• Ден: 17.07.2019
 • Време: 13:00
 • Притисок: 0983
 • Влага: 032
 • Брзина: 04.8
 • Правец: северозапад
 • Дожд: 00.0
 • Температура: 27.9 °C
 • Ден: 17.07.2019
 • Време: 13:00
 • Притисок: 0926
 • Влага: 043
 • Брзина: 02.5
 • Правец: север
 • Дожд: 00.0
 • Температура: 24.8 °C
 • Ден: 17.07.2019
 • Време: 13:00
 • Притисок: /
 • Влага: 041
 • Брзина: 04.0
 • Правец: север
 • Дожд: 00.0
 • Температура: 22.7 °C
 • Ден: 17.07.2019
 • Време: 13:00
 • Притисок: /
 • Влага: /
 • Брзина: /
 • Правец: тишина
 • Дожд: /
 • Температура: / °C
 • Ден: 17.07.2019
 • Време: 13:00
 • Притисок: /
 • Влага: 026
 • Брзина: 02.4
 • Правец: север
 • Дожд: 00.0
 • Температура: 29.0 °C
 • Ден: 17.07.2019
 • Време: 13:00
 • Притисок: 0983
 • Влага: 032
 • Брзина: 01.6
 • Правец: север-северозапад
 • Дожд: 00.0
 • Температура: 29.3 °C
 • Ден: 17.07.2019
 • Време: 13:00
 • Притисок: 0973
 • Влага: 033
 • Брзина: 01.7
 • Правец: запад-северозапад
 • Дожд: 00.0
 • Температура: 27.8 °C
 • Ден: 17.07.2019
 • Време: 13:00
 • Притисок: 0959
 • Влага: 036
 • Брзина: 02.1
 • Правец: запад
 • Дожд: 00.0
 • Температура: 26.1 °C

ИМЕ ДЕН ВРЕМЕПРИТ ТЕМП ВЛАГБРЗИНПРАВЕЦ ДОЖД СНЕГ
-------------------------------------------------------------------------------------
Ѓуриште/Свети_Николе 17.07.201913:00 0915 22.2 039 04.1север-северозапад 00.0
Ѓуриште/Свети_Николе 17.07.201914:00 0915 22.9 037 03.7север 00.0
Ѓуриште/Свети_Николе 17.07.201915:00 0915 23.0 035 03.9север 00.0
Јажинце 17.07.201913:00 /
Јажинце 17.07.201914:00 /
Јажинце 17.07.201915:00 /
Јасен 17.07.201913:00 16.9 053 04.1север 00.0
Јасен 17.07.201914:00 17.5 052 03.1север-северозапад 00.0
Јасен 17.07.201915:00 18.6 048 02.2север-северозапад 00.0
Јасеново 17.07.201913:00 29.0 034 02.6север-северозапад 00.0
Јасеново 17.07.201914:00 29.6 030 02.8северозапад 00.0
Јасеново 17.07.201915:00 29.5 028 02.8север-северозапад 00.0
Берово 17.07.201913:00 22.7 041 04.0север 00.0
Берово 17.07.201914:00 23.3 038 03.8север 00.0
Берово 17.07.201915:00 23.6 036 04.0север-северозапад 00.0
Битола 17.07.201913:00 тишина
Битола 17.07.201914:00 тишина
Битола 17.07.201915:00 тишина
Валандово 17.07.201913:00 0996 28.0 045 04.3запад 00.0
Валандово 17.07.201914:00 0996 29.1 040 03.3запад
Валандово 17.07.201915:00 тишина
Велес 17.07.201913:00 0983 27.9 032 04.8северозапад 00.0
Велес 17.07.201914:00 0983 29.2 028 04.6северозапад 00.0
Велес 17.07.201915:00 0982 29.9 026 05.3северозапад 00.0
Виница 17.07.201913:00 0952 25.9 037 01.4север 00.0
Виница 17.07.201914:00 0952 27.7 033 01.3запад-северозапад 00.0
Виница 17.07.201915:00 0952 28.9 028 01.7исток-североисток 00.0
Водоча/Струмица 17.07.201913:00 27.9 033 02.1северозапад 00.0
Водоча/Струмица 17.07.201914:00 28.1 033 01.4запад-северозапад 00.0
