Е-пошта: uhmr@meteo.gov.mk

Алатка:
Отчетност за трошоци

Актуелни податоци

Времето на мерење и набљудување на АМС е според временска зона UTC+1 и податоците од истите се однесуваат за даденото време. (без менување на летно и зимско време)

ИМЕ ДЕН ВРЕМЕПРИТИСОКТЕМПЕРАТУРАВЛАГАБРЗИНАПРАВЕЦ ВРНЕЖИСНЕГ
——————————-—–——–———–—–———————–———-
Ѓуриште/Свети Николе 04.03.202410:00 914 7.4 99 4.4 jуг-jугоисток 0.0
Ѓуриште/Свети Николе 04.03.202411:00 914 9.2 90 3.5 jуг-jугоисток 0.0
Ѓуриште/Свети Николе 04.03.202412:00 914 12.0 71 4.5 jуг-jугоисток 0.0
Јажинце/Тетово 04.03.202410:00 7.8 / 0.0
Јажинце/Тетово 04.03.202411:00 10.3 / 0.0
Јажинце/Тетово 04.03.202412:00 12.5 / 0.0
Јасен/Скопје 04.03.202410:00 4.0 89 3.0 jуг-jугоисток 0.0
Јасен/Скопје 04.03.202411:00 6.5 77 4.7 jуг-jугоисток 0.0
Јасен/Скопје 04.03.202412:00 тишина
Јасеново/Велес 04.03.202410:00 13.5 61 1.5 север 0.0
Јасеново/Велес 04.03.202411:00 14.5 58 1.4 запад-северозапад 0.0
Јасеново/Велес 04.03.202412:00 16.0 53 2.1 северозапад 0.0
Јегуновце/Тетово 04.03.202410:00 10.2 / 0.0
Јегуновце/Тетово 04.03.202411:00 12.7 / 0.0
Јегуновце/Тетово 04.03.202412:00 14.7 / 0.0
Амзабегово/Св.Николе 04.03.202410:00 13.6 70 1.0 jуг 0.0
Амзабегово/Св.Николе 04.03.202411:00 14.7 66 4.3 jугоисток 0.0
Амзабегово/Св.Николе 04.03.202412:00 15.6 61 5.9 jугоисток 0.0
Берово 04.03.202410:00 917 11.7 59 3.3 jугоисток 0.0
Берово 04.03.202411:00 917 12.0 52 2.8 jуг 0.0
Берово 04.03.202412:00 916 12.6 48 2.6 jуг-jугоисток 0.0
Битола 04.03.202410:00 945 9.2 84 1.9 североисток 0.0
Битола 04.03.202411:00 944 13.2 57 4.7 jуг-jугоисток 0.0
Битола 04.03.202412:00 943 14.3 51 5.3 jуг-jугоисток 0.0
Брајчино 04.03.202410:00 10.5 / 0.0
Брајчино 04.03.202411:00 11.7 / 0.0
Брајчино 04.03.202412:00 12.0 / 0.0
Валандово 04.03.202410:00 1001 14.9 74 3.8 исток-североисток 0.0
Валандово 04.03.202411:00 1001 13.2 84 2.5 jуг-jугоисток 0.1
Валандово 04.03.202412:00 1000 17.6 64 3.7 jуг-jугоисток 0.0
Вевчани 04.03.202410:00 8.6 / 0.0
Вевчани 04.03.202411:00 9.6 / 0.0
Вевчани 04.03.202412:00 10.1 / 0.0
Велес 04.03.202410:00 985 13.4 73 3.2 jугоисток 0.0
Велес 04.03.202411:00 985 14.8 65 3.3 исток-jугоисток 0.0
Велес 04.03.202412:00 984 16.2 58 1.9 jугоисток 0.0
Виница 04.03.202410:00 954 13.3 58 0.6 запад 0.0
Виница 04.03.202411:00 954 15.3 47 2.5 jуг-jугоисток 0.0
Виница 04.03.202412:00 953 15.7 45 3.7 jугоисток 0.0
Водоча/Струмица 04.03.202410:00 11.2 80 0.0 тишина 0.0
Водоча/Струмица 04.03.202411:00 12.6 76 0.0 jугоисток 0.0
Водоча/Струмица 04.03.202412:00 14.4 75 0.3 север-североисток 0.1
Водоча_Брана 04.03.202410:00 11.3 / 0.0
Водоча_Брана 04.03.202411:00 12.0 / 0.0
Водоча_Брана 04.03.202412:00 13.1 / 0.0
Гевгелија 04.03.202410:00 1008 12.3 86 0.0 тишина 0.0
Гевгелија 04.03.202411:00 1008 13.6 86 0.4 запад 0.6
