• Ден:
 • Време:
 • Притисок:
 • Влага:
 • Брзина:
 • Правец:
 • Дожд:
 • Температура: °C
 • Ден:
 • Време:
 • Притисок:
 • Влага:
 • Брзина:
 • Правец:
 • Дожд:
 • Температура: °C
 • Ден:
 • Време:
 • Притисок:
 • Влага:
 • Брзина:
 • Правец:
 • Дожд:
 • Температура: °C
 • Ден:
 • Време:
 • Притисок:
 • Влага:
 • Брзина:
 • Правец:
 • Дожд:
 • Температура: °C
 • Ден:
 • Време:
 • Притисок:
 • Влага:
 • Брзина:
 • Правец:
 • Дожд:
 • Температура: °C
 • Ден:
 • Време:
 • Притисок:
 • Влага:
 • Брзина:
 • Правец:
 • Дожд:
 • Температура: °C
 • Ден:
 • Време:
 • Притисок:
 • Влага:
 • Брзина:
 • Правец:
 • Дожд:
 • Температура: °C
 • Ден:
 • Време:
 • Притисок:
 • Влага:
 • Брзина:
 • Правец:
 • Дожд:
 • Температура: °C

Времето на мерење и набљудување на АМС е според временска зона UTC+1 и податоците од истите се однесуваат за даденото време.(без менување на летно и зимско време)


IME DEN VREMEPRITITEMP VLAGBRZINPRAVEC VRNEZSNE
------------------------------------------------------------------------------------
Berovo 01.12.202111:00 03.6 073 01.5zapad 00.0
Berovo 01.12.202112:00 05.7 055 01.9zapad 00.0
Bitola 01.12.202111:00 0948 04.4 062 03.2jug-jugoistok 01.7
Bitola 01.12.202112:00 0948 06.6 057 01.2jugoistok 02.1
Bitola 01.12.202113:00 0947 08.7 051 00.9sever-severoistok 02.2
Demir Kapija 01.12.202111:00 1003 04.2 064 01.7severozapad 00.0
Demir Kapija 01.12.202112:00 1002 06.0 058 01.6sever-severozapad 00.0
Demir Kapija 01.12.202113:00 1001 06.9 056 01.2severozapad 00.0
Dobroshte 01.12.202111:00 / 00.0
Dobroshte 01.12.202112:00 / 00.0
Dobroshte 01.12.202113:00 / 00.0
Gevgelija 01.12.202111:00 1011 10.1 041 00.5istok-jugoistok 00.0
Gevgelija 01.12.202112:00 1010 11.0 043 01.3istok-severoistok 00.0
Gevgelija 01.12.202113:00 1010 13.6 037 00.8jugozapad 00.0
Gjurishte/Sveti_Nikole 01.12.202111:00 0916 04.0 058 01.8jug-jugoistok 00.0
Gjurishte/Sveti_Nikole 01.12.202112:00 0916 03.6 060 01.4istok-jugoistok 00.0
Gjurishte/Sveti_Nikole 01.12.202113:00 0916 04.2 057 01.9istok 00.0
Gostivar 01.12.202111:00 0953 03.6 066 03.3sever-severoistok 00.0 00
Gostivar 01.12.202112:00 0953 05.2 064 03.1sever 00.0 00
Gradsko 01.12.202111:00 0994 04.0 061 02.3sever 00.0 00
Gradsko 01.12.202112:00 0993 05.5 056 01.6sever 00.0 00
Gradsko 01.12.202113:00 0992 06.6 054 01.6zapad-severozapad 00.0 00
Jasen 01.12.202111:00 00.8 093 05.5jug 02.1
Jasen 01.12.202112:00 01.3 093 05.9jug 01.5
