• Ден:
 • Време:
 • Притисок:
 • Влага:
 • Брзина:
 • Правец:
 • Дожд:
 • Температура: °C
 • Ден:
 • Време:
 • Притисок:
 • Влага:
 • Брзина:
 • Правец:
 • Дожд:
 • Температура: °C
 • Ден:
 • Време:
 • Притисок:
 • Влага:
 • Брзина:
 • Правец:
 • Дожд:
 • Температура: °C
 • Ден:
 • Време:
 • Притисок:
 • Влага:
 • Брзина:
 • Правец:
 • Дожд:
 • Температура: °C
 • Ден:
 • Време:
 • Притисок:
 • Влага:
 • Брзина:
 • Правец:
 • Дожд:
 • Температура: °C
 • Ден:
 • Време:
 • Притисок:
 • Влага:
 • Брзина:
 • Правец:
 • Дожд:
 • Температура: °C
 • Ден:
 • Време:
 • Притисок:
 • Влага:
 • Брзина:
 • Правец:
 • Дожд:
 • Температура: °C
 • Ден:
 • Време:
 • Притисок:
 • Влага:
 • Брзина:
 • Правец:
 • Дожд:
 • Температура: °C

Времето на мерење и набљудување на АМС е според временска зона UTC+1 и податоците од истите се однесуваат за даденото време.(без менување на летно и зимско време)


IME DEN VREMEPRITITEMP VLAGBRZINPRAVEC VRNEZSNE
------------------------------------------------------------------------------------
Berovo 29.05.202015:00 14.1 059 02.1zapad-jugozapad 00.0
Berovo 29.05.202016:00 15.7 052 03.5zapad-severozapad 00.0
Berovo 29.05.202017:00 14.0 060 01.6sever-severozapad 00.8
Bitola_ 29.05.202015:00 0947 18.4 040 02.0severozapad 00.0
Bitola_ 29.05.202016:00 0947 17.5 044 01.4severoistok 00.0
Bitola_ 29.05.202017:00 tishina
Gevgelija 29.05.202015:00 1007 24.0 034 02.5tishina 00.0
Gevgelija 29.05.202016:00 1007 25.0 030 04.2sever 00.0
Gevgelija 29.05.202017:00 tishina
Gjurishte/Sveti_Nikole 29.05.202015:00 0918 13.2 062 03.7sever 00.0
Gjurishte/Sveti_Nikole 29.05.202016:00 0918 13.6 053 04.8sever 00.0
Gjurishte/Sveti_Nikole 29.05.202017:00 0918 13.9 057 03.2sever-severozapad 00.0
Gradsko 29.05.202015:00 0992 21.3 034 07.8sever-severozapad 00.0 00
Gradsko 29.05.202016:00 0992 19.9 039 06.6severozapad 00.0 00
Gradsko 29.05.202017:00 tishina
Jasen_ 29.05.202015:00 tishina
Jasen_ 29.05.202016:00 tishina
Jasen_ 29.05.202017:00 tishina
Jasenovo 29.05.202015:00 19.4 046 03.0sever-severozapad 00.0
Jasenovo 29.05.202016:00 19.9 043 02.5sever-severozapad 00.0
Jasenovo 29.05.202017:00 18.6 049 01.7sever-severozapad 00.0
Jazince 29.05.202015:00 14.6 / 00.0
Jazince 29.05.202016:00 14.6 / 00.0
Jazince 29.05.202017:00 /
Kargo/Shtip 29.05.202015:00 0983 18.8 046 09.4zapad-severozapad 00.0
Kargo/Shtip 29.05.202016:00 0983 18.1 048 05.7severozapad 00.0
Kargo/Shtip 29.05.202017:00 0983 19.2 044 07.3severozapad 00.0
Kavadarci 29.05.202015:00 0987 21.1 037 05.9zapad-severozapad 00.0
Kavadarci 29.05.202016:00 0986 20.8 038 04.6severozapad 00.0
Kavadarci 29.05.202017:00 tishina
Kochani 29.05.202015:00 tishina
