• Ден:
 • Време:
 • Притисок:
 • Влага:
 • Брзина:
 • Правец:
 • Дожд:
 • Температура: °C
 • Ден:
 • Време:
 • Притисок:
 • Влага:
 • Брзина:
 • Правец:
 • Дожд:
 • Температура: °C
 • Ден:
 • Време:
 • Притисок:
 • Влага:
 • Брзина:
 • Правец:
 • Дожд:
 • Температура: °C
 • Ден:
 • Време:
 • Притисок:
 • Влага:
 • Брзина:
 • Правец:
 • Дожд:
 • Температура: °C
 • Ден:
 • Време:
 • Притисок:
 • Влага:
 • Брзина:
 • Правец:
 • Дожд:
 • Температура: °C
 • Ден:
 • Време:
 • Притисок:
 • Влага:
 • Брзина:
 • Правец:
 • Дожд:
 • Температура: °C
 • Ден:
 • Време:
 • Притисок:
 • Влага:
 • Брзина:
 • Правец:
 • Дожд:
 • Температура: °C
 • Ден:
 • Време:
 • Притисок:
 • Влага:
 • Брзина:
 • Правец:
 • Дожд:
 • Температура: °C

Времето на мерење и набљудување на АМС е според временска зона UTC+1 и податоците од истите се однесуваат за даденото време.(без менување на летно и зимско време)


IME DEN VREMEPRITITEMP VLAGBRZINPRAVEC VRNEZSNE
------------------------------------------------------------------------------------
Berovo 02.07.202007:00 22.0 073 00.8zapad-severozapad 00.0
Berovo 02.07.202008:00 25.8 054 01.2zapad-severozapad 00.0
Berovo 02.07.202009:00 27.4 045 02.1jugozapad 00.0
Bitola_ 02.07.202007:00 0946 23.9 060 00.9istok-severoistok 00.0
Bitola_ 02.07.202008:00 0946 27.4 048 01.2jugoistok 00.0
Bitola_ 02.07.202009:00 tishina
Gevgelija 02.07.202007:00 1005 28.3 053 00.7zapad 00.0
Gevgelija 02.07.202008:00 1005 32.2 044 01.5istok-jugoistok 00.0
Gevgelija 02.07.202009:00 1005 34.5 035 01.9jugoistok 00.0
Gjurishte/Sveti_Nikole 02.07.202007:00 0917 23.5 059 02.9jug-jugoistok 00.0
Gjurishte/Sveti_Nikole 02.07.202008:00 0917 25.0 055 03.2jug-jugoistok 00.0
Gjurishte/Sveti_Nikole 02.07.202009:00 0917 26.9 050 02.9jug-jugoistok 00.0
Gradsko 02.07.202007:00 0989 25.9 054 01.9sever 00.0 08
Gradsko 02.07.202008:00 0989 28.9 047 01.0jug-jugoistok 00.0 02
Gradsko 02.07.202009:00 0988 30.1 045 02.2jugoistok 00.0 02
Jasen_ 02.07.202007:00 20.1 055 02.9jug-jugoistok 00.0
Jasen_ 02.07.202008:00 21.6 055 03.6jug-jugoistok 00.0
Jasen_ 02.07.202009:00 tishina
Jasenovo 02.07.202007:00 23.6 059 00.3zapad 00.0
Jasenovo 02.07.202008:00 27.1 048 00.5jug-jugoistok 00.0
Jasenovo 02.07.202009:00 31.0 039 01.7severozapad 00.0
Jazince 02.07.202007:00 23.8 / 00.0
Jazince 02.07.202008:00 24.5 / 00.0
Jazince 02.07.202009:00 26.6 / 00.0
Kargo/Shtip 02.07.202007:00 0981 26.7 047 01.4severoistok 00.0
Kargo/Shtip 02.07.202008:00 0980 28.6 048 02.2istok-jugoistok 00.0
Kargo/Shtip 02.07.202009:00 0980 30.3 046 03.2istok-jugoistok 00.0
Kavadarci 02.07.202007:00 0983 26.1 054 01.2sever 00.0
