• Ден:
 • Време:
 • Притисок:
 • Влага:
 • Брзина:
 • Правец:
 • Дожд:
 • Температура: °C
 • Ден:
 • Време:
 • Притисок:
 • Влага:
 • Брзина:
 • Правец:
 • Дожд:
 • Температура: °C
 • Ден:
 • Време:
 • Притисок:
 • Влага:
 • Брзина:
 • Правец:
 • Дожд:
 • Температура: °C
 • Ден:
 • Време:
 • Притисок:
 • Влага:
 • Брзина:
 • Правец:
 • Дожд:
 • Температура: °C
 • Ден:
 • Време:
 • Притисок:
 • Влага:
 • Брзина:
 • Правец:
 • Дожд:
 • Температура: °C
 • Ден:
 • Време:
 • Притисок:
 • Влага:
 • Брзина:
 • Правец:
 • Дожд:
 • Температура: °C
 • Ден:
 • Време:
 • Притисок:
 • Влага:
 • Брзина:
 • Правец:
 • Дожд:
 • Температура: °C
 • Ден:
 • Време:
 • Притисок:
 • Влага:
 • Брзина:
 • Правец:
 • Дожд:
 • Температура: °C

Времето на мерење и набљудување на АМС е според временска зона UTC+1 и податоците од истите се однесуваат за даденото време.(без менување на летно и зимско време)


IME DEN VREMEPRITITEMP VLAGBRZINPRAVEC VRNEZSNE
------------------------------------------------------------------------------------
Berovo 04.12.202019:00 07.7 100 02.0jugoistok 01.3
Berovo 04.12.202020:00 07.6 100 01.4jug-jugoistok 00.1
Berovo 04.12.202021:00 07.7 100 01.4jug-jugoistok 00.0
Bitola_ 04.12.202019:00 0944 06.8 100 01.6sever-severoistok 00.0
Bitola_ 04.12.202020:00 0945 08.0 090 00.9istok-severoistok 00.0
Bitola_ 04.12.202021:00 tishina
Dobroshte 04.12.202019:00 / 00.0
Dobroshte 04.12.202020:00 / 00.0
Dobroshte 04.12.202021:00 / 00.1
Gevgelija 04.12.202019:00 1007 08.8 097 00.3zapad-jugozapad 00.0
Gevgelija 04.12.202020:00 1008 09.0 097 00.2istok-severoistok 00.1
Gevgelija 04.12.202021:00 1008 09.1 097 00.2istok-severoistok 00.0
Gjurishte/Sveti_Nikole 04.12.202019:00 0913 05.4 100 08.1jug-jugoistok 00.0
Gjurishte/Sveti_Nikole 04.12.202020:00 0914 05.4 100 05.0jug-jugoistok 00.0
Gjurishte/Sveti_Nikole 04.12.202021:00 0915 05.8 100 05.3jug-jugoistok 00.0
Gostivar 04.12.202019:00 0950 06.0 096 01.3sever 00.0
Gostivar 04.12.202020:00 0950 05.7 096 00.3zapad-jugozapad 00.0
Gostivar 04.12.202021:00 0951 05.8 097 00.7jug-jugozapad 00.0
Gradsko 04.12.202019:00 0989 07.3 091 00.4istok 00.0 00
Gradsko 04.12.202020:00 0990 06.8 092 01.2zapad-jugozapad 00.0 00
Gradsko 04.12.202021:00 0990 05.7 094 00.8sever 00.0 00
Jasen_ 04.12.202019:00 02.4 100 04.0jug 00.0
Jasen_ 04.12.202020:00 02.4 100 03.2jug 00.0
Jasen_ 04.12.202021:00 tishina
Jasenovo 04.12.202019:00 03.8 097 01.2jug 00.0
Jasenovo 04.12.202020:00 04.1 097 00.8jug-jugoistok 00.0
Jasenovo 04.12.202021:00 03.0 097 00.3jugoistok 00.0
Jazince 04.12.202019:00 04.7 / 00.0
Jazince 04.12.202020:00 04.7 / 00.0
Jazince 04.12.202021:00 05.0 / 00.0
Jegunovce 04.12.202019:00 06.0 / 00.0
Jegunovce 04.12.202020:00 05.8 / 00.1
Jegunovce 04.12.202021:00 05.9 / 00.0
Kargo/Shtip 04.12.202019:00 0981 09.4 091 02.3istok 00.0
Kargo/Shtip 04.12.202020:00 0981 09.1 090 03.2istok 00.0
Kargo/Shtip 04.12.202021:00 0981 08.1 095 02.0istok 00.0
Kavadarci 04.12.202019:00 0984 06.3 090 01.2jug-jugozapad 00.0
Kavadarci 04.12.202020:00 0984 05.8 090 01.7jug 00.0