Kochani 29.05.202016:00 tishina
Kochani 29.05.202017:00 tishina
Kodjalija/Radovish 29.05.202015:00 15.4 051 05.2severozapad 00.0 05
Kodjalija/Radovish 29.05.202016:00 14.0 057 04.5sever-severozapad 00.0 03
Kodjalija/Radovish 29.05.202017:00 14.0 048 03.6sever 00.0 02
Kosturino/Strumica 29.05.202015:00 /
Kosturino/Strumica 29.05.202016:00 /
Kosturino/Strumica 29.05.202017:00 /
Kriva_Palanka 29.05.202015:00 0936 16.0 047 03.4sever-severozapad 00.0
Kriva_Palanka 29.05.202016:00 0936 16.0 048 02.6jug-jugozapad 00.0
Kriva_Palanka 29.05.202017:00 tishina
Krushevo 29.05.202015:00 12.3 056 01.0sever-severoistok 00.0
Krushevo 29.05.202016:00 11.1 061 01.9sever-severoistok 00.0
Krushevo 29.05.202017:00 10.9 057 01.2sever-severoistok 00.0
Lazaropole 29.05.202015:00 tishina
Lazaropole 29.05.202016:00 tishina
Lazaropole 29.05.202017:00 tishina
Makedonski_Brod 29.05.202015:00 18.4 041 03.1sever 00.0
Makedonski_Brod 29.05.202016:00 15.7 048 02.9sever 00.0
Makedonski_Brod 29.05.202017:00 14.7 045 02.8sever 00.0
Mavrovi_Anovi 29.05.202015:00 0873 11.3 066 01.6istok 00.0
Mavrovi_Anovi 29.05.202016:00 0873 10.5 065 00.7istok 00.0
Mavrovi_Anovi 29.05.202017:00 tishina
Novo_Selo/Gostivar 29.05.202015:00 / 00.0
Novo_Selo/Gostivar 29.05.202016:00 / 00.0
Novo_Selo/Gostivar 29.05.202017:00 /
Novo_Selo/Strumica 29.05.202015:00 0981 18.6 049 02.7jugozapad 00.0
Novo_Selo/Strumica 29.05.202016:00 0980 20.6 039 03.3zapad-severozapad 00.0
Novo_Selo/Strumica 29.05.202017:00 tishina
Ohrid 29.05.202015:00 0929 17.9 048 01.5jug-jugozapad 00.0
Ohrid 29.05.202016:00 0929 16.2 051 01.3jug 00.0
Ohrid 29.05.202017:00 tishina
Ponikva/ Kochani 29.05.202015:00 08.2 059 04.0severozapad 00.0
Ponikva/ Kochani 29.05.202016:00 07.6 067 04.5zapad-severozapad 00.0
Ponikva/ Kochani 29.05.202017:00 08.2 062 03.1sever-severozapad 00.0
Popova_Shapka/Tetovo 29.05.202015:00 0822 04.8 083 04.7sever-severozapad 00.0 00
Popova_Shapka/Tetovo 29.05.202016:00 0822 06.7 064 04.0sever-severozapad 00.0 00
Popova_Shapka/Tetovo 29.05.202017:00 0822 04.6 077 04.7sever-severozapad 00.0 00
Pozar/Radovish 29.05.202015:00 0898 14.0 055 05.0severozapad 00.0
Pozar/Radovish 29.05.202016:00 0898 13.3 060 05.1severozapad 00.1
Pozar/Radovish 29.05.202017:00 tishina
Pozharane/Gostivar 29.05.202015:00 0917 14.5 053 02.6sever-severoistok 00.0
Pozharane/Gostivar 29.05.202016:00 0917 15.5 052 02.1severoistok 00.0
Pozharane/Gostivar 29.05.202017:00 0916 13.8 057 01.4severoistok 00.0
Radovish 29.05.202015:00 0974 20.7 042 08.3zapad-severozapad 00.0
Radovish 29.05.202016:00 0974 20.1 042 07.2severozapad 00.0
Radovish 29.05.202017:00 0974 19.5 038 05.6zapad-severozapad 00.0
