• Ден:
 • Време:
 • Притисок:
 • Влага:
 • Брзина:
 • Правец:
 • Дожд:
 • Температура: °C
 • Ден:
 • Време:
 • Притисок:
 • Влага:
 • Брзина:
 • Правец:
 • Дожд:
 • Температура: °C
 • Ден:
 • Време:
 • Притисок:
 • Влага:
 • Брзина:
 • Правец:
 • Дожд:
 • Температура: °C
 • Ден:
 • Време:
 • Притисок:
 • Влага:
 • Брзина:
 • Правец:
 • Дожд:
 • Температура: °C
 • Ден:
 • Време:
 • Притисок:
 • Влага:
 • Брзина:
 • Правец:
 • Дожд:
 • Температура: °C
 • Ден:
 • Време:
 • Притисок:
 • Влага:
 • Брзина:
 • Правец:
 • Дожд:
 • Температура: °C
 • Ден:
 • Време:
 • Притисок:
 • Влага:
 • Брзина:
 • Правец:
 • Дожд:
 • Температура: °C
 • Ден:
 • Време:
 • Притисок:
 • Влага:
 • Брзина:
 • Правец:
 • Дожд:
 • Температура: °C

Времето на мерење и набљудување на АМС е според временска зона UTC+1 и податоците од истите се однесуваат за даденото време.(без менување на летно и зимско време)


IME DEN VREMEPRITITEMP VLAGBRZINPRAVEC VRNEZSNE
------------------------------------------------------------------------------------
Berovo 08.05.202106:00 09.5 100 01.2jugozapad 00.0
Berovo 08.05.202107:00 11.6 078 05.3severozapad 00.0
Berovo 08.05.202108:00 12.2 073 05.7sever 00.0
Bitola_ 08.05.202106:00 0947 13.4 066 01.9sever-severoistok 00.0
Bitola_ 08.05.202107:00 0948 14.6 063 03.9sever 00.0
Bitola_ 08.05.202108:00 tishina
Dobroshte 08.05.202106:00 / 00.0
Dobroshte 08.05.202107:00 / 00.0
Dobroshte 08.05.202108:00 / 00.0
Gevgelija 08.05.202106:00 1006 17.4 055 03.7sever-severozapad 00.0
Gevgelija 08.05.202107:00 1007 21.0 041 04.3sever 00.0
Gevgelija 08.05.202108:00 1008 21.0 040 05.9sever-severozapad 00.0
Gjurishte/Sveti_Nikole 08.05.202106:00 0918 06.6 093 07.6sever 00.0
Gjurishte/Sveti_Nikole 08.05.202107:00 0919 06.4 090 08.2sever 00.0
Gjurishte/Sveti_Nikole 08.05.202108:00 0919 06.8 083 06.7sever 00.0
Gostivar 08.05.202106:00 0955 12.5 063 03.9sever-severoistok 00.0 00
Gostivar 08.05.202107:00 0956 12.9 059 05.4sever 00.0 00
Gostivar 08.05.202108:00 0956 13.0 056 04.7sever 00.0 00
Gradsko 08.05.202106:00 0993 13.4 065 06.2sever-severozapad 00.0 00
Gradsko 08.05.202107:00 0994 13.5 064 06.5sever-severozapad 00.0 00
Gradsko 08.05.202108:00 0995 15.3 056 08.1sever-severozapad 00.0 00
Jasen_ 08.05.202106:00 03.0 100 11.7sever-severoistok 00.0
Jasen_ 08.05.202107:00 03.7 092 10.5severoistok 00.0
Jasen_ 08.05.202108:00 tishina
Jasenovo 08.05.202106:00 11.2 078 01.5sever-severoistok 00.0
Jasenovo 08.05.202107:00 12.1 073 01.3jug-jugoistok 00.0
Jasenovo 08.05.202108:00 13.1 067 02.5sever-severoistok 00.0
Jazince 08.05.202106:00 08.4 / 00.0
Jazince 08.05.202107:00 09.0 / 00.0
Jazince 08.05.202108:00 09.0 / 00.0
Jegunovce 08.05.202106:00 12.5 / 00.0
Jegunovce 08.05.202107:00 14.0 / 00.0
Jegunovce 08.05.202108:00 15.1 / 00.0
Kargo/Shtip 08.05.202106:00 0984 12.7 069 05.4zapad-severozapad 00.0
Kargo/Shtip 08.05.202107:00 0985 13.8 065 07.2zapad-severozapad 00.0
Kargo/Shtip 08.05.202108:00 0986 13.8 062 07.4zapad-severozapad 00.0
Kavadarci 08.05.202106:00 0988 12.7 070 03.8severozapad 00.0
Kavadarci 08.05.202107:00 0989 14.3 065 02.2sever 00.0
Kavadarci 08.05.202108:00 0990 14.7 062 04.5zapad-severozapad 00.0
Kochani 08.05.202106:00 0976 12.5 080 00.6istok-severoistok 00.0
Kochani 08.05.202107:00 0977 13.5 074 02.0zapad-jugozapad 00.0
