• Ден:
 • Време:
 • Притисок:
 • Влага:
 • Брзина:
 • Правец:
 • Дожд:
 • Температура: °C
 • Ден:
 • Време:
 • Притисок:
 • Влага:
 • Брзина:
 • Правец:
 • Дожд:
 • Температура: °C
 • Ден:
 • Време:
 • Притисок:
 • Влага:
 • Брзина:
 • Правец:
 • Дожд:
 • Температура: °C
 • Ден:
 • Време:
 • Притисок:
 • Влага:
 • Брзина:
 • Правец:
 • Дожд:
 • Температура: °C
 • Ден:
 • Време:
 • Притисок:
 • Влага:
 • Брзина:
 • Правец:
 • Дожд:
 • Температура: °C
 • Ден:
 • Време:
 • Притисок:
 • Влага:
 • Брзина:
 • Правец:
 • Дожд:
 • Температура: °C
 • Ден:
 • Време:
 • Притисок:
 • Влага:
 • Брзина:
 • Правец:
 • Дожд:
 • Температура: °C
 • Ден:
 • Време:
 • Притисок:
 • Влага:
 • Брзина:
 • Правец:
 • Дожд:
 • Температура: °C

Времето на мерење и набљудување на АМС е според временска зона UTC+1 и податоците од истите се однесуваат за даденото време.(без менување на летно и зимско време)


IME DEN VREMEPRITITEMP VLAGBRZINPRAVEC VRNEZSNE
------------------------------------------------------------------------------------
Berovo 05.08.202012:00 25.3 060 05.7jugozapad 00.0
Berovo 05.08.202013:00 17.8 067 03.2sever 00.0
Berovo 05.08.202014:00 18.1 066 02.4severozapad 00.0
Bitola_ 05.08.202012:00 0945 17.4 085 02.7jug-jugozapad 00.0
Bitola_ 05.08.202013:00 0945 20.4 066 02.2sever-severozapad 00.0
Bitola_ 05.08.202014:00 tishina
Dobroshte 05.08.202012:00 / 00.5
Dobroshte 05.08.202013:00 / 02.9
Dobroshte 05.08.202014:00 / 00.1
Gevgelija 05.08.202012:00 1004 30.5 052 02.2jug-jugoistok 00.0
Gevgelija 05.08.202013:00 1004 24.5 059 04.4sever 00.0
Gevgelija 05.08.202014:00 1004 25.7 054 03.4sever-severozapad 00.0
Gjurishte/Sveti_Nikole 05.08.202012:00 0918 12.7 100 02.8zapad-severozapad 13.4
Gjurishte/Sveti_Nikole 05.08.202013:00 0916 12.8 100 05.2sever-severoistok 01.7
Gjurishte/Sveti_Nikole 05.08.202014:00 0916 13.4 100 04.2sever-severoistok 00.7
Gostivar 05.08.202012:00 0951 16.0 092 02.8sever-severoistok 01.0
Gostivar 05.08.202013:00 0952 16.4 092 03.6sever-severozapad 00.9
Gostivar 05.08.202014:00 0951 19.0 071 01.7severozapad 00.0
Gradsko 05.08.202012:00 0990 16.8 096 02.0istok-severoistok 16.1 00
Gradsko 05.08.202013:00 0990 17.5 094 03.3sever-severozapad 01.2 00
Gradsko 05.08.202014:00 0990 19.3 089 03.8severozapad 00.0 00
Jasen_ 05.08.202012:00 11.5 081 08.3jug-jugoistok 01.1
Jasen_ 05.08.202013:00 10.6 098 08.5istok-severoistok 01.0
Jasen_ 05.08.202014:00 13.4 097 01.9sever-severoistok 00.0
Jasenovo 05.08.202012:00 16.1 098 01.3istok-jugoistok 00.0
Jasenovo 05.08.202013:00 16.4 098 01.8severozapad 00.0
Jasenovo 05.08.202014:00 17.1 096 01.1sever-severoistok 00.0
Jazince 05.08.202012:00 13.9 / 02.0
Jazince 05.08.202013:00 14.0 / 04.0
Jazince 05.08.202014:00 15.2 / 00.1
Jegunovce 05.08.202012:00 15.7 / 00.9
Jegunovce 05.08.202013:00 15.8 / 02.5
Jegunovce 05.08.202014:00 18.7 / 00.0
Kargo/Shtip 05.08.202012:00 0984 16.4 098 04.6severozapad 15.6
Kargo/Shtip 05.08.202013:00 0981 18.0 085 05.7sever-severoistok 02.4