Гевгелија 04.03.202412:00 1007 14.7 79 1.6 североисток 0.0
Гостивар 04.03.202410:00 951 9.7 72 2.2 исток-североисток 0.0 1
Гостивар 04.03.202411:00 950 10.8 65 2.5 север 0.0 0
Гостивар 04.03.202412:00 950 12.1 62 2.1 исток 0.0 1
Градско 04.03.202410:00 990 13.1 74 1.5 jуг-jугозапад 0.0 0
Градско 04.03.202411:00 989 15.6 64 5.1 jугоисток 0.0 0
Градско 04.03.202412:00 988 16.2 61 5.8 исток-jугоисток 0.0 0
Дебар 04.03.202410:00 938 8.0 80 1.1 север-северозапад 0.0 0
Дебар 04.03.202411:00 938 13.6 50 4.7 jуг 0.0 0
Дебар 04.03.202412:00 937 13.8 48 3.7 jуг-jугоисток 0.0 0
Делчево 04.03.202410:00 944 13.3 53 4.1 jуг-jугоисток 0.0
Делчево 04.03.202411:00 944 13.6 51 3.7 jугоисток 0.0
Делчево 04.03.202412:00 943 15.6 41 4.5 jуг-jугоисток 0.0
Демир Капија 04.03.202410:00 998 13.7 72 7.0 исток-jугоисток 0.0
Демир Капија 04.03.202411:00 997 14.2 70 8.0 исток-jугоисток 0.0
Демир Капија 04.03.202412:00 тишина
Демир Хисар 04.03.202410:00 940 7.9 88 2.6 исток 0.0 0
Демир Хисар 04.03.202411:00 940 10.7 79 3.1 исток 0.0 0
Демир Хисар 04.03.202412:00 939 12.0 70 2.3 исток 0.0 0
Доброште/Тетово 04.03.202410:00 / 0.0
Доброште/Тетово 04.03.202411:00 / 0.0
Доброште/Тетово 04.03.202412:00 / 0.0
Жировница 04.03.202410:00 10.4 / 0.0 0
Жировница 04.03.202411:00 12.2 / 0.0 0
Жировница 04.03.202412:00 11.7 / 0.0 0
Кавадарци 04.03.202410:00 984 14.2 69 3.0 исток-североисток 0.0
Кавадарци 04.03.202411:00 984 15.0 66 3.8 исток 0.0
Кавадарци 04.03.202412:00 983 14.8 67 4.1 исток 0.0
Карго/Штип 04.03.202410:00 981 14.5 66 5.7 jугоисток 0.0
Карго/Штип 04.03.202411:00 981 15.1 61 6.1 jугоисток 0.0
Карго/Штип 04.03.202412:00 980 16.2 57 7.6 jугоисток 0.0
Коџалија 04.03.202410:00 8.2 90 5.5 jуг-jугоисток 0.0 0
Коџалија 04.03.202411:00 8.8 85 5.7 jугоисток 0.0 0
Коџалија 04.03.202412:00 8.1 90 6.1 jугоисток 0.0 0
Корито/Тетово 04.03.202410:00 3.2 / 0.0
Корито/Тетово 04.03.202411:00 5.0 / 0.0
Корито/Тетово 04.03.202412:00 5.8 / 0.0
Костурино 04.03.202410:00 12.6 / 0.0
Костурино 04.03.202411:00 12.2 / 0.0
Костурино 04.03.202412:00 13.3 / 0.1
Кочани 04.03.202410:00 973 14.4 59 2.0 запад-jугозапад 0.0
Кочани 04.03.202411:00 973 16.5 45 3.5 jуг-jугоисток 0.0
Кочани 04.03.202412:00 972 16.6 43 3.2 jуг-jугоисток 0.0
Кратово 04.03.202410:00 938 11.9 61 4.5 исток-jугоисток 0.0
Кратово 04.03.202411:00 938 12.7 58 4.2 исток-jугоисток 0.0
Кратово 04.03.202412:00 938 12.8 59 3.5 исток 0.0
Крива Паланка 04.03.202410:00 932 11.6 57 1.9 jугозапад 0.0
Крива Паланка 04.03.202411:00 932 13.7 46 2.5 jуг-jугоисток 0.0
Крива Паланка 04.03.202412:00 тишина
Крушево 04.03.202410:00 870 5.0 83 2.0 jугоисток 0.0
Крушево 04.03.202411:00 870 5.0 93 0.5 jугоисток 0.0
Крушево 04.03.202412:00 869 5.3 92 1.8 исток-jугоисток 0.0
Куратица 04.03.202410:00 9.0 / 0.0