Водоча/Струмица 17.07.201915:00 28.9 030 01.9север-северозапад 00.0
Водоча_Брана 17.07.201913:00 27.9 / 00.0
Водоча_Брана 17.07.201914:00 27.6 / 00.0
Водоча_Брана 17.07.201915:00 27.2 / 00.0
Градско 17.07.201913:00 0987 28.0 033 04.8север 00.0 000
Градско 17.07.201914:00 0986 29.2 029 04.9север-северозапад 00.0 000
Градско 17.07.201915:00 0986 29.4 028 05.5северозапад 00.0 000
Иловица 17.07.201913:00 23.3 055 01.8југ-југоисток 00.0
Иловица 17.07.201914:00 24.1 051 01.6запад 00.0
Иловица 17.07.201915:00 25.8 040 01.5југ-југозапад 00.0
Кавадарци 17.07.201913:00 0981 27.1 038 02.6север 00.0
Кавадарци 17.07.201914:00 0981 27.8 035 03.7северозапад 00.0
Кавадарци 17.07.201915:00 0981 29.2 031 03.1запад-северозапад 00.0
Карго_аеродром/Штип 17.07.201913:00 0978 26.0 042 04.0северозапад 00.0
Карго_аеродром/Штип 17.07.201914:00 0978 26.9 038 05.6запад-северозапад 00.0
Карго_аеродром/Штип 17.07.201915:00 0978 27.7 035 06.0северозапад 00.0
Костурино/Струмица 17.07.201913:00 26.7 / 00.0
Костурино/Струмица 17.07.201914:00 27.9 / 00.0
Костурино/Струмица 17.07.201915:00 28.8 / 00.0
Кочани 17.07.201913:00 0971 27.1 037 01.6југозапад 00.0
Кочани 17.07.201914:00 0971 28.2 039 01.9југозапад 00.0
Кочани 17.07.201915:00 0970 26.6 037 00.7југ-југозапад 00.0
Коџалија/Радовиш 17.07.201913:00 21.9 040 02.8североисток 00.0 000
Коџалија/Радовиш 17.07.201914:00 22.2 041 02.3север-северозапад 00.0 000
Коџалија/Радовиш 17.07.201915:00 22.4 041 02.1север 00.0 000
Крива_Паланка 17.07.201913:00 0933 23.9 038 02.7исток 00.0
Крива_Паланка 17.07.201914:00 0933 24.6 035 02.7исток 00.0
Крива_Паланка 17.07.201915:00 0933 23.6 037 01.8север-североисток 00.0
Крушево 17.07.201913:00 18.9 055 01.5север-североисток 00.0
Крушево 17.07.201914:00 19.1 051 02.0север 00.0
Крушево 17.07.201915:00 18.5 048 01.8север-северозапад 00.0
Лазарополе 17.07.201913:00 тишина
Лазарополе 17.07.201914:00 тишина
Лазарополе 17.07.201915:00 тишина
Маврови_Анови 17.07.201913:00 0871 18.4 048 02.6исток-југоисток 00.0
Маврови_Анови 17.07.201914:00 0871 19.2 050 02.3исток-југоисток 00.0
Маврови_Анови 17.07.201915:00 0871 19.2 050 02.6исток-југоисток 00.0
Македонски_Брод 17.07.201913:00 25.0 038 02.8север-североисток 00.0
Македонски_Брод 17.07.201914:00 24.6 036 03.1север 00.0
Македонски_Брод 17.07.201915:00 24.6 037 02.0север-северозапад 00.0
Ново_Село/Струмица 17.07.201913:00 0976 27.4 039 02.3југозапад 00.0
Ново_Село/Струмица 17.07.201914:00 0976 27.5 036 02.9југ-југозапад 00.0
Ново_Село/Струмица 17.07.201915:00 0975 29.2 033 02.7југ 00.0
Охрид 17.07.201913:00 0926 24.8 043 02.5север 00.0
Охрид 17.07.201914:00 0926 24.3 042 01.0исток-североисток 00.0
Охрид 17.07.201915:00 0926 25.7 047 01.4југ 00.0
Пожар/Конче 17.07.201913:00 0896 21.7 051 02.2север 00.0