Kargo/Shtip 05.08.202014:00 tishina
Kavadarci 05.08.202012:00 0985 16.5 097 03.3severoistok 17.2
Kavadarci 05.08.202013:00 0985 16.7 095 00.6jug-jugoistok 01.2
Kavadarci 05.08.202014:00 0984 18.6 089 02.1zapad 00.0
Kochani 05.08.202012:00 tishina
Kochani 05.08.202013:00 tishina
Kochani 05.08.202014:00 tishina
Kodjalija/Radovish 05.08.202013:00 14.2 088 05.2sever-severoistok 00.4 35
Kodjalija/Radovish 05.08.202014:00 16.6 082 02.6zapad-severozapad 00.1 26
Kosturino/Strumica 05.08.202012:00 27.0 / 00.0
Kosturino/Strumica 05.08.202013:00 19.0 / 01.1
Kosturino/Strumica 05.08.202014:00 21.4 / 00.0
Kriva_Palanka 05.08.202012:00 0936 16.7 083 01.0jugozapad 01.0
Kriva_Palanka 05.08.202013:00 0937 14.4 100 01.9severoistok 06.4
Kriva_Palanka 05.08.202014:00 tishina
Krushevo 05.08.202012:00 11.2 097 00.8jug-jugozapad 01.6
Krushevo 05.08.202013:00 13.5 090 01.9sever-severozapad 00.0
Krushevo 05.08.202014:00 16.6 072 01.4sever-severoistok 00.0
Lakavica/Gostivar 05.08.202012:00 / 01.9
Lakavica/Gostivar 05.08.202013:00 / 00.3
Lakavica/Gostivar 05.08.202014:00 / 00.0
Makedonski_Brod 05.08.202012:00 14.5 093 01.0sever 00.8
Makedonski_Brod 05.08.202013:00 17.7 083 00.4sever 00.7
Makedonski_Brod 05.08.202014:00 20.4 071 01.7sever 00.5
Mavrovi_Anovi 05.08.202012:00 0871 12.1 090 01.6istok-severoistok 00.5
Mavrovi_Anovi 05.08.202013:00 0871 13.1 091 02.0jugoistok 00.1
Mavrovi_Anovi 05.08.202014:00 0871 13.2 093 00.7jugoistok 00.0
Novo_Selo/Gostivar 05.08.202012:00 / 00.1
Novo_Selo/Gostivar 05.08.202013:00 / 00.0
Novo_Selo/Gostivar 05.08.202014:00 /
Novo_Selo/Strumica 05.08.202012:00 0976 29.6 047 04.0zapad 00.0
Novo_Selo/Strumica 05.08.202013:00 0979 20.3 071 07.1zapad-severozapad 00.1
Novo_Selo/Strumica 05.08.202014:00 0979 20.8 071 01.8severozapad 01.0
Ohrid 05.08.202012:00 0926 17.5 086 01.6jug-jugozapad 01.6
Ohrid 05.08.202013:00 0925 19.6 076 00.6jugoistok 02.2
Ohrid 05.08.202014:00 0925 23.1 059 01.4zapad-severozapad 00.0
Ponikva/ Kochani 05.08.202012:00 10.9 098 07.0sever-severozapad 00.0
Ponikva/ Kochani 05.08.202013:00 09.9 100 06.0zapad-severozapad 08.5
Ponikva/ Kochani 05.08.202014:00 11.9 090 03.0severozapad 00.2
Popova_Shapka/Tetovo 05.08.202012:00 0821 09.5 100 01.5jug-jugoistok 00.3 00
Popova_Shapka/Tetovo 05.08.202013:00 0821 10.6 085 01.5severoistok 01.9 01
Popova_Shapka/Tetovo 05.08.202014:00 0821 13.8 073 02.6istok 00.4 00
Pozar/Radovish 05.08.202012:00 0898 14.1 100 04.7zapad-severozapad 00.0
Pozar/Radovish 05.08.202013:00 0897 12.5 100 03.8severozapad 00.7
Pozar/Radovish 05.08.202014:00 0897 13.2 100 03.9sever-severozapad 00.7
Pozharane/Gostivar 05.08.202012:00 0914 13.9 095 01.0sever-severozapad 00.4
Pozharane/Gostivar 05.08.202013:00 0915 13.4 098 02.5sever-severoistok 01.8
Pozharane/Gostivar 05.08.202014:00 0914 15.5 087 00.9jug-jugozapad 00.0
Radovish 05.08.202012:00 0974 18.8 078 11.5zapad-severozapad 05.1
Radovish 05.08.202013:00 0973 18.4 080 02.3zapad-severozapad 00.4
