• Ден:
 • Време:
 • Притисок:
 • Влага:
 • Брзина:
 • Правец:
 • Дожд:
 • Температура: °C
 • Ден:
 • Време:
 • Притисок:
 • Влага:
 • Брзина:
 • Правец:
 • Дожд:
 • Температура: °C
 • Ден:
 • Време:
 • Притисок:
 • Влага:
 • Брзина:
 • Правец:
 • Дожд:
 • Температура: °C
 • Ден:
 • Време:
 • Притисок:
 • Влага:
 • Брзина:
 • Правец:
 • Дожд:
 • Температура: °C
 • Ден:
 • Време:
 • Притисок:
 • Влага:
 • Брзина:
 • Правец:
 • Дожд:
 • Температура: °C
 • Ден:
 • Време:
 • Притисок:
 • Влага:
 • Брзина:
 • Правец:
 • Дожд:
 • Температура: °C
 • Ден:
 • Време:
 • Притисок:
 • Влага:
 • Брзина:
 • Правец:
 • Дожд:
 • Температура: °C
 • Ден:
 • Време:
 • Притисок:
 • Влага:
 • Брзина:
 • Правец:
 • Дожд:
 • Температура: °C

Времето на мерење и набљудување на АМС е според временска зона UTC+1 и податоците од истите се однесуваат за даденото време.(без менување на летно и зимско време)


IME DEN VREMEPRITITEMP VLAGBRZINPRAVEC VRNEZSNE
------------------------------------------------------------------------------------
Berovo 09.03.202105:00 01.4 100 00.5istok 00.0
Berovo 09.03.202106:00 01.4 100 00.4istok 00.0
Berovo 09.03.202107:00 01.8 100 00.3istok-jugoistok 00.0
Bitola_ 09.03.202105:00 0947 05.5 083 00.8sever-severoistok 00.0
Bitola_ 09.03.202106:00 0947 05.1 084 00.7sever 00.0
Bitola_ 09.03.202107:00 0948 05.5 081 00.2istok 00.0
Dobroshte 09.03.202105:00 / 00.2
Dobroshte 09.03.202106:00 / 00.4
Dobroshte 09.03.202107:00 / 00.4
Gevgelija 09.03.202105:00 1010 09.2 068 01.2sever-severozapad 00.0
Gevgelija 09.03.202106:00 1010 09.0 070 01.1sever-severozapad 00.0
Gevgelija 09.03.202107:00 1011 09.1 069 00.9sever-severozapad 00.0
Gjurishte/Sveti_Nikole 09.03.202105:00 0917 01.7 047 02.6sever-severozapad 00.0
Gjurishte/Sveti_Nikole 09.03.202106:00 0917 01.7 048 03.1sever 00.0
Gjurishte/Sveti_Nikole 09.03.202107:00 0918 01.2 056 02.9sever-severozapad 00.0
Gostivar 09.03.202105:00 0954 03.5 095 01.7sever-severoistok 00.9 00
Gostivar 09.03.202106:00 0955 02.9 087 02.6sever-severoistok 01.3 00
Gostivar 09.03.202107:00 0955 02.0 090 01.3sever-severoistok 01.7 00
Gradsko 09.03.202105:00 0993 05.9 087 00.8sever 00.0 00
Gradsko 09.03.202106:00 0994 05.8 087 00.3sever-severozapad 00.0 00
Gradsko 09.03.202107:00 0994 05.8 080 02.1sever-severozapad 00.0 00
Jasen_ 09.03.202105:00 -02.2 100 04.8istok-severoistok 00.0
Jasen_ 09.03.202106:00 -02.4 100 01.4severoistok 00.0
Jasen_ 09.03.202107:00 -02.4 100 02.0severoistok 00.0
Jasenovo 09.03.202105:00 03.9 098 00.2istok-jugoistok 00.0
Jasenovo 09.03.202106:00 03.6 096 00.6jug 00.0
Jasenovo 09.03.202107:00 03.8 095 00.6istok-jugoistok 00.0
Jazince 09.03.202105:00 03.0 / 00.0
Jazince 09.03.202106:00 01.6 / 00.0
Jazince 09.03.202107:00 01.3 / 00.0
Jegunovce 09.03.202105:00 03.1 / 00.0
Jegunovce 09.03.202106:00 04.0 / 00.1
Jegunovce 09.03.202107:00 04.2 / 00.0
Kargo/Shtip 09.03.202105:00 0985 04.4 094 00.0tishina 00.0
Kargo/Shtip 09.03.202106:00 0985 04.6 094 00.0tishina 00.0
Kargo/Shtip 09.03.202107:00 0985 04.5 096 00.0tishina 00.0
Kavadarci 09.03.202105:00 0988 05.6 092 00.5zapad-jugozapad 00.0
Kavadarci 09.03.202106:00 0989 06.2 084 00.1jug-jugozapad 00.0