Kavadarci 02.07.202008:00 0983 28.5 049 00.9zapad-severozapad 00.0
Kavadarci 02.07.202009:00 0983 30.7 043 01.3zapad-severozapad 00.0
Kochani 02.07.202007:00 0973 26.2 051 00.5jugoistok 00.0
Kochani 02.07.202008:00 0973 28.5 051 01.0jug-jugozapad 00.0
Kochani 02.07.202009:00 0973 30.6 046 01.7jug-jugozapad 00.0
Kosturino/Strumica 02.07.202007:00 26.8 / 00.0
Kosturino/Strumica 02.07.202008:00 28.6 / 00.0
Kosturino/Strumica 02.07.202009:00 30.0 / 00.0
Kriva_Palanka 02.07.202007:00 0935 23.2 058 02.1istok-severoistok 00.0
Kriva_Palanka 02.07.202008:00 0935 27.0 046 01.5istok-severoistok 00.0
Kriva_Palanka 02.07.202009:00 tishina
Krushevo 02.07.202007:00 22.1 050 01.6jug-jugoistok 00.0
Krushevo 02.07.202008:00 22.6 054 01.6istok 00.0
Krushevo 02.07.202009:00 23.2 053 01.1istok 00.0
Lazaropole 02.07.202007:00 tishina
Lazaropole 02.07.202008:00 tishina
Lazaropole 02.07.202009:00 tishina
Makedonski_Brod 02.07.202007:00 21.4 063 01.2sever 00.0
Makedonski_Brod 02.07.202008:00 24.9 056 01.3sever 00.0
Makedonski_Brod 02.07.202009:00 27.7 049 01.2sever 00.0
Mavrovi_Anovi 02.07.202007:00 0873 19.6 069 00.4jug-jugoistok 00.0
Mavrovi_Anovi 02.07.202008:00 0873 21.9 058 00.6jug-jugoistok 00.2
Mavrovi_Anovi 02.07.202009:00 0873 25.1 056 01.5istok-jugoistok 00.1
Novo_Selo/Gostivar 02.07.202007:00 / 00.0
Novo_Selo/Gostivar 02.07.202008:00 / 00.0
Novo_Selo/Gostivar 02.07.202009:00 /
Novo_Selo/Strumica 02.07.202007:00 0979 23.8 062 01.2jug-jugozapad 00.0
Novo_Selo/Strumica 02.07.202008:00 0979 26.4 056 01.5jugozapad 00.0
Novo_Selo/Strumica 02.07.202009:00 0979 29.0 049 01.3jug-jugozapad 00.0
Ohrid 02.07.202007:00 0928 24.3 070 01.0jug-jugozapad 00.0
Ohrid 02.07.202008:00 0928 25.2 061 01.2jug 00.0
Ohrid 02.07.202009:00 0928 26.8 049 01.3jug-jugozapad 00.0
Ponikva/ Kochani 02.07.202007:00 19.0 064 01.2jugozapad 00.0
Ponikva/ Kochani 02.07.202008:00 18.9 065 01.7zapad-severozapad 00.0
Ponikva/ Kochani 02.07.202009:00 19.7 064 01.5zapad 00.0
Popova_Shapka/Tetovo 02.07.202007:00 0824 18.8 060 02.8jugoistok 00.0 00
Popova_Shapka/Tetovo 02.07.202008:00 0824 19.2 057 02.9jugoistok 00.0 00
Popova_Shapka/Tetovo 02.07.202009:00 0824 19.5 060 03.0jug 00.0 01
Pozharane/Gostivar 02.07.202007:00 0915 23.6 060 00.7istok 00.0
Pozharane/Gostivar 02.07.202008:00 0915 24.6 058 00.8istok-severoistok 00.0
Pozharane/Gostivar 02.07.202009:00 0915 25.3 054 01.5istok-severoistok 00.0
Radovish 02.07.202007:00 0973 25.1 057 01.1jugoistok 00.0
Radovish 02.07.202008:00 0972 26.9 051 01.1istok-jugoistok 00.0
Radovish 02.07.202009:00 0972 29.3 044 01.7jugoistok 00.0
Resen 02.07.202007:00 0915 24.2 065 00.0tishina 00.0
