• Ден: 06.12.2019
 • Време: 09:00
 • Притисок: 1001
 • Влага: 073
 • Брзина: 01.0
 • Правец: североисток
 • Дожд: 00.0
 • Температура: 03.8 °C
 • Ден: 06.12.2019
 • Време: 09:00
 • Притисок: 0939
 • Влага: 082
 • Брзина: 00.8
 • Правец: северозапад
 • Дожд: 00.0
 • Температура: 05.9 °C
 • Ден: 06.12.2019
 • Време: 09:00
 • Притисок: /
 • Влага: 096
 • Брзина: 01.0
 • Правец: југозапад
 • Дожд: 00.0
 • Температура: -03.3 °C
 • Ден: 06.12.2019
 • Време: 09:00
 • Притисок: 0958
 • Влага: 085
 • Брзина: 00.5
 • Правец: југ-југоисток
 • Дожд: 00.0
 • Температура: 03.7 °C
 • Ден: 06.12.2019
 • Време: 09:00
 • Притисок: /
 • Влага: 081
 • Брзина: 00.6
 • Правец: југ-југозапад
 • Дожд: 00.0
 • Температура: 02.0 °C
 • Ден: 06.12.2019
 • Време: 09:00
 • Притисок: 1004
 • Влага: 100
 • Брзина: 00.0
 • Правец: тишина
 • Дожд: 00.0
 • Температура: -00.9 °C
 • Ден: 06.12.2019
 • Време: 09:00
 • Притисок: 0991
 • Влага: 086
 • Брзина: 00.6
 • Правец: север-северозапад
 • Дожд: 00.0
 • Температура: -00.3 °C
 • Ден: 06.12.2019
 • Време: 09:00
 • Притисок: 0974
 • Влага: 084
 • Брзина: 00.8
 • Правец: југ-југоисток
 • Дожд: 00.0
 • Температура: 02.5 °C

ИМЕ ДЕН ВРЕМЕПРИТ ТЕМП ВЛАГБРЗИНПРАВЕЦ ДОЖД СНЕГ
-------------------------------------------------------------------------------------
Ѓуриште/Свети_Николе 06.12.201909:00 0927 00.6 083 01.5југ 00.0
Ѓуриште/Свети_Николе 06.12.201910:00 0927 01.4 083 01.3југ-југозапад 00.0
Ѓуриште/Свети_Николе 06.12.201911:00 0926 02.0 083 02.2југ-југозапад 00.0
Јажинце 06.12.201909:00 00.2 / 00.0
Јажинце 06.12.201910:00 00.7 / 00.0
Јажинце 06.12.201911:00 02.2 / 00.0
Јасен 06.12.201909:00 06.0 070 06.2југ 01.0
Јасен 06.12.201910:00 07.8 069 04.9југ 01.0
Јасен 06.12.201911:00 09.0 066 04.4југ 00.6
Јасеново 06.12.201909:00 03.9 080 00.0тишина 00.0
Јасеново 06.12.201910:00 05.1 074 00.0тишина 00.0
Јасеново 06.12.201911:00 05.5 072 00.0тишина 00.0
Берово 06.12.201909:00 -03.3 096 01.0југозапад 00.0
Берово 06.12.201910:00 -00.4 092 00.7запад 00.0
Берово 06.12.201911:00 03.0 081 00.8запад-југозапад 00.0
Битола 06.12.201909:00 0958 03.7 085 00.5југ-југоисток 00.0
Битола 06.12.201910:00 0958 03.9 084 00.5југ 00.0
Битола 06.12.201911:00 0958 04.5 083 00.5северозапад 00.0
Валандово 06.12.201909:00 1016 03.3 090 01.0југозапад 00.0
Валандово 06.12.201910:00 1016 05.0 081 00.8југ-југоисток 00.0
Валандово 06.12.201911:00 1015 06.7 072 00.4исток-југоисток 00.0
Велес 06.12.201909:00 1001 03.8 073 01.0североисток 00.0
Велес 06.12.201910:00 1001 04.5 068 01.2север 00.0
Велес 06.12.201911:00 1000 05.4 066 00.8север-североисток 00.0
Виница 06.12.201909:00 0968 02.8 069 01.3југоисток 00.0