Kavadarci 09.03.202107:00 0989 06.5 077 01.2jug-jugozapad 00.0
Kochani 09.03.202105:00 0977 05.4 073 00.7sever 00.0
Kochani 09.03.202106:00 0977 05.2 074 01.3istok-jugoistok 00.0
Kochani 09.03.202107:00 0977 05.6 064 01.0severoistok 00.0
Korito 09.03.202105:00 -01.7 / 00.0
Korito 09.03.202106:00 -01.9 / 00.0
Korito 09.03.202107:00 /
Kosturino/Strumica 09.03.202105:00 06.6 / 00.0
Kosturino/Strumica 09.03.202106:00 06.4 / 00.0
Kosturino/Strumica 09.03.202107:00 06.4 / 00.0
Kriva_Palanka 09.03.202105:00 0936 01.7 069 02.4severoistok 00.0
Kriva_Palanka 09.03.202106:00 0937 01.9 065 02.5sever-severoistok 00.0
Kriva_Palanka 09.03.202107:00 0937 04.5 038 03.7sever-severoistok 00.0
Krushevo 09.03.202105:00 0871 00.0 100 00.7sever-severoistok 00.2
Krushevo 09.03.202106:00 0871 00.0 099 00.7sever-severozapad 00.1
Krushevo 09.03.202107:00 tishina
Lakavica/Gostivar 09.03.202105:00 / 00.8
Lakavica/Gostivar 09.03.202106:00 / 00.8
Lakavica/Gostivar 09.03.202107:00 / 00.6
Lazaropole 09.03.202105:00 0864-00.9 100 00.0tishina 00.6 00
Lazaropole 09.03.202106:00 0865-00.9 100 00.0tishina 00.7 00
Lazaropole 09.03.202107:00 0865-00.9 100 00.0tishina 00.2 00
Makedonski_Brod 09.03.202105:00 04.0 095 01.6sever-severoistok 00.0
Makedonski_Brod 09.03.202106:00 03.6 095 01.3sever 00.1
Makedonski_Brod 09.03.202107:00 03.5 095 01.8sever-severozapad 00.2
Mavrovi_Anovi 09.03.202105:00 0870-00.6 098 01.2jugoistok 00.7 00
Mavrovi_Anovi 09.03.202106:00 0870-01.0 098 01.4jugoistok 00.6 00
Mavrovi_Anovi 09.03.202107:00 0870-01.6 097 01.0istok 00.6 00
Neproshteno 09.03.202105:00 04.0 / 00.7
Neproshteno 09.03.202106:00 03.7 / 00.3
Neproshteno 09.03.202107:00 03.5 / 00.2
Novo_Selo/Gostivar 09.03.202105:00 / 00.0
Novo_Selo/Gostivar 09.03.202106:00 / 00.0
Novo_Selo/Gostivar 09.03.202107:00 / 00.0
Novo_Selo/Strumica 09.03.202105:00 0982 06.9 078 02.5sever 00.0
Novo_Selo/Strumica 09.03.202106:00 0983 06.8 078 01.6istok-jugoistok 00.0
Novo_Selo/Strumica 09.03.202107:00 0983 07.2 075 02.3sever 00.0
Ohrid 09.03.202105:00 0927 04.4 089 01.4sever 00.0
Ohrid 09.03.202106:00 0927 04.9 080 02.5sever 00.0
Ohrid 09.03.202107:00 0928 04.9 079 02.3sever 00.0
Ponikva/ Kochani 09.03.202105:00 -01.9 081 01.3istok-jugoistok 00.0
Ponikva/ Kochani 09.03.202106:00 -01.8 066 01.1jug 00.0
Ponikva/ Kochani 09.03.202107:00 -01.5 062 00.8jugoistok 00.0
Popova_Shapka/Tetovo 09.03.202105:00 0818-03.8 100 00.0tishina 01.3 08
Popova_Shapka/Tetovo 09.03.202106:00 0818-03.8 100 00.0tishina 00.7 08
Popova_Shapka/Tetovo 09.03.202107:00 0818-04.2 100 00.0tishina 00.6 09
Pozar/Radovish 09.03.202105:00 0897 02.3 085 02.3sever-severozapad 00.0
Pozar/Radovish 09.03.202106:00 0897 02.3 084 01.2sever-severozapad 00.0
Pozar/Radovish 09.03.202107:00 0897 02.5 084 02.2sever-severozapad 00.0
Pozharane/Gostivar 09.03.202105:00 0915 00.4 096 02.4sever 01.3
Pozharane/Gostivar 09.03.202106:00 0916-00.2 098 01.8sever-severoistok 00.8
Pozharane/Gostivar 09.03.202107:00 0916-00.4 099 01.9sever-severoistok 00.8
Prilep 09.03.202105:00 0937 05.2 076 01.2istok-jugoistok 00.0
Prilep 09.03.202106:00 0937 05.0 073 01.4sever 00.0
Prilep 09.03.202107:00 0938 04.9 068 03.0sever-severoistok 00.0