Resen 02.07.202008:00 0915 25.4 057 00.5istok-jugoistok 00.0
Resen 02.07.202009:00 0915 27.5 048 00.7jug-jugoistok 00.0
Shtip 02.07.202007:00 0976 24.5 054 02.1sever-severoistok 00.0
Shtip 02.07.202008:00 0975 27.2 049 01.2sever-severozapad 00.0
Shtip 02.07.202009:00 0975 31.1 039 04.0jug-jugoistok 00.0
Skopje/Creshevo 02.07.202007:00 0981 24.7 059 00.6istok 00.0
Skopje/Creshevo 02.07.202008:00 0981 27.2 053 01.8jug-jugoistok 00.0
Skopje/Creshevo 02.07.202009:00 0981 29.1 048 02.6jugoistok 00.0
Skopje/Gazi_Baba 02.07.202007:00 24.1 058 01.2zapad 00.0
Skopje/Gazi_Baba 02.07.202008:00 27.1 050 01.3zapad 00.0
Skopje/Gazi_Baba 02.07.202009:00 29.2 046 01.2istok-jugoistok 00.0
Skopje/Karposh 02.07.202007:00 0983 24.7 054 00.7sever 00.0
Skopje/Karposh 02.07.202008:00 0982 27.0 049 00.9sever-severozapad 00.0
Skopje/Karposh 02.07.202009:00 0982 28.6 046 01.2sever 00.0
Skopje/Zajcev_Rid 02.07.202007:00 0977 24.3 058 01.0zapad-jugozapad 00.0
Skopje/Zajcev_Rid 02.07.202008:00 0977 27.2 048 01.3jugozapad 00.0
Skopje/Zajcev_Rid 02.07.202009:00 0977 29.0 045 01.5istok-jugoistok 00.0
Slivovo 02.07.202007:00 20.4 078 / 00.0 03
Slivovo 02.07.202008:00 24.7 062 / 00.0 17
Slivovo 02.07.202009:00 25.9 056 / 00.0 18
Strumica 02.07.202007:00 0987 24.8 058 00.9sever 00.0
Strumica 02.07.202008:00 0986 27.4 051 01.2istok 00.0
Strumica 02.07.202009:00 0986 29.3 046 01.7jugoistok 00.0
Suvi_Laki/Berovo 02.07.202007:00 22.8 / 00.0
Suvi_Laki/Berovo 02.07.202008:00 28.6 / 00.0
Suvi_Laki/Berovo 02.07.202009:00 27.7 / 00.0
Topolcani/Prilep 02.07.202007:00 22.9 052 01.6istok-jugoistok 00.0
Topolcani/Prilep 02.07.202008:00 23.9 051 03.2jug 00.0
Topolcani/Prilep 02.07.202009:00 26.2 043 03.5jug 00.0
Turija_Brana 02.07.202007:00 / 00.0
Turija_Brana 02.07.202008:00 / 00.0
Turija_Brana 02.07.202009:00 /
Valandovo 02.07.202007:00 tishina
Valandovo 02.07.202008:00 tishina
Valandovo 02.07.202009:00 tishina
Veles 02.07.202007:00 0985 24.7 055 00.4sever-severozapad 00.0
Veles 02.07.202008:00 0985 27.6 050 01.2zapad-severozapad 00.0
Veles 02.07.202009:00 0984 30.2 043 01.5jugoistok 00.0
Vinica 02.07.202007:00 0955 26.0 054 01.2istok 00.0
Vinica 02.07.202008:00 0955 28.3 048 01.2severoistok 00.0
Vinica 02.07.202009:00 0954 29.7 043 01.8severozapad 00.0
Vodocha/Strumica 02.07.202007:00 26.0 055 00.3sever-severoistok 00.0
Vodocha/Strumica 02.07.202008:00 28.3 049 00.8severoistok 00.0
Vodocha/Strumica 02.07.202009:00 30.6 044 00.9severoistok 00.0
Vodocha_Brana 02.07.202007:00 26.6 / 00.0
Vodocha_Brana 02.07.202008:00 27.8 / 00.0
Vodocha_Brana 02.07.202009:00 29.8 / 00.0