Jasenovo 01.12.202111:00 05.4 057 01.6severozapad 00.0
Jasenovo 01.12.202112:00 06.9 057 01.3sever-severozapad 00.0
Jasenovo 01.12.202113:00 08.1 050 01.0sever 00.0
Jazince 01.12.202111:00 03.3 / 00.0
Jazince 01.12.202112:00 04.2 / 00.0
Jazince 01.12.202113:00 05.8 / 00.0
Jegunovce 01.12.202111:00 04.5 / 00.0
Jegunovce 01.12.202112:00 06.5 / 00.0
Jegunovce 01.12.202113:00 08.4 / 00.0
Kargo/Shtip 01.12.202111:00 0985 02.9 064 01.2severozapad 00.0
Kargo/Shtip 01.12.202112:00 0985 05.4 057 00.8zapad-jugozapad 00.0
Kargo/Shtip 01.12.202113:00 0984 06.3 053 01.3sever 00.0
Kavadarci 01.12.202111:00 0988 03.8 061 01.7severoistok 00.0
Kavadarci 01.12.202112:00 0988 05.6 056 01.0istok 00.0
Kavadarci 01.12.202113:00 0987 07.2 052 01.1zapad 00.0
Kochani 01.12.202111:00 0977 05.6 053 00.6jug-jugoistok 00.0
Kochani 01.12.202112:00 0976 06.2 055 02.7jugozapad 00.0
Kochani 01.12.202113:00 0976 07.3 052 02.1jug-jugozapad 00.0
Kodjalija/Radovish 01.12.202111:00 03.6 064 03.0severozapad 00.0 00
Kodjalija/Radovish 01.12.202112:00 04.2 065 03.7zapad-severozapad 00.0 00
Kodjalija/Radovish 01.12.202113:00 04.6 064 02.4severozapad 00.0 00
Korito 01.12.202111:00 01.7 / 03.2
Korito 01.12.202112:00 01.3 / 01.7
Korito 01.12.202113:00 01.7 / 00.7
Kosturino/Strumica 01.12.202111:00 07.8 / 00.0
Kosturino/Strumica 01.12.202112:00 08.9 / 00.0
Kosturino/Strumica 01.12.202113:00 08.8 / 00.0
Kratovo 01.12.202111:00 0941 03.9 055 00.5zapad-jugozapad 00.0
Kratovo 01.12.202112:00 0940 06.0 052 01.3jugozapad 00.0
Kratovo 01.12.202113:00 0940 06.7 048 02.3zapad 00.0
Kriva_Palanka 01.12.202111:00 0935 06.1 064 00.8jug 00.0
Kriva_Palanka 01.12.202112:00 0935 05.6 059 02.0jug-jugozapad 00.0
Krushevo 01.12.202111:00 0871 01.6 076 03.0zapad-severozapad 00.0
Krushevo 01.12.202112:00 0871 02.2 073 01.2jug-jugoistok 00.0
Krushevo 01.12.202113:00 0871 02.8 071 01.7severozapad 00.0
Lakavica/Gostivar 01.12.202111:00 / 00.0
Lakavica/Gostivar 01.12.202112:00 / 00.0
Lakavica/Gostivar 01.12.202113:00 / 00.0
Lazaropole 01.12.202111:00 0866-00.9 093 01.4istok-jugoistok 00.3 23
Lazaropole 01.12.202112:00 0866-00.4 087 02.4zapad-severozapad 00.7 22
Lazaropole 01.12.202113:00 0865 00.4 078 03.4severozapad 00.2 21
Makedonski_Brod 01.12.202111:00 04.8 074 01.7sever 00.0
Makedonski_Brod 01.12.202112:00 07.6 062 02.5zapad-jugozapad 00.0
Makedonski_Brod 01.12.202113:00 07.1 060 01.9zapad 00.0
Mavrovi_Anovi 01.12.202111:00 0870 02.7 073 03.1zapad 00.0 20