Пожар/Конче 17.07.201914:00 0895 21.6 049 02.2север-северозапад 00.0
Пожар/Конче 17.07.201915:00 0895 22.4 049 01.8север-северозапад 00.0
Пожаране/Гостивар 17.07.201913:00 0914 22.2 046 02.1исток-североисток 00.0
Пожаране/Гостивар 17.07.201914:00 0914 22.8 043 01.6исток-североисток 00.0
Пожаране/Гостивар 17.07.201915:00 0914 23.1 039 01.6север-североисток 00.0
Пониква/Кочани 17.07.201913:00 14.9 060 00.6исток 00.0
Пониква/Кочани 17.07.201914:00 15.7 058 01.0исток-југоисток 00.0
Пониква/Кочани 17.07.201915:00 15.6 056 01.6исток 00.0
Попова_Шапка/Тетово 17.07.201913:00 0822 12.1 066 01.9југоисток 00.0 001
Попова_Шапка/Тетово 17.07.201914:00 0822 13.2 063 03.4југ-југоисток 00.0 001
Попова_Шапка/Тетово 17.07.201915:00 0822 12.9 061 02.2југозапад 00.0 001
Радовиш 17.07.201913:00 0969 27.7 031 02.2запад-југозапад 00.0
Радовиш 17.07.201914:00 0969 28.5 030 01.9североисток 00.0
Радовиш 17.07.201915:00 0969 28.3 032 03.1северозапад 00.0
Ресен 17.07.201913:00 0913 22.3 046 03.4исток-североисток 00.0
Ресен 17.07.201914:00 0913 22.8 046 02.2исток-североисток 00.0
Ресен 17.07.201915:00 0913 23.5 046 02.2исток-североисток 00.0
Скопје/Гази_Баба 17.07.201913:00 29.0 026 02.4север 00.0
Скопје/Гази_Баба 17.07.201914:00 29.0 028 03.1север-северозапад 00.0
Скопје/Гази_Баба 17.07.201915:00 28.6 030 02.3северозапад 00.0
Скопје/Зајчев_Рид 17.07.201913:00 0976 26.7 030 03.8север-северозапад 00.0
Скопје/Зајчев_Рид 17.07.201914:00 0976 28.6 028 04.3север-северозапад 00.0
Скопје/Зајчев_Рид 17.07.201915:00 0975 28.2 030 05.0запад-северозапад 00.0
Скопје/Карпош 17.07.201913:00 0981 27.8 029 02.0север-северозапад 00.0
Скопје/Карпош 17.07.201914:00 0981 29.1 028 02.2север-северозапад 00.0
Скопје/Карпош 17.07.201915:00 0980 28.9 029 01.7северозапад 00.0
Сливово 17.07.201913:00 21.8 045 / 00.0 000
Сливово 17.07.201914:00 22.5 042 / 00.0 000
Сливово 17.07.201915:00 22.1 044 / 00.0 000
Струмица 17.07.201913:00 0983 29.3 032 01.6север-северозапад 00.0
Струмица 17.07.201914:00 0983 29.2 033 01.6запад-северозапад 00.0
Струмица 17.07.201915:00 0983 28.0 035 02.1север 00.0
Суви_Лаки/Берово 17.07.201913:00 21.9 / 00.0
Суви_Лаки/Берово 17.07.201914:00 22.1 / 00.0
Суви_Лаки/Берово 17.07.201915:00 22.9 / 00.0
Тетово 17.07.201913:00 0959 26.1 036 02.1запад 00.0
Тетово 17.07.201914:00 0959 26.5 032 03.0југоисток 00.0
Тетово 17.07.201915:00 0959 26.4 031 03.9исток-североисток 00.0
Тополчани 17.07.201913:00 22.4 042 02.4север-североисток 00.0
Тополчани 17.07.201914:00 23.3 040 03.5север-североисток 00.0
Тополчани 17.07.201915:00 22.2 040 03.4север-североисток 00.0
Штип 17.07.201913:00 0973 27.8 033 01.7запад-северозапад 00.0
Штип 17.07.201914:00 0973 27.8 034 01.8североисток 00.0
Штип 17.07.201915:00 0973 27.5 033 03.9северозапад 00.0