ул.Скупи бр.28, 1000 Скопје, Република Македонија
+389 2 3097-004
+389 2 3097-118
 • Ден: 22.01.2019
 • Време: 19:00
 • Притисок: 0980
 • Влага: 087
 • Брзина: 01.9
 • Правец: југ-југоисток
 • Дожд: 00.0
 • Температура: 06.3 °C
 • Ден: 22.01.2019
 • Време: 19:00
 • Притисок: 0918
 • Влага: 095
 • Брзина: 01.0
 • Правец: север-североисток
 • Дожд: 00.0
 • Температура: 03.0 °C
 • Ден: 22.01.2019
 • Време: 19:00
 • Притисок: /
 • Влага: 097
 • Брзина: 02.4
 • Правец: југ-југоисток
 • Дожд: 00.0
 • Температура: 04.0 °C
 • Ден: 22.01.2019
 • Време: 19:00
 • Притисок: 0938
 • Влага: 086
 • Брзина: 04.4
 • Правец: југ
 • Дожд: 00.0
 • Температура: 04.8 °C
 • Ден: 22.01.2019
 • Време: 19:00
 • Притисок: /
 • Влага: /
 • Брзина: /
 • Правец: тишина
 • Дожд: /
 • Температура: / °C
 • Ден: 22.01.2019
 • Време: 19:00
 • Притисок: 0983
 • Влага: 097
 • Брзина: 00.1
 • Правец: југ-југозапад
 • Дожд: 00.2
 • Температура: 05.4 °C
 • Ден: 22.01.2019
 • Време: 19:00
 • Притисок: 0970
 • Влага: 082
 • Брзина: 05.4
 • Правец: југ-југоисток
 • Дожд: 00.0
 • Температура: 06.8 °C
 • Ден: 22.01.2019
 • Време: 19:00
 • Притисок: 0954
 • Влага: 098
 • Брзина: 00.0
 • Правец: тишина
 • Дожд: 00.1
 • Температура: 00.5 °C

ИМЕ ДЕН ВРЕМЕПРИТ ТЕМП ВЛАГБРЗИНПРАВЕЦ ДОЖД СНЕГ
--------------------------------------------------------------------------------------
Ѓуриште/Свети_Николе 22.01.201919:00 02.0 100 08.8југ-југоисток 00.1
Ѓуриште/Свети_Николе 22.01.201920:00 01.9 100 05.5југ 00.0
Ѓуриште/Свети_Николе 22.01.201921:00 01.7 100 06.0југ-југоисток 00.0
Јажинце 22.01.201919:00 00.5 / 00.4
Јажинце 22.01.201920:00 01.3 / 00.2
Јажинце 22.01.201921:00 01.3 / 00.1
Јасен 22.01.201919:00 -00.6 099 00.0тишина 00.0
Јасен 22.01.201920:00 -00.6 099 00.0тишина 00.0
Јасен 22.01.201921:00 -00.6 099 00.0тишина 00.0
Јасеново 22.01.201919:00 04.4 098 00.8југоисток 00.0
Јасеново 22.01.201920:00 03.2 098 00.4југоисток 00.1
Јасеново 22.01.201921:00 03.3 098 00.8југ-југоисток 00.0
Берово 22.01.201919:00 04.0 097 02.4југ-југоисток 00.0
Берово 22.01.201920:00 03.8 099 02.8југоисток 00.6
Берово 22.01.201921:00 03.5 099 01.1југоисток 00.2
Битола 22.01.201919:00 0938 04.8 086 04.4југ 00.0
Битола 22.01.201920:00 0938 03.9 088 01.4запад-северозапад 00.0
Битола 22.01.201921:00 0938 04.1 091 02.2југ 00.3
Валандово 22.01.201919:00 0997 06.2 100 00.7југоисток 02.6
Валандово 22.01.201920:00 0995 06.6 100 03.3исток 01.4
Валандово 22.01.201921:00 0995 06.6 097 01.4запад-југозапад 00.0
Велес 22.01.201919:00 0980 06.3 087 01.9југ-југоисток 00.0
Велес 22.01.201920:00 0979 06.5 083 02.5југоисток 00.0
Велес 22.01.201921:00 0979 06.4 084 03.1југоисток 00.0
Виница 22.01.201919:00 05.7 087 02.8исток-југоисток 00.5
