Телефон: +389 2 3097-004
Е-пошта: uhmr@meteo.gov.mk

Алатка:
Отчетност за трошоци

Актуелни податоци

Времето на мерење и набљудување на АМС е според временска зона UTC+1 и податоците од истите се однесуваат за даденото време. (без менување на летно и зимско време)

ИМЕ ДЕН ВРЕМЕ ПРИТИСОКТЕМПЕ ВЛАГАБРЗИНПРАВЕЦ ВРНЕЖСНЕГ
————————————————–———-—–———-—–———-—–—————–—–—-
Ѓуриште/Свети Николе 01.10.202206:00 923 14.7 79 5.4jуг-jугозапад 0.0
Ѓуриште/Свети Николе 01.10.202207:00 924 15.3 76 4.5jуг 0.0
Ѓуриште/Свети Николе 01.10.202208:00 924 14.2 86 5.2jуг-jугоисток 0.3
Јажинце/Тетово 01.10.202206:00 14.0 / 0.0
Јажинце/Тетово 01.10.202207:00 15.1 / 0.0
Јажинце/Тетово 01.10.202208:00 15.3 / 0.0
Јасеново/Велес 01.10.202206:00 15.1 93 0.8jугоисток 0.0
Јасеново/Велес 01.10.202207:00 15.7 95 0.3северозапад 0.0
Јасеново/Велес 01.10.202208:00 16.8 99 0.7исток 0.1
Јегуновце/Тетово 01.10.202206:00 12.6 / 0.0
Јегуновце/Тетово 01.10.202207:00 13.5 / 0.0
Јегуновце/Тетово 01.10.202208:00 13.9 / 0.0
Берово 01.10.202206:00 926 10.9 93 0.9североисток 0.0
Берово 01.10.202207:00 927 13.0 90 1.1jугоисток 0.0
Берово 01.10.202208:00 928 13.4 93 1.1исток-jугоисток 0.4
Битола 01.10.202206:00 954 13.1 99 0.7исток-североисток 0.0
Битола 01.10.202207:00 955 15.3 86 3.0север 0.0
Битола 01.10.202208:00 955 15.4 88 2.2jуг-jугоисток 0.0
Валандово 01.10.202206:00 1008 15.9 90 0.0тишина 0.0
Валандово 01.10.202207:00 1008 15.9 92 0.0тишина 0.0
Валандово 01.10.202208:00 1009 17.4 86 2.4запад 0.0
Велес 01.10.202206:00 993 15.8 87 0.6jугозапад 0.0
Велес 01.10.202207:00 994 16.6 83 0.6jуг-jугозапад 0.0
Велес 01.10.202208:00 993 17.6 80 1.6запад-jугозапад 0.0
Виница 01.10.202206:00 962 17.0 69 3.1jуг-jугоисток 0.0
Виница 01.10.202207:00 963 17.9 68 2.3jуг-jугоисток 0.0
Виница 01.10.202208:00 964 16.7 79 3.0запад-jугозапад 0.0
Водоча/Струмица 01.10.202206:00 14.6 93 1.8северозапад 0.0
Водоча/Струмица 01.10.202207:00 16.3 86 0.5запад-северозапад 0.0
Водоча/Струмица 01.10.202208:00 16.6 86 0.4исток-jугоисток 0.0
Водоча_Брана 01.10.202206:00 15.3 / 0.0
Водоча_Брана 01.10.202207:00 15.9 / 0.0
Водоча_Брана 01.10.202208:00 17.7 / 0.0
Гевгелија 01.10.202206:00 1014 16.5 83 0.6исток 0.0
Гевгелија 01.10.202207:00 1015 16.5 84 0.9исток 0.0
Гевгелија 01.10.202208:00 1015 18.3 78 0.8север-северозапад 0.0
Гостивар 01.10.202206:00 959 14.8 80 2.2североисток 0.0 0
Гостивар 01.10.202207:00 959 14.9 87 1.2запад-jугозапад 0.4 0
Гостивар 01.10.202208:00 959 15.3 88 0.9jуг-jугозапад 0.9 0
Делчево 01.10.202206:00 953 11.1 94 0.8север-североисток 0.0
Делчево 01.10.202207:00 953 12.9 89 0.5запад 0.0
Делчево 01.10.202208:00 953 13.7 87 0.0тишина 0.0
Демир Капија 01.10.202206:00 1005 19.3 71 0.9jугозапад 0.0
Демир Капија 01.10.202207:00 1006 19.0 72 2.2jуг-jугоисток 0.0
Демир Капија 01.10.202208:00 1006 18.9 79 0.4запад-северозапад 0.0
Доброште/Тетово 01.10.202206:00 / 0.0
Доброште/Тетово 01.10.202207:00 / 0.0
Доброште/Тетово 01.10.202208:00 / 0.0