Resen 29.05.202015:00 0915 15.3 053 01.2jug-jugoistok 00.0
Resen 29.05.202016:00 0916 13.8 058 00.3zapad-jugozapad 00.0
Resen 29.05.202017:00 tishina
Shtip 29.05.202015:00 0978 19.4 040 10.1severozapad 00.0
Shtip 29.05.202016:00 0978 17.8 047 06.2severozapad 00.0
Shtip 29.05.202017:00 tishina
Skopje/Creshevo 29.05.202015:00 0985 19.7 049 03.4zapad 00.0
Skopje/Creshevo 29.05.202016:00 0984 19.1 046 01.6istok 00.0
Skopje/Creshevo 29.05.202017:00 tishina
Skopje/Gazi_Baba 29.05.202015:00 18.9 048 01.9zapad 00.0
Skopje/Gazi_Baba 29.05.202016:00 21.1 040 01.7istok 00.0
Skopje/Gazi_Baba 29.05.202017:00 19.1 050 00.8istok 00.0
Skopje/Karposh 29.05.202015:00 0986 19.9 041 01.1severoistok 00.0
Skopje/Karposh 29.05.202016:00 0986 20.5 038 01.5sever-severozapad 00.0
Skopje/Karposh 29.05.202017:00 0983 19.9 041 01.7sever-severozapad 00.0
Skopje/Zajcev_Rid 29.05.202015:00 0981 19.3 044 01.8severoistok 00.0
Skopje/Zajcev_Rid 29.05.202016:00 0980 20.6 040 01.9zapad-jugozapad 00.0
Skopje/Zajcev_Rid 29.05.202017:00 tishina
Slivovo 29.05.202015:00 17.2 046 / 00.0 00
Slivovo 29.05.202016:00 12.7 062 / 00.0 00
Slivovo 29.05.202017:00 /
Strumica 29.05.202015:00 0989 17.7 062 01.1jug 00.0
Strumica 29.05.202016:00 0988 20.3 054 00.9severozapad 00.0
Strumica 29.05.202017:00 tishina
Suvi_Laki/Berovo 29.05.202015:00 15.8 / 00.0
Suvi_Laki/Berovo 29.05.202016:00 13.6 / 00.0
Suvi_Laki/Berovo 29.05.202017:00 /
Tetovo 29.05.202015:00 0964 18.1 047 02.9istok-severoistok 03.2
Tetovo 29.05.202016:00 0963 17.5 045 02.7severoistok 00.0
Tetovo 29.05.202017:00 tishina
Topolcani/Prilep 29.05.202015:00 tishina
Topolcani/Prilep 29.05.202016:00 16.7 044 02.1severozapad
Topolcani/Prilep 29.05.202017:00 15.6 044 03.7sever 00.0
Turija_Brana 29.05.202015:00 / 00.0
Turija_Brana 29.05.202016:00 / 00.0
Turija_Brana 29.05.202017:00 /
Valandovo 29.05.202015:00 1001 21.9 044 01.2jug-jugoistok 00.0
Valandovo 29.05.202016:00 1001 23.5 039 04.8zapad-severozapad 00.0
Valandovo 29.05.202017:00 tishina
Veles 29.05.202015:00 0988 19.5 042 04.4severozapad 00.0
Veles 29.05.202016:00 0988 19.3 043 03.5severozapad 00.0
Veles 29.05.202017:00 0988 19.3 044 03.3zapad-severozapad 00.0
Vinica 29.05.202015:00 0956 18.2 045 02.0jugozapad 00.0
Vinica 29.05.202016:00 0956 18.4 049 05.8jugozapad 00.0
Vinica 29.05.202017:00 0956 17.0 045 06.6jugozapad 00.0
Vodocha/Strumica 29.05.202015:00 17.8 056 00.5jugoistok 00.1
Vodocha/Strumica 29.05.202016:00 20.3 050 01.6zapad-severozapad 00.0
Vodocha/Strumica 29.05.202017:00 19.4 047 03.1zapad-severozapad 00.0
Vodocha_Brana 29.05.202015:00 16.3 / 00.0
Vodocha_Brana 29.05.202016:00 18.3 / 00.0
Vodocha_Brana 29.05.202017:00 /