Kochani 08.05.202108:00 0977 15.0 068 01.8jugozapad 00.0
Kodjalija/Radovish 08.05.202106:00 10.9 076 05.4sever 00.0 00
Kodjalija/Radovish 08.05.202107:00 09.5 081 05.2sever-severozapad 00.0 00
Kodjalija/Radovish 08.05.202108:00 10.3 078 05.5sever-severozapad 00.0 00
Korito 08.05.202106:00 05.1 / 00.0
Korito 08.05.202107:00 06.2 / 00.0
Korito 08.05.202108:00 /
Kosturino/Strumica 08.05.202106:00 12.5 / 00.0
Kosturino/Strumica 08.05.202107:00 14.3 / 00.0
Kosturino/Strumica 08.05.202108:00 15.0 / 00.0
Kriva_Palanka 08.05.202106:00 0937 09.2 081 02.3sever-severoistok 00.0
Kriva_Palanka 08.05.202107:00 0938 12.1 064 02.5severoistok 00.0
Kriva_Palanka 08.05.202108:00 tishina
Krushevo 08.05.202106:00 0873 10.1 060 01.0istok-jugoistok 00.0
Krushevo 08.05.202107:00 0874 09.6 066 01.3sever 00.0
Krushevo 08.05.202108:00 0874 09.2 069 02.3sever-severoistok 00.0
Lakavica/Gostivar 08.05.202106:00 / 00.0
Lakavica/Gostivar 08.05.202107:00 / 00.0
Lakavica/Gostivar 08.05.202108:00 / 00.0
Lazaropole 08.05.202106:00 0866 06.5 069 01.3istok-severoistok 00.0 00
Lazaropole 08.05.202107:00 0867 10.5 053 01.0sever-severozapad 00.0 00
Lazaropole 08.05.202108:00 0867 09.9 062 01.6severozapad 00.0 00
Makedonski_Brod 08.05.202106:00 09.7 071 01.7severoistok 00.0
Makedonski_Brod 08.05.202107:00 13.1 061 02.9severoistok 00.0
Makedonski_Brod 08.05.202108:00 16.4 046 05.2sever-severoistok 00.0
Mavrovi_Anovi 08.05.202106:00 0872 08.8 070 02.4jugoistok 00.0 00
Mavrovi_Anovi 08.05.202107:00 0873 08.5 073 03.4jugoistok 00.0 00
Mavrovi_Anovi 08.05.202108:00 0873 07.4 076 03.0jugoistok 00.0 00
Neproshteno 08.05.202106:00 11.8 / 00.0
Neproshteno 08.05.202107:00 12.3 / 00.0
Neproshteno 08.05.202108:00 13.3 / 00.0
Novo_Selo/Gostivar 08.05.202106:00 / 00.0
Novo_Selo/Gostivar 08.05.202107:00 / 00.0
Novo_Selo/Gostivar 08.05.202108:00 / 00.0
Novo_Selo/Strumica 08.05.202106:00 0981 12.5 088 02.8istok-jugoistok 00.0
Novo_Selo/Strumica 08.05.202107:00 0981 14.8 078 03.1zapad-severozapad 00.0
Novo_Selo/Strumica 08.05.202108:00 0981 17.0 059 05.7zapad 00.0
Ohrid 08.05.202106:00 0928 09.4 077 01.8severozapad 00.0
Ohrid 08.05.202107:00 0928 15.4 055 00.5severozapad 00.0
Ohrid 08.05.202108:00 0929 15.7 056 01.1jug-jugozapad 00.0
Ponikva/ Kochani 08.05.202106:00 07.0 066 02.7sever-severozapad 00.0
Ponikva/ Kochani 08.05.202107:00 06.5 072 02.9sever-severozapad 00.0
Ponikva/ Kochani 08.05.202108:00 06.4 073 02.5sever-severozapad 00.0
Popova_Shapka/Tetovo 08.05.202106:00 0821 05.0 082 01.5jug 00.0 00
Popova_Shapka/Tetovo 08.05.202107:00 0822 03.4 094 02.3jugoistok 00.0 00
Popova_Shapka/Tetovo 08.05.202108:00 0822 03.8 094 03.2istok-severoistok 00.0 00
Pozar/Radovish 08.05.202106:00 0897 08.9 082 05.2sever-severozapad 00.0
Pozar/Radovish 08.05.202107:00 0898 08.5 085 05.0sever-severozapad 00.0
Pozar/Radovish 08.05.202108:00 0898 09.3 080 04.3severozapad 00.0
Pozharane/Gostivar 08.05.202106:00 0917 09.6 070 03.4sever 00.0
Pozharane/Gostivar 08.05.202107:00 0918 09.9 067 04.1severoistok 00.0
Pozharane/Gostivar 08.05.202108:00 0918 10.8 063 03.6sever-severoistok 00.0
Prilep 08.05.202106:00 0937 11.9 068 05.7sever-severoistok 00.0
Prilep 08.05.202107:00 0938 11.4 068 05.4sever-severoistok 00.0
Prilep 08.05.202108:00 0938 12.5 063 06.7sever-severoistok 00.0
Radovish 08.05.202106:00 0974 13.2 071 06.4zapad-jugozapad 00.0