Виница 22.01.201920:00 05.3 090 02.5исток-југоисток 00.9
Виница 22.01.201921:00 06.0 084 02.7исток-југоисток 00.0
Водоча/Струмица 22.01.201919:00 06.5 089 01.3југ 00.8
Водоча/Струмица 22.01.201920:00 05.9 093 01.0југоисток 01.0
Водоча/Струмица 22.01.201921:00 05.1 096 00.2запад-северозапад 00.0
Водоча_Брана 22.01.201919:00 05.4 / 01.6
Водоча_Брана 22.01.201920:00 05.4 / 01.0
Водоча_Брана 22.01.201921:00 05.6 / 00.0
Градско 22.01.201919:00 0983 06.4 086 04.0југ-југоисток 00.0 00.0
Градско 22.01.201920:00 0983 06.2 086 02.5југ 00.1 00.0
Градско 22.01.201921:00 0983 06.2 088 04.2југ-југоисток 00.0 00.0
Иловица 22.01.201919:00 06.5 085 04.4југоисток 00.0
Иловица 22.01.201920:00 05.9 092 05.7југоисток 01.2
Иловица 22.01.201921:00 06.7 083 03.8југоисток 00.6
Кавадарци 22.01.201919:00 0978 06.9 075 01.8исток-југоисток 00.0
Кавадарци 22.01.201920:00 0978 05.6 086 00.7југ 00.0
Кавадарци 22.01.201921:00 0978 04.1 089 00.8југ 00.0
Карго_аеродром/Штип 22.01.201919:00 0975 06.6 086 04.1исток-југоисток 00.0
Карго_аеродром/Штип 22.01.201920:00 0975 06.7 084 04.7југоисток 00.0
Карго_аеродром/Штип 22.01.201921:00 0974 06.9 082 05.3југоисток 00.0
Костурино/Струмица 22.01.201919:00 05.3 / 02.6
Костурино/Струмица 22.01.201920:00 06.0 / 02.7
Костурино/Струмица 22.01.201921:00 06.5 / 00.1
Кочани 22.01.201919:00 0967 07.8 075 01.6југ 00.0
Кочани 22.01.201920:00 0966 07.8 076 03.8североисток 00.0
Кочани 22.01.201921:00 0966 07.9 073 01.8север-северозапад 00.0
Крива_Паланка 22.01.201919:00 0926 03.8 093 00.2север-североисток 01.0
Крива_Паланка 22.01.201920:00 0926 03.5 094 00.6север-североисток 01.6
Крива_Паланка 22.01.201921:00 0926 03.4 095 01.6север-североисток 00.0
Крушево 22.01.201919:00 00.3 100 00.0тишина 00.1
Крушево 22.01.201920:00 00.2 100 00.0тишина 00.0
Крушево 22.01.201921:00 00.1 100 00.0тишина 00.6
Лазарополе 22.01.201919:00 0855-00.4 097 03.7исток 00.1
Лазарополе 22.01.201920:00 0855-00.3 098 02.9исток-југоисток 00.0
Лазарополе 22.01.201921:00 тишина
Маврови_Анови 22.01.201919:00 0860 00.3 096 00.6североисток 00.1
Маврови_Анови 22.01.201920:00 0860 00.0 096 01.1север-североисток 00.1
Маврови_Анови 22.01.201921:00 0860 00.6 094 01.3запад-северозапад 01.0
Македонски_Брод 22.01.201919:00 03.1 092 02.5југ 00.0
Македонски_Брод 22.01.201920:00 03.2 093 02.8југ 00.1
Македонски_Брод 22.01.201921:00 03.2 092 02.8југ 00.0
Ново_Село/Струмица 22.01.201919:00 0974 05.5 094 03.5исток-југоисток 00.6
Ново_Село/Струмица 22.01.201920:00 0974 05.3 097 04.8исток 02.1
Ново_Село/Струмица 22.01.201921:00 0974 06.1 095 04.4исток-југоисток 01.0
Охрид 22.01.201919:00 0918 03.0 095 01.0север-североисток 00.0
Охрид 22.01.201920:00 0918 03.8 094 00.3југоисток 00.6