Kavadarci 04.12.202021:00 0985 05.3 090 01.3jug-jugozapad 00.0
Kochani 04.12.202019:00 0973 08.4 095 00.6severozapad 00.1
Kochani 04.12.202020:00 0974 08.3 095 00.6istok-severoistok 00.0
Kochani 04.12.202021:00 0974 08.2 093 01.5sever 00.0
Kodjalija/Radovish 04.12.202019:00 06.0 099 02.9jug-jugozapad 00.1 00
Kodjalija/Radovish 04.12.202020:00 05.8 099 01.6istok 00.7 00
Kodjalija/Radovish 04.12.202021:00 06.4 099 02.4jugoistok 00.1 00
Korito 04.12.202019:00 03.3 / 00.0
Korito 04.12.202020:00 03.2 / 00.0
Korito 04.12.202021:00 /
Kosturino/Strumica 04.12.202019:00 08.1 / 00.5
Kosturino/Strumica 04.12.202020:00 08.1 / 00.1
Kosturino/Strumica 04.12.202021:00 08.1 / 00.1
Kriva_Palanka 04.12.202019:00 0933 05.5 090 04.3severoistok 00.8
Kriva_Palanka 04.12.202020:00 0934 05.4 091 04.2sever-severoistok 00.2
Kriva_Palanka 04.12.202021:00 tishina
Krushevo 04.12.202019:00 03.8 100 02.3jug-jugoistok 00.0
Krushevo 04.12.202020:00 03.9 100 01.2jug 00.0
Krushevo 04.12.202021:00 03.9 100 00.6jugoistok 00.0
Lakavica/Gostivar 04.12.202019:00 / 00.0
Lakavica/Gostivar 04.12.202020:00 / 00.0
Lakavica/Gostivar 04.12.202021:00 / 00.0
Lazaropole 04.12.202019:00 0862 03.3 099 01.7istok 00.1 00
Lazaropole 04.12.202020:00 0862 03.2 100 03.6istok 00.0 00
Lazaropole 04.12.202021:00 0863 03.4 099 02.8istok-jugoistok 00.0 00
Makedonski_Brod 04.12.202019:00 07.8 084 01.2jug 00.0
Makedonski_Brod 04.12.202020:00 07.4 087 01.4jug-jugozapad 00.0
Makedonski_Brod 04.12.202021:00 07.6 086 02.0jugoistok 00.0
Mavrovi_Anovi 04.12.202019:00 0867 04.2 092 00.9sever-severozapad 00.0 00
Mavrovi_Anovi 04.12.202020:00 0867 04.1 092 01.5severoistok 00.0 00
Mavrovi_Anovi 04.12.202021:00 0868 04.1 091 02.2severoistok 00.0 00
Novo_Selo/Gostivar 04.12.202019:00 / 00.2
Novo_Selo/Gostivar 04.12.202020:00 / 00.1
Novo_Selo/Gostivar 04.12.202021:00 / 00.0
Novo_Selo/Strumica 04.12.202019:00 0979 08.4 100 04.0jugoistok 03.4
Novo_Selo/Strumica 04.12.202020:00 0980 08.3 100 06.2istok-jugoistok 00.6
Novo_Selo/Strumica 04.12.202021:00 0980 07.6 100 04.7istok 00.2
Ohrid 04.12.202019:00 0924 09.8 075 01.2jug 00.0
Ohrid 04.12.202020:00 0925 09.1 078 01.0jug 00.0
Ohrid 04.12.202021:00 0925 08.7 077 01.5jug 00.0
Ponikva/ Kochani 04.12.202019:00 02.1 100 01.9istok 00.3
Ponikva/ Kochani 04.12.202020:00 02.3 100 01.7istok-jugoistok 00.0
Ponikva/ Kochani 04.12.202021:00 02.4 100 02.1istok-jugoistok 00.0
Popova_Shapka/Tetovo 04.12.202019:00 0816 00.0 100 02.7jug-jugozapad 00.9 07
Popova_Shapka/Tetovo 04.12.202020:00 0816 00.1 100 02.8jug-jugozapad 00.7 07
Popova_Shapka/Tetovo 04.12.202021:00 0817 00.3 100 03.7jug-jugozapad 00.2 07
Pozar/Radovish 04.12.202019:00 0894 04.8 100 05.5jug-jugoistok 00.1
Pozar/Radovish 04.12.202020:00 0895 05.4 100 03.3jug-jugoistok 00.0
Pozar/Radovish 04.12.202021:00 0895 05.5 100 01.9jug-jugoistok 00.1
Pozharane/Gostivar 04.12.202019:00 0912 04.3 100 01.1sever-severozapad 00.0
Pozharane/Gostivar 04.12.202020:00 0912 04.2 100 00.2zapad 00.0
Pozharane/Gostivar 04.12.202021:00 0912 04.4 100 00.6zapad 00.0