Mavrovi_Anovi 01.12.202112:00 0870 02.1 075 04.4zapad 00.0 21
Mavrovi_Anovi 01.12.202113:00 0870 02.0 075 04.0zapad-jugozapad 00.0 20
Neproshteno 01.12.202111:00 04.1 / 00.0
Neproshteno 01.12.202112:00 05.8 / 00.0
Neproshteno 01.12.202113:00 07.1 / 00.0
Novo_Selo/Gostivar 01.12.202111:00 / 01.8
Novo_Selo/Gostivar 01.12.202112:00 / 01.8
Novo_Selo/Strumica 01.12.202111:00 0983 02.7 069 01.8zapad-jugozapad 00.0
Novo_Selo/Strumica 01.12.202112:00 0982 05.3 062 02.4zapad 00.0
Novo_Selo/Strumica 01.12.202113:00 0981 08.0 052 02.5zapad-severozapad 00.0
Ohrid 01.12.202111:00 0930 06.0 068 01.7jug 00.0
Ohrid 01.12.202112:00 0930 07.5 059 01.6jug 00.0
Ohrid 01.12.202113:00 0930 08.1 059 01.5jug 00.0
Ponikva/ Kochani 01.12.202111:00 -01.9 076 04.5zapad-severozapad 00.0
Ponikva/ Kochani 01.12.202112:00 -01.3 073 04.5zapad-severozapad 00.0
Ponikva/ Kochani 01.12.202113:00 -00.5 071 04.5zapad-severozapad 00.0
Popova_Shapka/Tetovo 01.12.202111:00 0817 02.9 059 00.2istok 00.0 16
Popova_Shapka/Tetovo 01.12.202112:00 0817 00.7 070 01.4zapad-severozapad 00.0 17
Popova_Shapka/Tetovo 01.12.202113:00 0817 01.1 069 01.4jug 00.0 17
Pozar/Radovish 01.12.202111:00 0896 02.9 064 03.5zapad 00.3
Pozar/Radovish 01.12.202112:00 0896 04.8 061 02.2zapad-jugozapad 00.2
Pozar/Radovish 01.12.202113:00 0896 04.6 061 03.2zapad 00.3
Pozharane/Gostivar 01.12.202111:00 0914 04.2 069 01.3istok-severoistok 00.0
Pozharane/Gostivar 01.12.202112:00 0914 03.4 069 01.4istok-severoistok 00.0
Pozharane/Gostivar 01.12.202113:00 0913 04.8 065 00.6istok 00.0
Prilep 01.12.202111:00 0938 07.0 060 03.5jug 00.0
Prilep 01.12.202112:00 0937 07.6 061 04.2jug 00.0
Prilep 01.12.202113:00 0937 07.8 060 05.8jug 00.0
Radovish 01.12.202111:00 0975 07.3 051 00.0tishina 00.0
Radovish 01.12.202112:00 0975 09.5 049 00.0tishina 00.0
Radovish 01.12.202113:00 0974 10.4 049 00.0tishina 00.0
Resen 01.12.202111:00 0916 05.7 071 00.2jugozapad 01.4
Resen 01.12.202112:00 0916 06.5 063 00.1zapad-jugozapad 01.9
Resen 01.12.202113:00 0915 06.5 055 00.5zapad-jugozapad 01.8
Senokos 01.12.202111:00 03.0 / 00.0
Senokos 01.12.202112:00 04.2 / 00.0
Senokos 01.12.202113:00 05.1 / 00.0
Shtip 01.12.202111:00 0979 02.9 066 01.3sever 00.0
Shtip 01.12.202112:00 0979 04.6 058 01.2sever-severozapad 00.0
Shtip 01.12.202113:00 0978 06.8 051 01.7severozapad 00.0
Skopje/Creshevo 01.12.202111:00 0986 03.4 066 01.5zapad 00.0
Skopje/Creshevo 01.12.202112:00 0985 04.8 064 01.4jug 00.0