Radovish 05.08.202014:00 0972 18.9 082 04.0zapad 00.0
Resen 05.08.202012:00 0913 17.8 079 00.4sever-severoistok 00.1
Resen 05.08.202013:00 0912 20.7 064 00.3sever-severozapad 00.0
Resen 05.08.202014:00 0912 20.3 068 03.4istok 00.0
Shtip 05.08.202012:00 0978 16.4 095 02.6zapad-severozapad 10.0
Shtip 05.08.202013:00 0976 16.3 097 05.3istok-severoistok 02.6
Shtip 05.08.202014:00 0976 17.2 094 00.9severozapad 00.6
Skopje/Creshevo 05.08.202012:00 0982 16.7 097 04.0jug 05.0
Skopje/Creshevo 05.08.202013:00 0982 16.6 099 03.7zapad-severozapad 05.0
Skopje/Creshevo 05.08.202014:00 0982 17.6 094 00.6istok-severoistok 00.0
Skopje/Gazi_Baba 05.08.202012:00 16.8 097 01.5istok-jugoistok 01.6
Skopje/Gazi_Baba 05.08.202013:00 16.7 097 01.9jugozapad 02.0
Skopje/Gazi_Baba 05.08.202014:00 18.5 090 01.3istok-jugoistok 00.0
Skopje/Karposh 05.08.202012:00 0984 17.1 097 00.0jugoistok 01.8
Skopje/Karposh 05.08.202013:00 0983 16.9 097 00.7zapad-severozapad 03.5
Skopje/Karposh 05.08.202014:00 0983 18.2 091 01.5sever 00.0
Skopje/Zajcev_Rid 05.08.202012:00 0978 16.5 095 01.5jug-jugozapad 00.0
Skopje/Zajcev_Rid 05.08.202013:00 0978 16.5 096 02.4zapad-jugozapad 00.0
Skopje/Zajcev_Rid 05.08.202014:00 0978 18.5 091 02.4sever 00.0
Slivovo 05.08.202012:00 15.7 092 / 00.6 00
Slivovo 05.08.202013:00 19.1 077 / 00.0 00
Slivovo 05.08.202014:00 18.1 073 / 00.0 00
Strumica 05.08.202012:00 0985 28.0 052 03.6jugozapad 00.0
Strumica 05.08.202013:00 0987 20.5 069 02.6sever 00.0
Strumica 05.08.202014:00 0986 23.7 053 01.1sever-severozapad 00.0
Suvi_Laki/Berovo 05.08.202012:00 23.9 / 00.0
Suvi_Laki/Berovo 05.08.202013:00 15.6 / 00.5
Suvi_Laki/Berovo 05.08.202014:00 18.0 / 00.3
Tetovo 05.08.202012:00 0961 16.2 090 02.4istok-severoistok 00.6
Tetovo 05.08.202013:00 0961 15.9 094 02.9severoistok 03.0
Tetovo 05.08.202014:00 tishina
Topolcani/Prilep 05.08.202012:00 14.8 087 02.2severoistok 00.0
Topolcani/Prilep 05.08.202013:00 17.9 093 04.8severozapad 00.0
Topolcani/Prilep 05.08.202014:00 18.5 077 06.3severozapad 00.0
Turija_Brana 05.08.202012:00 / 00.0
Turija_Brana 05.08.202013:00 / 00.1
Turija_Brana 05.08.202014:00 /
Valandovo 05.08.202012:00 0998 25.8 058 08.3zapad 00.0
Valandovo 05.08.202013:00 0998 24.2 055 04.8zapad-severozapad 00.0
Valandovo 05.08.202014:00 tishina
Veles 05.08.202012:00 0986 16.6 098 02.6severoistok 07.6
Veles 05.08.202013:00 0986 16.8 097 01.0zapad 01.9
Veles 05.08.202014:00 0986 18.8 089 01.4sever-severozapad 00.1
Vinica 05.08.202012:00 0954 20.1 061 13.9jugozapad 00.0
Vinica 05.08.202013:00 0956 15.7 096 02.3jug-jugoistok 07.2
Vinica 05.08.202014:00 0955 16.8 092 03.5jugoistok 00.0
Vodocha/Strumica 05.08.202012:00 24.9 053 07.0zapad-severozapad 00.0
Vodocha/Strumica 05.08.202013:00 19.8 071 02.9sever 00.0
Vodocha/Strumica 05.08.202014:00 23.8 051 02.3zapad-severozapad 00.0
Vodocha_Brana 05.08.202012:00 24.4 / 00.0
Vodocha_Brana 05.08.202013:00 19.9 / 00.0
Vodocha_Brana 05.08.202014:00 21.6 / 00.0