Виница 06.12.201910:00 0968 04.2 064 01.2север-северозапад 00.0
Виница 06.12.201911:00 0967 04.9 065 01.0запад-северозапад 00.0
Водоча/Струмица 06.12.201909:00 -00.8 098 00.0југоисток 00.0
Водоча/Струмица 06.12.201910:00 -00.4 098 00.0југоисток 00.0
Водоча/Струмица 06.12.201911:00 -00.1 098 00.4југоисток 00.0
Водоча_Брана 06.12.201909:00 -00.6 / 00.0
Водоча_Брана 06.12.201910:00 00.1 / 00.1
Водоча_Брана 06.12.201911:00 01.5 / 00.0
Градско 06.12.201909:00 1005 03.3 077 01.9северозапад 00.0 000
Градско 06.12.201910:00 1005 04.2 073 01.9север-северозапад 00.0 000
Градско 06.12.201911:00 1004 05.1 072 01.6северозапад 00.0 000
Иловица 06.12.201909:00 02.3 088 00.3северозапад 00.0
Иловица 06.12.201910:00 03.7 083 01.9југ-југоисток 00.1
Иловица 06.12.201911:00 03.9 077 01.4северозапад 00.4
Кавадарци 06.12.201909:00 1000 03.9 075 01.2север 00.0
Кавадарци 06.12.201910:00 0999 04.6 076 01.4североисток 00.0
Кавадарци 06.12.201911:00 0999 05.4 073 01.4северозапад 00.0
Костурино/Струмица 06.12.201909:00 00.0 / 00.0
Костурино/Струмица 06.12.201910:00 01.2 / 00.0
Костурино/Струмица 06.12.201911:00 02.3 / 00.0
Кочани 06.12.201909:00 0988 02.1 074 00.3северозапад 00.0
Кочани 06.12.201910:00 0988 04.3 066 00.6исток-југоисток 00.0
Кочани 06.12.201911:00 0987 05.5 067 00.8југ-југоисток 00.0
Крива_Паланка 06.12.201909:00 0947-01.1 078 03.1североисток 00.0
Крива_Паланка 06.12.201910:00 0947 02.6 070 00.9југозапад 00.0
Крива_Паланка 06.12.201911:00 0946 04.1 065 02.1југ-југозапад 00.0
Крушево 06.12.201909:00 03.0 090 00.6исток-југоисток 00.0
Крушево 06.12.201910:00 06.2 077 00.5исток-североисток 00.0
Крушево 06.12.201911:00 08.9 067 01.8северозапад 00.0
Лазарополе 06.12.201909:00 0874 02.8 092 01.0исток-североисток 00.0
Лазарополе 06.12.201910:00 0874 05.3 080 00.7север-северозапад 00.0
Лазарополе 06.12.201911:00 0874 06.3 081 05.2запад 00.0
Маврови_Анови 06.12.201909:00 0879 06.8 080 00.2југ-југоисток 00.0
Маврови_Анови 06.12.201910:00 0879 08.7 068 01.9запад-југозапад 00.0
Маврови_Анови 06.12.201911:00 0879 09.3 066 02.1запад-северозапад 00.0
Македонски_Брод 06.12.201909:00 01.7 091 00.8север-североисток 00.0
Македонски_Брод 06.12.201910:00 02.4 087 01.1североисток 00.0
Македонски_Брод 06.12.201911:00 03.5 084 01.9југоисток 00.0
Ново_Село/Струмица 06.12.201909:00 0995-02.1 100 00.0тишина 00.0
Ново_Село/Струмица 06.12.201910:00 0995-01.3 100 01.0запад-југозапад 00.0
Ново_Село/Струмица 06.12.201911:00 0994-01.0 100 01.9запад-југозапад 00.0
Охрид 06.12.201909:00 0939 05.9 082 00.8северозапад 00.0
Охрид 06.12.201910:00 0939 07.1 083 01.1запад-југозапад 00.0
Охрид 06.12.201911:00 0938 07.3 083 00.8северозапад 00.0
Пожар/Конче 06.12.201909:00 0906-00.2 100 00.6север 00.0