Radovish 09.03.202105:00 0976 06.7 075 02.2severozapad 00.0
Radovish 09.03.202106:00 0977 06.4 077 01.9severozapad 00.0
Radovish 09.03.202107:00 0977 06.3 074 03.3zapad-severozapad 00.0
Resen 09.03.202105:00 0914 04.3 080 00.3sever-severoistok 00.0
Resen 09.03.202106:00 0914 03.8 082 00.0tishina 00.0
Resen 09.03.202107:00 0914 04.4 079 00.3severoistok 00.0
Senokos 09.03.202105:00 02.2 / 01.4
Senokos 09.03.202106:00 01.6 / 01.1
Senokos 09.03.202107:00 01.1 / 00.5
Shtip 09.03.202105:00 0979 05.0 087 01.9severoistok 00.0
Shtip 09.03.202106:00 0980 05.0 085 01.7zapad-jugozapad 00.0
Shtip 09.03.202107:00 0980 04.9 069 02.3zapad-severozapad 00.0
Skopje/Creshevo 09.03.202105:00 0986 04.5 095 00.2sever-severoistok 00.0
Skopje/Creshevo 09.03.202106:00 0986 04.6 095 01.7severozapad 00.0
Skopje/Creshevo 09.03.202107:00 0987 05.2 089 01.0istok-severoistok 00.0
Skopje/Gazi_Baba 09.03.202105:00 04.3 090 00.9jugozapad 00.0
Skopje/Gazi_Baba 09.03.202106:00 05.5 078 01.0severozapad 00.0
Skopje/Gazi_Baba 09.03.202107:00 06.4 063 00.9jug-jugozapad 00.0
Skopje/Karposh 09.03.202105:00 0988 05.1 087 00.1zapad 00.0
Skopje/Karposh 09.03.202106:00 0988 06.1 076 00.5jugozapad 00.0
Skopje/Karposh 09.03.202107:00 0988 06.6 064 00.7jug-jugozapad 00.0
Skopje/Zajcev_Rid 09.03.202105:00 0982 05.0 086 02.1zapad-jugozapad 00.0
Skopje/Zajcev_Rid 09.03.202106:00 0982 05.2 083 02.3zapad-jugozapad 00.0
Skopje/Zajcev_Rid 09.03.202107:00 0982 05.9 067 03.5jugozapad 00.0
Slivovo 09.03.202105:00 02.8 095 / 00.3 00
Slivovo 09.03.202106:00 02.3 100 / 00.4 00
Slivovo 09.03.202107:00 02.4 099 / 00.2 00
Stence 09.03.202105:00 / 00.8
Stence 09.03.202106:00 / 00.8
Stence 09.03.202107:00 / 00.8
Strumica 09.03.202105:00 0991 07.2 078 00.0jug 00.0
Strumica 09.03.202106:00 0991 07.0 077 00.2zapad 00.0
Strumica 09.03.202107:00 0991 06.7 081 00.1zapad 00.0
Suvi_Laki/Berovo 09.03.202105:00 01.1 / 00.0
Suvi_Laki/Berovo 09.03.202106:00 01.0 / 00.0
Suvi_Laki/Berovo 09.03.202107:00 01.6 / 00.0
Tetovo 09.03.202105:00 0964 03.9 093 01.5istok 00.8
Tetovo 09.03.202106:00 0965 03.4 087 02.0severozapad 00.5
Tetovo 09.03.202107:00 tishina
Topolcani/Prilep 09.03.202105:00 03.5 088 00.0tishina 00.0
Topolcani/Prilep 09.03.202106:00 03.3 088 00.0tishina 00.0
Topolcani/Prilep 09.03.202107:00 03.3 090 00.0tishina 00.0
Turija_Brana 09.03.202105:00 / 00.0
Turija_Brana 09.03.202106:00 / 00.0
Turija_Brana 09.03.202107:00 /
Valandovo 09.03.202105:00 1004 08.6 072 00.9istok 00.0
Valandovo 09.03.202106:00 1004 08.8 071 01.3istok 00.0
Valandovo 09.03.202107:00 1004 08.4 075 00.5istok 00.0
Veles 09.03.202105:00 0989 07.1 057 02.1sever 00.0
Veles 09.03.202106:00 0990 06.9 055 01.3severozapad 00.0
Veles 09.03.202107:00 0990 06.7 068 02.9sever 00.0
Vinica 09.03.202105:00 0957 05.0 073 00.5istok-jugoistok 00.0
Vinica 09.03.202106:00 0957 04.8 073 01.7istok-jugoistok 00.0
Vinica 09.03.202107:00 0958 05.3 063 01.8jugoistok 00.0
Vodocha/Strumica 09.03.202105:00 tishina
Vodocha/Strumica 09.03.202106:00 tishina
Vodocha/Strumica 09.03.202107:00 tishina
Vodocha_Brana 09.03.202105:00 06.4 / 00.0
Vodocha_Brana 09.03.202106:00 06.3 / 00.0
Vodocha_Brana 09.03.202107:00 06.4 / 00.0