09.3 100 / 00.0 00
Slivovo 21.09.202108:00 13.2 089 / 00.0 00
Stence 21.09.202106:00 / 00.0
Stence 21.09.202107:00 / 00.0
Stence 21.09.202108:00 / 00.0
Strumica 21.09.202106:00 0993 13.8 078 00.6severozapad 00.0
Strumica 21.09.202107:00 0994 15.3 072 00.8zapad 00.0
Strumica 21.09.202108:00 0995 17.6 064 00.9severozapad 00.0
Suvi_Laki/Berovo 21.09.202106:00 07.2 / 00.0
Suvi_Laki/Berovo 21.09.202107:00 10.0 / 00.0
Suvi_Laki/Berovo 21.09.202108:00 /
Tetovo 21.09.202106:00 0968 13.8 079 01.6istok-severoistok 00.0
Tetovo 21.09.202107:00 0968 13.9 078 01.3sever-severoistok 00.0
Tetovo 21.09.202108:00 0969 14.1 077 02.2severoistok 00.0
Topolcani 21.09.202106:00 0922 12.0 082 05.9sever 00.0
Topolcani 21.09.202107:00 0923 12.2 083 04.6sever-severoistok 00.0
Topolcani 21.09.202108:00 0924 14.4 075 03.5sever-severoistok 00.0
Turija_Brana 21.09.202106:00 / 00.0
Turija_Brana 21.09.202107:00 / 00.0
Turija_Brana 21.09.202108:00 / 00.0
Valandovo 21.09.202106:00 1005 16.4 069 03.0severozapad 00.0
Valandovo 21.09.202107:00 1006 16.8 066 07.0zapad-severozapad 00.0
Valandovo 21.09.202108:00 1007 17.7 063 05.0zapad-severozapad 00.0
Veles 21.09.202106:00 0993 14.4 074 02.2sever-severozapad 00.0
Veles 21.09.202107:00 0994 15.1 070 02.5severozapad 00.0
Veles 21.09.202108:00 0994 16.8 063 03.0severozapad 00.0
Vinica 21.09.202106:00 0961 11.2 087 00.8istok-jugoistok 00.0
Vinica 21.09.202107:00 0961 12.2 084 00.7istok-jugoistok 00.0
Vinica 21.09.202108:00 0962 12.3 082 02.6zapad 00.0
Vodocha/Strumica 21.09.202106:00 13.5 082 00.2istok-jugoistok 00.0
Vodocha/Strumica 21.09.202107:00 14.8 077 00.2istok 00.0
Vodocha/Strumica 21.09.202108:00 16.8 068 01.2jug-jugoistok 00.0
Vodocha_Brana 21.09.202106:00 12.9 / 00.0
Vodocha_Brana 21.09.202107:00 14.6 / 00.0
Vodocha_Brana 21.09.202108:00 16.2 / 00.0