Кавадарци 01.10.202206:00 992 16.7 83 0.7jуг 0.0
Кавадарци 01.10.202207:00 992 17.1 85 0.9jугозапад 0.0
Кавадарци 01.10.202208:00 993 18.4 86 1.0северозапад 0.0
Карго/Штип 01.10.202206:00 989 15.0 91 0.9исток 0.0
Карго/Штип 01.10.202207:00 989 15.6 94 0.8jуг-jугозапад 0.0
Карго/Штип 01.10.202208:00 990 16.3 96 3.0исток 0.2
Коџалија 01.10.202206:00 16.2 69 2.3исток 0.0 0
Коџалија 01.10.202207:00 16.5 66 3.3исток 0.0 0
Коџалија 01.10.202208:00 15.3 77 2.2исток 0.8 0
Корито/Тетово 01.10.202206:00 12.7 / 0.0
Корито/Тетово 01.10.202207:00 14.2 / 0.0
Костурино 01.10.202206:00 15.1 / 0.0
Костурино 01.10.202207:00 16.0 / 0.0
Костурино 01.10.202208:00 17.7 / 0.0
Кочани 01.10.202206:00 981 15.0 84 0.8северозапад 0.0
Кочани 01.10.202207:00 982 16.4 82 1.3jуг-jугоисток 0.0
Кочани 01.10.202208:00 983 16.3 82 1.9запад 0.0
Кратово 01.10.202206:00 947 18.3 62 1.3исток-североисток 0.0
Кратово 01.10.202207:00 947 19.8 56 2.3исток 0.0
Кратово 01.10.202208:00 948 19.5 60 3.3jуг-jугоисток 0.0
Крива Паланка 01.10.202206:00 941 13.4 86 1.7североисток 0.0
Крива Паланка 01.10.202207:00 942 14.3 84 2.3североисток 0.0
Крива Паланка 01.10.202208:00 942 16.1 79 0.9исток 0.0
Крушево 01.10.202206:00 880 12.2 91 0.5запад-северозапад 0.0
Крушево 01.10.202207:00 882 13.3 85 2.7северозапад 0.0
Крушево 01.10.202208:00 881 15.2 72 2.0запад-северозапад 0.0
Лазарополе 01.10.202206:00 874 11.7 97 0.8jуг-jугозапад 0.4 2
Лакавица/Гостивар 01.10.202206:00 / 0.0
Лакавица/Гостивар 01.10.202207:00 / 0.3
Лакавица/Гостивар 01.10.202208:00 / 1.3
Маврови Анови 01.10.202206:00 878 13.6 80 1.9запад-северозапад 0.0 0
Маврови Анови 01.10.202207:00 879 13.3 85 2.0запад-северозапад 2.3 0
Маврови Анови 01.10.202208:00 879 13.2 88 2.3запад-северозапад 3.2 0
Македонски Брод 01.10.202206:00 12.3 95 0.8jуг 0.0
Македонски Брод 01.10.202207:00 13.6 95 3.1jугозапад 0.8
Македонски Брод 01.10.202208:00 14.7 95 1.5запад 1.1
Непроштено/Тетово 01.10.202206:00 14.0 / 0.0
Непроштено/Тетово 01.10.202207:00 15.1 / 0.0
Непроштено/Тетово 01.10.202208:00 14.9 / 0.0
Ново Село/Гостивар 01.10.202206:00 / 0.0
Ново Село/Гостивар 01.10.202207:00 / 0.1
Ново Село/Гостивар 01.10.202208:00 / 0.0
Ново Село/Струмица 01.10.202206:00 987 15.3 88 2.7север 0.0
Ново Село/Струмица 01.10.202207:00 988 15.2 93 1.0jугоисток 0.0
Ново Село/Струмица 01.10.202208:00 989 18.1 72 1.9северозапад 0.0
Охрид 01.10.202206:00 935 13.6 98 1.9север-североисток 0.0
Охрид 01.10.202207:00 936 14.9 97 1.1североисток 0.0
Охрид 01.10.202208:00 936 15.4 96 1.3север-североисток 0.2
Пожар/Радовиш 01.10.202206:00 905 15.3 73 3.5jуг-jугоисток 0.0
Пожар/Радовиш 01.10.202207:00 905 14.4 79 2.9jуг 0.0
Пожар/Радовиш 01.10.202208:00 906 16.1 71 2.7jугозапад 0.0
Пожаране/Гостивар 01.10.202206:00 921 14.8 77 1.0jугоисток 0.0
Пожаране/Гостивар 01.10.202207:00 922 13.3 93 1.6север-северозапад 0.6
Пожаране/Гостивар 01.10.202208:00 922 14.9 89 2.2jуг-jугозапад 0.6
Пониква/Кочани 01.10.202206:00 11.8 74 2.3запад-jугозапад 0.0