Skopje/Creshevo 01.12.202113:00 0985 06.8 058 00.8zapad-jugozapad 00.0
Skopje/Gazi_Baba 01.12.202111:00 03.4 062 01.1jug-jugozapad 00.0
Skopje/Gazi_Baba 01.12.202112:00 05.5 052 01.6jug 00.0
Skopje/Gazi_Baba 01.12.202113:00 06.6 048 01.1jugozapad 00.0
Skopje/Karposh 01.12.202111:00 0988 02.7 068 00.6jug-jugoistok 00.0
Skopje/Karposh 01.12.202112:00 0987 04.6 060 00.4zapad-severozapad 00.0
Skopje/Karposh 01.12.202113:00 0986 05.5 057 01.1sever-severozapad 00.0
Skopje/Zajcev_Rid 01.12.202111:00 0982 02.7 068 01.5zapad-jugozapad 00.0
Skopje/Zajcev_Rid 01.12.202112:00 0981 03.7 066 01.3sever 00.0
Skopje/Zajcev_Rid 01.12.202113:00 0981 05.0 060 01.2severoistok 00.0
Slivovo 01.12.202111:00 04.0 079 / 03.2 07
Slivovo 01.12.202112:00 04.7 076 / 03.5 06
Slivovo 01.12.202113:00 04.9 072 / 02.2 05
Stence 01.12.202111:00 / 00.0
Stence 01.12.202112:00 / 00.0
Stence 01.12.202113:00 / 00.0
Strumica 01.12.202111:00 0991 04.5 059 00.7jug-jugozapad 00.0
Strumica 01.12.202112:00 0990 06.7 053 00.9istok 00.0
Strumica 01.12.202113:00 0990 09.1 049 01.2jug 00.0
Suvi_Laki/Berovo 01.12.202111:00 04.1 / 00.1
Suvi_Laki/Berovo 01.12.202112:00 04.7 / 00.0
Suvi_Laki/Berovo 01.12.202113:00 04.8 / 00.0
Tetovo 01.12.202111:00 0963 03.9 063 02.3istok-severoistok 00.0
Tetovo 01.12.202112:00 0962 05.0 059 01.8severoistok 00.0
Topolcani 01.12.202111:00 0918 03.1 069 03.3jug-jugoistok 00.7
Topolcani 01.12.202112:00 0918 04.5 065 04.0jug 01.3
Topolcani 01.12.202113:00 0917 04.9 063 05.5jugozapad 00.0
Turija_Brana 01.12.202111:00 / 00.0
Turija_Brana 01.12.202112:00 / 00.0
Valandovo 01.12.202111:00 1003 09.0 053 02.5zapad 00.0
Valandovo 01.12.202112:00 1003 10.4 051 03.3zapad 00.0
Valandovo 01.12.202113:00 1002 11.8 049 03.3zapad-severozapad 00.0
Veles 01.12.202111:00 0990 03.8 061 01.2zapad 00.1
Veles 01.12.202112:00 0989 05.9 052 00.6istok-jugoistok 00.0
Veles 01.12.202113:00 0988 07.9 049 00.9severozapad 00.0
Vinica 01.12.202111:00 0957 04.9 054 00.8zapad-severozapad 00.0
Vinica 01.12.202112:00 0956 05.6 053 01.7zapad-severozapad 00.0
Vinica 01.12.202113:00 0956 07.2 052 01.3severozapad 00.0
Vodocha/Strumica 01.12.202111:00 04.5 058 01.0jugoistok 00.0
Vodocha/Strumica 01.12.202112:00 07.6 050 00.4istok-jugoistok 00.0
Vodocha/Strumica 01.12.202113:00 08.5 047 00.8jug-jugoistok 00.0
Vodocha_Brana 01.12.202111:00 06.8 / 00.0
Vodocha_Brana 01.12.202112:00 08.0 / 00.0
Vodocha_Brana 01.12.202113:00 08.0 / 00.0