Radovish 08.05.202107:00 0975 13.3 067 07.5zapad 00.0
Radovish 08.05.202108:00 0976 16.0 059 06.4zapad 00.0
Resen 08.05.202106:00 0914 09.0 079 00.0sever-severozapad 00.0
Resen 08.05.202107:00 0914 15.0 061 00.0tishina 00.0
Resen 08.05.202108:00 0915 16.8 049 03.4istok 00.0
Senokos 08.05.202106:00 11.3 / 00.0
Senokos 08.05.202107:00 12.0 / 00.0
Senokos 08.05.202108:00 13.2 / 00.0
Shtip 08.05.202106:00 0978 12.2 067 09.5zapad-severozapad 00.0
Shtip 08.05.202107:00 0979 13.0 066 08.3severozapad 00.0
Shtip 08.05.202108:00 0980 13.3 061 09.9severozapad 00.0
Skopje/Creshevo 08.05.202106:00 0986 12.6 078 03.6jugoistok 00.0
Skopje/Creshevo 08.05.202107:00 0987 14.1 067 03.5jug-jugoistok 00.0
Skopje/Creshevo 08.05.202108:00 0987 14.5 061 04.7jug-jugoistok 00.0
Skopje/Gazi_Baba 08.05.202106:00 12.6 077 00.3sever-severoistok 00.0
Skopje/Gazi_Baba 08.05.202107:00 14.2 065 00.6istok-severoistok 00.0
Skopje/Gazi_Baba 08.05.202108:00 15.1 059 01.5zapad-severozapad 00.0
Skopje/Karposh 08.05.202106:00 0987 13.7 058 01.6zapad-jugozapad 00.0
Skopje/Karposh 08.05.202107:00 0988 14.0 053 01.9severozapad 00.0
Skopje/Karposh 08.05.202108:00 0989 14.3 052 02.3sever-severozapad 00.0
Skopje/Zajcev_Rid 08.05.202106:00 0982 13.1 062 04.5severozapad 00.0
Skopje/Zajcev_Rid 08.05.202107:00 0983 13.5 056 05.4severozapad 00.0
Skopje/Zajcev_Rid 08.05.202108:00 0983 13.9 055 07.0severozapad 00.0
Slivovo 08.05.202106:00 06.7 096 / 00.0 00
Slivovo 08.05.202107:00 11.7 064 / 00.0 00
Slivovo 08.05.202108:00 13.1 061 / 00.0 00
Stence 08.05.202106:00 / 00.0
Stence 08.05.202107:00 / 00.0
Stence 08.05.202108:00 / 00.0
Strumica 08.05.202106:00 0988 15.2 073 00.4jugozapad 00.0
Strumica 08.05.202107:00 0989 18.1 054 02.1zapad-severozapad 00.0
Strumica 08.05.202108:00 0989 19.1 052 02.5zapad-severozapad 00.0
Suvi_Laki/Berovo 08.05.202106:00 07.5 / 00.0
Suvi_Laki/Berovo 08.05.202107:00 12.7 / 00.0
Suvi_Laki/Berovo 08.05.202108:00 13.7 / 00.0
Tetovo 08.05.202106:00 0964 13.0 061 01.3istok 00.0
Tetovo 08.05.202107:00 0965 12.9 058 01.6sever-severoistok 00.0
Tetovo 08.05.202108:00 tishina
Topolcani 08.05.202106:00 0918 10.9 071 06.2sever-severoistok 00.0
Topolcani 08.05.202107:00 0919 12.3 066 05.8sever-severoistok 00.0
Topolcani 08.05.202108:00 0919 13.0 063 05.7severoistok 00.0
Turija_Brana 08.05.202106:00 / 00.0
Turija_Brana 08.05.202107:00 / 00.0
Turija_Brana 08.05.202108:00 / 00.0
Valandovo 08.05.202106:00 1001 15.3 071 05.2zapad-severozapad 00.0
Valandovo 08.05.202107:00 1001 16.4 062 07.9zapad-severozapad 00.0
Valandovo 08.05.202108:00 1002 16.5 060 08.2zapad-severozapad 00.0
Veles 08.05.202106:00 0989 13.0 065 04.3sever-severozapad 00.0
Veles 08.05.202107:00 0990 13.2 063 05.6sever 00.0
Veles 08.05.202108:00 0991 14.1 057 06.6sever 00.0
Vinica 08.05.202106:00 0956 14.0 063 01.6istok-severoistok 00.0
Vinica 08.05.202107:00 0957 14.0 059 01.8istok-severoistok 00.0
Vinica 08.05.202108:00 0958 15.1 057 01.6istok 00.0
Vodocha/Strumica 08.05.202106:00 15.6 068 01.1istok-jugoistok 00.0
Vodocha/Strumica 08.05.202107:00 17.1 053 04.0zapad-severozapad 00.0
Vodocha/Strumica 08.05.202108:00 17.0 054 03.7zapad-severozapad 00.0
Vodocha_Brana 08.05.202106:00 14.6 / 00.0
Vodocha_Brana 08.05.202107:00 15.1 / 00.0
Vodocha_Brana 08.05.202108:00 15.2 / 00.0