Охрид 22.01.201921:00 0918 03.8 093 00.6југ 00.4
Пожар/Конче 22.01.201919:00 0889 00.8 100 06.7југ-југоисток 01.4
Пожар/Конче 22.01.201920:00 0888 01.2 100 07.9југ-југоисток 00.7
Пожар/Конче 22.01.201921:00 0888 01.2 100 06.5југ-југоисток 00.1
Пожаране/Гостивар 22.01.201919:00 0905 00.6 099 01.1југозапад 00.1
Пожаране/Гостивар 22.01.201920:00 0905 00.3 098 00.6североисток 00.1
Пожаране/Гостивар 22.01.201921:00 0905 01.9 094 02.4запад-југозапад 00.7
Пониква/Кочани 22.01.201919:00 -01.3 100 02.8исток-југоисток 03.0
Пониква/Кочани 22.01.201920:00 -01.4 100 02.7исток-југоисток 04.5
Пониква/Кочани 22.01.201921:00 -01.5 100 02.0исток-југоисток 01.1
Попова_Шапка/Тетово 22.01.201919:00 0809-03.0 100 04.5југ-југозапад 00.1 40.0
Попова_Шапка/Тетово 22.01.201920:00 0808-03.2 100 04.8југ-југозапад 00.1 40.0
Попова_Шапка/Тетово 22.01.201921:00 0808-03.1 100 05.4југ-југозапад 00.1 42.0
Радовиш 22.01.201919:00 0968 04.7 095 02.0исток-североисток 00.4
Радовиш 22.01.201920:00 0968 05.0 095 01.8исток 00.2
Радовиш 22.01.201921:00 0967 05.2 095 02.6исток 00.0
Ресен 22.01.201919:00 0906 01.8 100 00.3југ-југоисток 00.6
Ресен 22.01.201920:00 0906 02.1 100 00.6југ 00.0
Ресен 22.01.201921:00 0906 00.7 100 00.7југ-југозапад 02.2
Скопје/Гази_Баба 22.01.201919:00 тишина
Скопје/Гази_Баба 22.01.201920:00 тишина
Скопје/Гази_Баба 22.01.201921:00 тишина
Скопје/Зајчев_Рид 22.01.201919:00 0971 02.9 098 02.3запад-југозапад 00.1
Скопје/Зајчев_Рид 22.01.201920:00 0971 02.8 097 02.3запад-југозапад 00.0
Скопје/Зајчев_Рид 22.01.201921:00 0971 03.0 097 02.4запад 00.0
Скопје/Карпош 22.01.201919:00 0977 03.6 094 00.5запад-југозапад 00.1
Скопје/Карпош 22.01.201920:00 0977 03.4 094 00.5југозапад 00.0
Скопје/Карпош 22.01.201921:00 тишина
Сливово 22.01.201919:00 00.8 100 / 00.4 15.0
Сливово 22.01.201920:00 00.7 100 / 00.3 15.0
Сливово 22.01.201921:00 01.1 100 / 01.3 15.0
Струмица 22.01.201919:00 0983 05.4 097 00.1југ-југозапад 00.2
Струмица 22.01.201920:00 0982 05.0 098 00.4југ-југоисток 00.6
Струмица 22.01.201921:00 0982 04.3 099 00.6запад 00.0
Суви_Лаки/Берово 22.01.201919:00 02.4 / 00.0
Суви_Лаки/Берово 22.01.201920:00 02.9 / 01.5
Суви_Лаки/Берово 22.01.201921:00 02.2 / 01.0
Тетово 22.01.201919:00 0954 00.5 098 00.0тишина 00.1
Тетово 22.01.201920:00 0953 00.2 099 00.2исток-југоисток 00.3
Тетово 22.01.201921:00 0953 00.3 099 00.1североисток 00.3
Тополчани 22.01.201919:00 02.1 097 10.1југ 00.0
Тополчани 22.01.201920:00 02.0 098 11.8југ 00.0
Тополчани 22.01.201921:00 02.1 097 11.0југ 00.1
Штип 22.01.201919:00 0970 06.8 082 05.4југ-југоисток 00.0
Штип 22.01.201920:00 0969 07.1 079 07.8југ-југоисток 00.0
Штип 22.01.201921:00 0969 07.3 077 07.9југ-југоисток 00.0