Куратица 04.03.202411:00 8.6 / 0.0
Куратица 04.03.202412:00 9.8 / 0.0
Лазарополе 04.03.202410:00 862 6.6 60 2.2 исток-jугоисток 0.0 0
Лазарополе 04.03.202411:00 862 6.2 60 4.8 исток-jугоисток 0.0 0
Лазарополе 04.03.202412:00 861 6.3 61 3.4 исток-jугоисток 0.0 0
Лакавица/Гостивар 04.03.202410:00 / 0.0
Лакавица/Гостивар 04.03.202411:00 / 0.0
Лакавица/Гостивар 04.03.202412:00 / 0.0
Маврови Анови 04.03.202410:00 867 7.8 63 2.1 исток-североисток 0.1 0
Маврови Анови 04.03.202411:00 867 7.6 65 2.3 исток 0.0 0
Маврови Анови 04.03.202412:00 867 7.2 61 2.4 исток 0.0 0
Македонски Брод 04.03.202410:00 8.4 76 2.2 jуг-jугоисток 0.0
Македонски Брод 04.03.202411:00 11.1 66 1.9 jугоисток 0.0
Македонски Брод 04.03.202412:00 11.9 62 2.7 jуг-jугоисток 0.0
Непроштено/Тетово 04.03.202410:00 9.4 / 0.0
Непроштено/Тетово 04.03.202411:00 12.2 / 0.0
Непроштено/Тетово 04.03.202412:00 14.0 / 0.0
Нов Дојран 04.03.202410:00 997 12.4 89 4.5 североисток 0.0
Нов Дојран 04.03.202411:00 996 12.5 88 5.1 исток-североисток 0.0
Нов Дојран 04.03.202412:00 996 13.9 79 3.5 исток-североисток 0.0
Ново Село/Гостивар 04.03.202410:00 / 0.0
Ново Село/Гостивар 04.03.202411:00 / 0.0
Ново Село/Гостивар 04.03.202412:00 /
Ново Село/Струмица 04.03.202410:00 980 11.4 82 6.8 jугоисток 0.0
Ново Село/Струмица 04.03.202411:00 979 13.4 74 4.8 исток-jугоисток 0.0
Ново Село/Струмица 04.03.202412:00 979 15.3 60 4.4 jугоисток 0.0
Охрид 04.03.202410:00 925 10.1 60 2.0 запад 0.0
Охрид 04.03.202411:00 925 9.9 63 1.8 северозапад 0.0
Охрид 04.03.202412:00 924 12.0 51 2.1 запад-северозапад 0.0
Пожар/Радовиш 04.03.202410:00 895 5.8 100 4.2 jуг-jугоисток 0.0
Пожар/Радовиш 04.03.202411:00 895 6.0 100 2.4 jуг-jугоисток 0.0
Пожар/Радовиш 04.03.202412:00 894 6.4 100 3.0 jуг-jугоисток 0.0
Пожаране/Гостивар 04.03.202410:00 912 9.4 67 2.3 исток-североисток 0.0
Пожаране/Гостивар 04.03.202411:00 912 10.1 61 2.2 исток-североисток 0.0
Пожаране/Гостивар 04.03.202412:00 911 11.6 52 1.9 исток 0.0
Пониква/Кочани 04.03.202410:00 3.7 91 2.9 исток-jугоисток 0.0
Пониква/Кочани 04.03.202411:00 4.2 77 2.3 jугоисток 0.0
Пониква/Кочани 04.03.202412:00 5.0 68 1.8 jугоисток 0.0
Попова Шапка/Тетово 04.03.202410:00 815 3.3 78 4.0 jуг 0.0 0
Попова Шапка/Тетово 04.03.202411:00 815 2.1 90 2.5 jуг-jугоисток 0.0 0
Попова Шапка/Тетово 04.03.202412:00 814 2.2 84 3.2 jуг-jугоисток 0.0 0
Претор 04.03.202410:00 907 9.1 64 2.2 jуг 0.0 0
Претор 04.03.202411:00 907 10.2 60 3.3 jуг 0.0 0
Претор 04.03.202412:00 906 10.3 56 1.1 jуг-jугоисток 0.0 0
Прилеп 04.03.202410:00 935 9.6 75 0.8 запад 0.0
Прилеп 04.03.202411:00 935 10.5 70 1.7 запад-jугозапад 0.0
Прилеп 04.03.202412:00 934 12.6 63 2.2 запад-jугозапад 0.0
Радовиш 04.03.202410:00 973 12.3 75 1.7 исток-jугоисток 0.0
Радовиш 04.03.202411:00 973 13.3 68 2.9 исток-jугоисток 0.0