Пожар/Конче 06.12.201910:00 0906 00.5 100 00.5север-северозапад 00.0
Пожар/Конче 06.12.201911:00 0905 02.5 087 00.6југ-југозапад 00.5
Пожаране/Гостивар 06.12.201909:00 0925-00.1 093 00.6југ-југоисток 00.0
Пожаране/Гостивар 06.12.201910:00 0924 00.0 094 01.1исток-североисток 00.0
Пожаране/Гостивар 06.12.201911:00 0924 00.3 093 00.7југоисток 00.0
Пониква/Кочани 06.12.201909:00 03.3 032 00.5југ-југоисток 00.0
Пониква/Кочани 06.12.201910:00 03.8 029 00.7север-североисток 00.0
Пониква/Кочани 06.12.201911:00 04.9 044 02.2запад-северозапад 00.0
Попова_Шапка/Тетово 06.12.201909:00 0827 05.8 057 05.7запад-северозапад 00.0 004
Попова_Шапка/Тетово 06.12.201910:00 0827 06.2 057 04.5северозапад 00.0 005
Попова_Шапка/Тетово 06.12.201911:00 0827 07.3 053 04.2северозапад 00.0 003
Радовиш 06.12.201909:00 0989-01.8 098 01.1североисток 00.0
Радовиш 06.12.201910:00 0989-01.1 098 00.5запад 00.0
Радовиш 06.12.201911:00 0988-00.5 098 00.5исток-југоисток 00.0
Ресен 06.12.201909:00 0925 02.6 100 00.3исток-југоисток 00.0
Ресен 06.12.201910:00 0925 03.4 100 00.3југ-југоисток 00.0
Ресен 06.12.201911:00 0924 06.2 087 00.2југоисток 00.0
Скопје/Гази_Баба 06.12.201909:00 02.0 081 00.6југ-југозапад 00.0
Скопје/Гази_Баба 06.12.201910:00 03.5 073 01.0југоисток 00.0
Скопје/Гази_Баба 06.12.201911:00 05.0 068 01.0југ-југоисток 00.0
Скопје/Зајчев_Рид 06.12.201909:00 0993 03.0 077 00.3исток 00.0
Скопје/Зајчев_Рид 06.12.201910:00 0993 04.0 075 00.8југ-југозапад 00.0
Скопје/Зајчев_Рид 06.12.201911:00 0992 06.3 065 01.3југ 00.0
Скопје/Карпош 06.12.201909:00 0999 02.9 076 00.8север 00.0
Скопје/Карпош 06.12.201910:00 0998 04.2 072 00.6север-северозапад 00.0
Скопје/Карпош 06.12.201911:00 0998 05.8 066 00.9исток-североисток 00.0
Сливово 06.12.201909:00 02.6 100 / 00.0 000
Сливово 06.12.201910:00 04.4 090 / 00.0 000
Сливово 06.12.201911:00 07.4 075 / 00.0 000
Струмица 06.12.201909:00 1004-00.9 100 00.0тишина 00.0
Струмица 06.12.201910:00 1004-00.6 100 00.0север 00.0
Струмица 06.12.201911:00 1003-00.1 100 00.1исток 00.0
Суви_Лаки/Берово 06.12.201909:00 00.2 / 00.0
Суви_Лаки/Берово 06.12.201910:00 02.6 / 00.1
Суви_Лаки/Берово 06.12.201911:00 04.5 / 00.8
Тетово 06.12.201909:00 0974 02.5 084 00.8југ-југоисток 00.0
Тетово 06.12.201910:00 0974 03.3 080 00.8исток-североисток 00.0
Тетово 06.12.201911:00 0973 03.7 074 01.3североисток 00.0
Тополчани 06.12.201909:00 01.7 100 01.2југ-југозапад 00.0
Тополчани 06.12.201910:00 01.7 100 00.9исток 00.0
Тополчани 06.12.201911:00 02.1 100 01.3југ 00.0
Штип 06.12.201909:00 0991-00.3 086 00.6север-северозапад 00.0
Штип 06.12.201910:00 0991 01.9 079 01.3север-северозапад 00.0
Штип 06.12.201911:00 0990 04.0 071 01.4североисток 00.0