Пониква/Кочани 01.10.202207:00 11.9 77 2.7запад 0.0
Пониква/Кочани 01.10.202208:00 11.8 81 2.3запад-jугозапад 0.0
Попова Шапка/Тетово 01.10.202206:00 828 11.1 76 1.1запад-северозапад 0.0
Попова Шапка/Тетово 01.10.202207:00 828 14.6 61 7.1jугозапад 0.3
Попова Шапка/Тетово 01.10.202208:00 828 15.4 58 4.3запад 0.0
Прилеп 01.10.202206:00 944 13.0 94 1.2север 0.0
Прилеп 01.10.202207:00 946 14.1 93 0.3северозапад 0.0
Прилеп 01.10.202208:00 945 16.0 84 2.2север-североисток 0.0
Радовиш 01.10.202206:00 981 14.4 94 0.5jуг 0.0
Радовиш 01.10.202207:00 982 15.1 92 1.1север 0.1
Радовиш 01.10.202208:00 982 16.1 93 0.9jугозапад 0.5
Рашче 01.10.202206:00 / 0.0
Рашче 01.10.202207:00 / 0.0
Рашче 01.10.202208:00 / 0.0
Ресен 01.10.202206:00 922 12.6 100 0.1исток-jугоисток 0.0
Ресен 01.10.202207:00 923 13.2 100 0.5север-северозапад 0.1
Ресен 01.10.202208:00 923 16.4 91 0.0запад 0.1
Сенокос/Гостивар 01.10.202206:00 15.4 / 0.0
Сенокос/Гостивар 01.10.202207:00 14.5 / 0.3
Сенокос/Гостивар 01.10.202208:00 15.7 / 0.1
Скопје/Гази Баба 01.10.202206:00 14.4 91 1.0запад 0.0
Скопје/Гази Баба 01.10.202207:00 15.5 88 0.5jуг-jугоисток 0.0
Скопје/Гази Баба 01.10.202208:00 15.6 88 0.4jуг 0.0
Скопје/Зајчев Рид 01.10.202206:00 985 14.1 90 1.9запад 0.0
Скопје/Зајчев Рид 01.10.202207:00 986 14.8 90 1.2jугоисток 0.0
Скопје/Зајчев Рид 01.10.202208:00 986 15.5 88 1.5jугоисток 0.0
Скопје/Карпош 01.10.202206:00 991 14.7 90 0.5jуг-jугозапад 0.0
Скопје/Карпош 01.10.202207:00 991 15.6 86 0.5исток-североисток 0.0
Скопје/Карпош 01.10.202208:00 991 15.9 86 0.4jугоисток 0.0
Скопје/Црешево 01.10.202206:00 989 14.7 95 1.7jуг 0.0
Скопје/Црешево 01.10.202207:00 990 15.0 96 0.3запад 0.0
Скопје/Црешево 01.10.202208:00 990 15.4 95 0.6jугоисток 0.0
Сливово 01.10.202206:00 12.2 100 / 1.7 0
Сливово 01.10.202207:00 13.3 100 / 4.1 0
Сливово 01.10.202208:00 13.8 100 / 3.0 0
Стенче/Тетово 01.10.202206:00 / 0.0
Стенче/Тетово 01.10.202207:00 / 0.0
Стенче/Тетово 01.10.202208:00 / 0.0
Струмица 01.10.202206:00 995 14.6 90 0.9север 0.0
Струмица 01.10.202207:00 996 15.3 88 0.1jуг-jугоисток 0.0
Струмица 01.10.202208:00 997 16.4 86 1.7jугозапад 0.0
Суви Лаки/Берово 01.10.202206:00 11.8 / 0.0
Суви Лаки/Берово 01.10.202207:00 13.0 / 0.0
Суви Лаки/Берово 01.10.202208:00 14.3 / 0.4
Тетово 01.10.202206:00 968 13.1 90 0.7северозапад 0.0
Тетово 01.10.202207:00 969 14.0 90 2.0jуг-jугоисток 0.0
Тетово 01.10.202208:00 968 14.9 87 2.2исток-jугоисток 0.0
Тополчани/Прилеп 01.10.202206:00 925 14.6 78 5.9jуг-jугозапад 0.0
Тополчани/Прилеп 01.10.202207:00 926 15.6 73 5.8запад 0.0
Тополчани/Прилеп 01.10.202208:00 926 17.0 70 2.8запад 0.0
Турија_Брана 01.10.202206:00 / 0.0
Турија_Брана 01.10.202207:00 / 0.0
Штип 01.10.202206:00 983 15.7 79 1.4североисток 0.0
Штип 01.10.202207:00 984 15.7 82 0.9исток 0.0
Штип 01.10.202208:00 985 16.1 88 1.8исток 0.2

Адреса

ул. Скупи бр. 28, 1000 Скопје, Република С. Македонија

2021 © УХМР. Сите права задржани.