Телефон: +389 2 3097-004
Е-пошта: uhmr@meteo.gov.mk

Алатка:
Отчетност за трошоци

Актуелни податоци

Времето на мерење и набљудување на АМС е според временска зона UTC+1 и податоците од истите се однесуваат за даденото време. (без менување на летно и зимско време)

ИМЕ ДЕН ВРЕМЕ ПРИТИСОКТЕМПЕ ВЛАГАБРЗИНПРАВЕЦ ВРНЕЖСНЕГ
————————————————–———-—–———-—–———-—–—————–—–—-
Ѓуриште/Свети Николе 18.05.202211:00 920 13.2 82 8.3север-североисток 0.4
Ѓуриште/Свети Николе 18.05.202212:00 920 12.7 92 7.1север 0.1
Ѓуриште/Свети Николе 18.05.202213:00 921 15.5 65 6.0север 0.0
Јажинце/Тетово 18.05.202211:00 12.1 / 4.0
Јажинце/Тетово 18.05.202212:00 13.6 / 0.4
Јажинце/Тетово 18.05.202213:00 15.2 / 0.0
Јасен/Скопје 18.05.202211:00 10.2 99 6.5север 0.0
Јасен/Скопје 18.05.202212:00 7.8 100 8.3север 0.1
Јасен/Скопје 18.05.202213:00 9.4 88 7.9север 0.0
Јасеново/Велес 18.05.202211:00 20.1 65 2.8север 0.0
Јасеново/Велес 18.05.202212:00 19.0 68 3.9север-северозапад 0.0
Јасеново/Велес 18.05.202213:00 16.7 86 1.1запад-северозапад 0.2
Јегуновце/Тетово 18.05.202211:00 16.6 / 0.6
Јегуновце/Тетово 18.05.202212:00 16.2 / 0.9
Јегуновце/Тетово 18.05.202213:00 20.4 / 0.0
Берово 18.05.202211:00 922 14.5 84 1.7север 0.4
Берово 18.05.202212:00 922 15.7 75 2.3север-североисток 0.3
Берово 18.05.202213:00 922 15.8 71 3.1север-северозапад 0.0
Битола 18.05.202211:00 950 19.9 51 7.6север-североисток 0.0
Битола 18.05.202212:00 951 16.1 84 3.4запад-jугозапад 0.5
Битола 18.05.202213:00 951 16.6 84 2.6север-северозапад 0.2
Валандово 18.05.202211:00 1002 25.0 50 6.7запад-северозапад 0.0
Валандово 18.05.202212:00 1002 25.8 50 7.1запад-северозапад 0.0
Валандово 18.05.202213:00 1002 24.1 51 6.7запад-северозапад 0.0
Велес 18.05.202211:00 990 21.2 58 4.3северозапад 0.0
Велес 18.05.202212:00 991 16.7 78 2.0север-северозапад 0.3
Велес 18.05.202213:00 991 18.3 72 3.6запад-северозапад 0.0
Виница 18.05.202211:00 959 16.8 86 2.6запад 0.7
Виница 18.05.202212:00 959 19.1 72 2.8запад 0.0
Виница 18.05.202213:00 958 21.1 64 5.5запад 0.0
Водоча/Струмица 18.05.202211:00 23.2 54 4.1северозапад 0.0
Водоча/Струмица 18.05.202212:00 24.0 49 2.4северозапад 0.0
Водоча/Струмица 18.05.202213:00 24.1 47 3.3северозапад 0.0
Водоча_Брана 18.05.202211:00 21.0 / 0.0
Водоча_Брана 18.05.202212:00 21.9 / 0.0
Водоча_Брана 18.05.202213:00 22.6 / 0.0
Гевгелија 18.05.202211:00 1008 27.6 37 4.8север-северозапад 0.0
Гевгелија 18.05.202212:00 1008 26.6 41 6.7северозапад 0.0
Гевгелија 18.05.202213:00 1008 26.8 39 6.0север-северозапад 0.0
Гостивар 18.05.202211:00 956 18.9 66 2.4север-североисток 0.0 0
Гостивар 18.05.202212:00 957 17.3 64 7.1север 0.0 0
Гостивар 18.05.202213:00 958 16.1 69 2.6север-северозапад 2.5 0
Градско 18.05.202211:00 994 22.0 55 5.8север 0.0 0
Градско 18.05.202212:00 995 17.0 77 7.7северозапад 0.2 2
Градско 18.05.202213:00 995 19.1 70 7.7север-северозапад 0.1 2
Делчево 18.05.202211:00 949 15.8 83 1.4jуг-jугозапад 0.6
Делчево 18.05.202212:00 948 17.8 72 1.5север-северозапад 0.0
Делчево 18.05.202213:00 948 20.5 60 3.6северозапад 0.0
Демир Капија 18.05.202211:00 1002 24.5 52 4.2северозапад 0.0
Демир Капија 18.05.202212:00 1002 24.1 51 3.5северозапад 0.0
Демир Капија 18.05.202213:00 1003 17.9 83 2.1запад 1.0