Радовиш 04.03.202412:00 972 13.3 72 2.6 исток-jугоисток 0.0
Рашче 04.03.202410:00 / 0.0
Рашче 04.03.202411:00 / 0.0
Рашче 04.03.202412:00 / 0.0
Ресен 04.03.202410:00 912 9.3 63 3.6 jуг 0.0
Ресен 04.03.202411:00 911 10.4 60 3.6 jуг-jугоисток 0.0
Ресен 04.03.202412:00 911 11.4 52 3.0 jуг 0.0
Ростуше 04.03.202410:00 10.7 / 0.0 0
Ростуше 04.03.202411:00 12.5 / 0.0 0
Ростуше 04.03.202412:00 12.6 / 0.0 0
Сенокос/Гостивар 04.03.202410:00 10.0 / 0.0
Сенокос/Гостивар 04.03.202411:00 11.3 / 0.0
Сенокос/Гостивар 04.03.202412:00 12.7 / 0.0
Скопје/Гази Баба 04.03.202410:00 11.2 77 1.1 исток-североисток 0.0
Скопје/Гази Баба 04.03.202411:00 12.4 69 1.4 jуг 0.0
Скопје/Гази Баба 04.03.202412:00 14.7 60 1.6 север-северозапад 0.0
Скопје/Зајчев Рид 04.03.202410:00 978 11.6 71 1.2 jугоисток 0.0
Скопје/Зајчев Рид 04.03.202411:00 978 12.8 69 1.2 север-североисток 0.0
Скопје/Зајчев Рид 04.03.202412:00 977 14.3 60 2.0 североисток 0.0
Скопје/Карпош 04.03.202410:00 983 11.5 69 0.8 север-североисток 0.0
Скопје/Карпош 04.03.202411:00 983 12.5 66 0.8 север-североисток 0.0
Скопје/Карпош 04.03.202412:00 982 14.5 59 0.8 исток 0.0
Скопје/Црешево 04.03.202410:00 982 10.6 87 1.3 исток-североисток 0.0
Скопје/Црешево 04.03.202411:00 982 12.4 78 1.7 jугоисток 0.0
Скопје/Црешево 04.03.202412:00 980 14.8 64 0.5 jугоисток 0.0
Сливово 04.03.202410:00 9.6 68 / 0.0 0
Сливово 04.03.202411:00 10.1 68 / 0.0 0
Сливово 04.03.202412:00 10.9 64 / 0.0 0
Стенче/Тетово 04.03.202410:00 / 0.0
Стенче/Тетово 04.03.202411:00 / 0.0
Стенче/Тетово 04.03.202412:00 / 0.0
Струга 04.03.202410:00 932 9.6 66 1.3 jуг 0.0 0
Струга 04.03.202411:00 932 10.3 60 2.1 jуг-jугозапад 0.0 0
Струга 04.03.202412:00 931 11.2 54 1.1 jуг-jугоисток 0.0 0
Струмица 04.03.202410:00 988 11.3 79 0.7 север 0.0
Струмица 04.03.202411:00 988 13.7 71 1.1 североисток 0.0
Струмица 04.03.202412:00 987 15.5 65 1.6 север-северозапад 0.0
Суви Лаки/Берово 04.03.202410:00 9.8 / 0.0
Суви Лаки/Берово 04.03.202411:00 10.1 / 0.0
Суви Лаки/Берово 04.03.202412:00 /
Тетово 04.03.202410:00 960 9.8 69 1.5 исток 0.0
Тетово 04.03.202411:00 959 11.4 63 2.0 исток-североисток 0.0
Тетово 04.03.202412:00 959 13.2 55 1.7 исток-jугоисток 0.0
Тополчани / Прилеп 04.03.202410:00 915 7.6 87 3.1 запад-jугозапад 0.0
Тополчани / Прилеп 04.03.202411:00 915 10.2 73 3.3 jуг-jугоисток 0.0
Тополчани / Прилеп 04.03.202412:00 914 11.0 64 4.4 jугоисток 0.0
Турија_Брана 04.03.202410:00 10.3 / 0.0
Турија_Брана 04.03.202411:00 12.1 / 0.0
Турија_Брана 04.03.202412:00 /
Штип 04.03.202410:00 975 14.1 62 8.4 jугоисток 0.0
Штип 04.03.202411:00 975 14.8 58 9.0 jугоисток 0.0
Штип 04.03.202412:00 974 15.6 57 8.7 jугоисток 0.0

Адреса

ул. Скупи бр. 28, 1000 Скопје, Република С. Македонија

2021 © УХМР. Сите права задржани.