Radovish 04.12.202019:00 0973 08.3 097 00.7zapad-jugozapad 00.1
Radovish 04.12.202020:00 0974 08.6 096 00.8jug 00.3
Radovish 04.12.202021:00 0974 08.3 097 00.5jug 00.1
Resen 04.12.202019:00 0911 06.2 098 00.6sever-severoistok 00.0
Resen 04.12.202020:00 0911 05.8 100 00.0tishina 00.0
Resen 04.12.202021:00 0912 05.7 100 00.0tishina 00.0
Shtip 04.12.202019:00 0976 08.8 089 01.5jug 00.0
Shtip 04.12.202020:00 0976 08.7 090 00.6zapad-jugozapad 00.0
Shtip 04.12.202021:00 0976 08.2 092 02.0sever-severoistok 00.0
Skopje/Creshevo 04.12.202019:00 0981 08.9 085 04.4istok 00.0
Skopje/Creshevo 04.12.202020:00 0982 08.2 089 02.1istok-jugoistok 00.0
Skopje/Creshevo 04.12.202021:00 0982 08.7 089 00.9istok 00.0
Skopje/Gazi_Baba 04.12.202019:00 05.5 091 00.5severozapad 00.0
Skopje/Gazi_Baba 04.12.202020:00 06.2 093 00.5sever-severoistok 00.0
Skopje/Gazi_Baba 04.12.202021:00 06.6 092 00.9zapad 00.0
Skopje/Karposh 04.12.202019:00 0983 07.3 087 00.6jug 00.0
Skopje/Karposh 04.12.202020:00 0983 07.1 091 00.3jug-jugozapad 00.0
Skopje/Karposh 04.12.202021:00 0984 06.9 090 00.1jug 00.0
Skopje/Zajcev_Rid 04.12.202019:00 0977 07.6 087 02.0zapad-jugozapad 00.0
Skopje/Zajcev_Rid 04.12.202020:00 0978 07.1 089 01.1zapad-severozapad 00.0
Skopje/Zajcev_Rid 04.12.202021:00 0978 07.0 090 02.1zapad-jugozapad 00.0
Slivovo 04.12.202019:00 /
Slivovo 04.12.202020:00 /
Slivovo 04.12.202021:00 /
Stence 04.12.202019:00 / 00.0
Stence 04.12.202020:00 / 00.0
Stence 04.12.202021:00 / 00.0
Strumica 04.12.202019:00 0987 08.2 100 00.4istok-jugoistok 00.0
Strumica 04.12.202020:00 0988 08.3 100 01.0sever 00.2
Strumica 04.12.202021:00 0988 08.3 100 00.1istok-severoistok 00.2
Suvi_Laki/Berovo 04.12.202019:00 07.2 / 03.0
Suvi_Laki/Berovo 04.12.202020:00 06.6 / 00.4
Suvi_Laki/Berovo 04.12.202021:00 /
Tetovo 04.12.202019:00 0959 05.9 097 01.3jugoistok 00.1
Tetovo 04.12.202020:00 0960 05.7 098 00.3jugozapad 00.0
Tetovo 04.12.202021:00 tishina
Topolcani/Prilep 04.12.202019:00 05.7 100 01.5jugoistok 00.0
Topolcani/Prilep 04.12.202020:00 06.0 100 02.8jug 00.0
Topolcani/Prilep 04.12.202021:00 05.8 100 01.3istok-jugoistok 00.0
Turija_Brana 04.12.202019:00 / 00.1
Turija_Brana 04.12.202020:00 / 00.1
Turija_Brana 04.12.202021:00 /
Valandovo 04.12.202019:00 1000 08.7 100 00.0tishina 00.1
Valandovo 04.12.202020:00 1001 08.8 100 01.6zapad-jugozapad 00.8
Valandovo 04.12.202021:00 1001 08.6 100 01.1istok 00.1
Veles 04.12.202019:00 0985 08.1 089 01.0jug 00.0
Veles 04.12.202020:00 0986 06.6 094 00.2zapad-jugozapad 00.0
Veles 04.12.202021:00 0986 06.9 094 01.3jug-jugozapad 00.0
Vinica 04.12.202019:00 0954 07.9 095 01.3zapad-jugozapad 00.1
Vinica 04.12.202020:00 0954 07.9 095 02.2jugoistok 00.0
Vinica 04.12.202021:00 0954 07.4 093 01.7jugoistok 00.1
Vodocha/Strumica 04.12.202019:00 08.2 098 00.8zapad-severozapad 00.2
Vodocha/Strumica 04.12.202020:00 08.4 098 00.0tishina 00.3
Vodocha/Strumica 04.12.202021:00 08.3 098 00.3zapad 00.0
Vodocha_Brana 04.12.202019:00 08.5 / 00.5
Vodocha_Brana 04.12.202020:00 08.2 / 00.4
Vodocha_Brana 04.12.202021:00 08.2 / 00.0