Доброште/Тетово 18.05.202211:00 / 0.9
Доброште/Тетово 18.05.202212:00 / 0.6
Доброште/Тетово 18.05.202213:00 / 0.0
Кавадарци 18.05.202211:00 989 21.3 60 3.1северозапад 0.0
Кавадарци 18.05.202212:00 989 18.6 76 7.2северозапад 2.6
Кавадарци 18.05.202213:00 990 17.4 78 2.1запад-северозапад 0.2
Карго/Штип 18.05.202211:00 986 19.6 70 4.6север-северозапад 0.0
Карго/Штип 18.05.202212:00 986 18.1 76 5.4северозапад 0.4
Карго/Штип 18.05.202213:00 986 20.5 54 6.2север-северозапад 0.0
Коџалија 18.05.202211:00 14.8 81 4.0северозапад 0.0 0
Коџалија 18.05.202212:00 14.2 90 4.5северозапад 0.2 0
Коџалија 18.05.202213:00 15.5 75 5.1северозапад 0.0 0
Корито/Тетово 18.05.202211:00 12.0 / 0.0
Корито/Тетово 18.05.202212:00 8.6 / 0.1
Корито/Тетово 18.05.202213:00 8.6 / 0.5
Костурино 18.05.202211:00 20.8 / 0.0
Костурино 18.05.202212:00 22.3 / 0.0
Костурино 18.05.202213:00 22.9 / 0.0
Кочани 18.05.202211:00 978 18.4 82 0.8исток 0.5
Кочани 18.05.202212:00 978 19.5 74 1.2jуг-jугозапад 0.0
Кочани 18.05.202213:00 977 21.1 69 3.3jуг-jугозапад 0.0
Кратово 18.05.202211:00 944 17.1 71 3.2запад-северозапад 0.0
Кратово 18.05.202212:00 944 16.8 64 2.7северозапад 0.0
Кратово 18.05.202213:00 945 16.9 58 3.4северозапад 0.0
Крива Паланка 18.05.202211:00 938 17.2 59 3.9север 0.0
Крива Паланка 18.05.202212:00 939 16.6 59 2.4север-северозапад 0.0
Крива Паланка 18.05.202213:00 939 16.7 58 1.7север-североисток 0.0
Крушево 18.05.202211:00 877 13.3 67 5.2север-северозапад 0.0
Крушево 18.05.202212:00 877 11.7 83 2.3север 0.1
Крушево 18.05.202213:00 877 11.6 73 4.5север-северозапад 0.1
Лазарополе 18.05.202211:00 870 14.3 62 0.9север-северозапад 0.0 6
Лазарополе 18.05.202212:00 870 14.8 61 0.7северозапад 0.0 4
Лазарополе 18.05.202213:00 870 11.3 75 4.9север 0.1 14
Лакавица/Гостивар 18.05.202211:00 / 0.0
Лакавица/Гостивар 18.05.202212:00 / 0.0
Лакавица/Гостивар 18.05.202213:00 / 0.5
Маврови Анови 18.05.202211:00 875 12.9 78 0.7исток-jугоисток 0.0 0
Маврови Анови 18.05.202212:00 875 13.9 71 1.6jугоисток 0.0 0
Маврови Анови 18.05.202213:00 876 9.0 89 1.8исток-североисток 1.3 0
Македонски Брод 18.05.202211:00 16.0 75 2.7север-северозапад 0.3
Македонски Брод 18.05.202212:00 17.5 67 2.7север 0.2
Македонски Брод 18.05.202213:00 15.7 58 4.3север 0.0
Непроштено/Тетово 18.05.202211:00 18.7 / 0.0
Непроштено/Тетово 18.05.202212:00 15.7 / 1.1
Непроштено/Тетово 18.05.202213:00 18.3 / 0.0
Ново Село/Гостивар 18.05.202211:00 / 0.0
Ново Село/Гостивар 18.05.202212:00 / 1.1
Ново Село/Гостивар 18.05.202213:00 / 0.1
Ново Село/Струмица 18.05.202211:00 981 23.4 44 2.8jугозапад 0.0
Ново Село/Струмица 18.05.202212:00 981 25.2 40 2.6запад 0.0
Ново Село/Струмица 18.05.202213:00 982 22.9 44 4.3запад-северозапад 0.0
Охрид 18.05.202211:00 930 20.7 55 1.0запад 0.0
Охрид 18.05.202212:00 930 21.2 49 4.0север 0.0
Охрид 18.05.202213:00 930 19.8 52 4.0север-североисток 0.0
Пожар/Радовиш 18.05.202211:00 900 14.9 82 5.0север-северозапад 0.0
Пожар/Радовиш 18.05.202212:00 900 15.4 78 3.4север-северозапад 0.0
Пожар/Радовиш 18.05.202213:00 900 13.7 84 4.1север-северозапад 0.0
Пожаране/Гостивар 18.05.202211:00 919 17.9 67 2.1североисток 0.0
Пожаране/Гостивар 18.05.202212:00 920 11.5 95 4.4север-североисток 0.0
Пожаране/Гостивар 18.05.202213:00 920 13.1 78 1.3север-северозапад 0.0
Пониква/Кочани 18.05.202211:00 9.6 98 2.3север-северозапад 0.0
Пониква/Кочани 18.05.202212:00 9.7 86 3.5север-северозапад 0.0
Пониква/Кочани 18.05.202213:00 10.4 74 3.9север-северозапад 0.0
Попова Шапка/Тетово 18.05.202211:00 825 9.4 80 3.1север 0.0 8
Попова Шапка/Тетово 18.05.202212:00 825 7.6 88 4.7север 5.5 0
Попова Шапка/Тетово 18.05.202213:00 825 7.1 79 8.0север 0.0 49
Прилеп 18.05.202211:00 940 17.1 70 4.4север-североисток 0.1
Прилеп 18.05.202212:00 941 16.3 79 3.9север-североисток 0.7
Прилеп 18.05.202213:00 941 14.9 77 5.9север-североисток 0.3
Радовиш 18.05.202211:00 976 20.1 66 6.7северозапад 0.0
Радовиш 18.05.202212:00 976 19.7 72 6.0запад-северозапад 0.0
Радовиш 18.05.202213:00 976 20.9 61 6.1запад-северозапад 0.0
Рашче 18.05.202211:00 / 0.0
Рашче 18.05.202212:00 / 0.1
Рашче 18.05.202213:00 / 0.0
Ресен 18.05.202211:00 917 19.6 62 4.8север-североисток 0.0
Ресен 18.05.202212:00 917 17.8 68 3.1север-североисток 0.0
Ресен 18.05.202213:00 917 18.3 69 3.2исток-североисток 0.0
Сенокос/Гостивар 18.05.202211:00 18.4 / 0.0
Сенокос/Гостивар 18.05.202212:00 12.2 / 5.8
Сенокос/Гостивар 18.05.202213:00 15.1 / 0.2
Скопје/Гази Баба 18.05.202211:00 19.5 74 0.9запад 0.1
Скопје/Гази Баба 18.05.202212:00 18.7 64 4.1запад-jугозапад 0.0
Скопје/Гази Баба 18.05.202213:00 21.3 47 3.2запад 0.0
Скопје/Зајчев Рид 18.05.202211:00 983 20.0 63 4.3северозапад 0.0
Скопје/Зајчев Рид 18.05.202212:00 984 17.7 65 5.8запад-северозапад 0.0
Скопје/Зајчев Рид 18.05.202213:00 984 21.4 48 3.0север-северозапад 0.0
Скопје/Карпош 18.05.202211:00 988 20.6 59 1.5северозапад 0.0
Скопје/Карпош 18.05.202212:00 989 18.3 66 1.5запад-северозапад 0.0
Скопје/Карпош 18.05.202213:00 990 21.3 47 2.6северозапад 0.0
Скопје/Црешево 18.05.202211:00 987 18.8 84 0.8jугоисток 0.6
Скопје/Црешево 18.05.202212:00 987 20.5 63 2.7север-северозапад 0.0
Скопје/Црешево 18.05.202213:00 988 21.0 53 3.7запад-северозапад 0.0
Сливово 18.05.202211:00 14.8 96 / 0.8 0
Сливово 18.05.202212:00 16.6 75 / 0.0 0
Сливово 18.05.202213:00 16.2 66 / 0.0 0
Стенче/Тетово 18.05.202211:00 / 0.0
Стенче/Тетово 18.05.202212:00 / 0.0
Стенче/Тетово 18.05.202213:00 / 0.1
Струмица 18.05.202211:00 989 23.6 50 3.0север-северозапад 0.0
Струмица 18.05.202212:00 990 24.8 49 2.2север-северозапад 0.0
Струмица 18.05.202213:00 990 24.2 49 2.1северозапад 0.0
Суви Лаки/Берово 18.05.202211:00 15.2 / 0.0
Суви Лаки/Берово 18.05.202212:00 14.6 / 0.0
Суви Лаки/Берово 18.05.202213:00 15.0 / 0.0
Тетово 18.05.202211:00 966 19.5 67 2.0север-североисток 0.0
Тетово 18.05.202212:00 967 14.7 84 1.9исток 1.0
Тетово 18.05.202213:00 967 18.1 66 1.7jугозапад 0.1
Тополчани/Прилеп 18.05.202211:00 921 17.5 71 6.8исток-североисток 0.0
Тополчани/Прилеп 18.05.202212:00 921 14.6 83 7.5север-североисток 0.1
Тополчани/Прилеп 18.05.202213:00 921 13.5 88 11.6исток-североисток 0.1
Турија_Брана 18.05.202211:00 / 0.0
Турија_Брана 18.05.202212:00 / 0.0
Турија_Брана 18.05.202213:00 / 0.0
Штип 18.05.202211:00 980 19.2 73 5.4север-северозапад 0.0
Штип 18.05.202212:00 980 17.6 80 7.2запад-северозапад 0.0
Штип 18.05.202213:00 980 20.1 52 10.5север-северозапад 0.2

Адреса

ул. Скупи бр. 28, 1000 Скопје, Република С. Македонија

2021 © УХМР. Сите права задржани.