Е-пошта: uhmr@meteo.gov.mk

Алатка:
Отчетност за трошоци

Актуелни податоци

Времето на мерење и набљудување на АМС е според временска зона UTC+1 и податоците од истите се однесуваат за даденото време. (без менување на летно и зимско време)

ИМЕ ДЕН ВРЕМЕ ПРИТИСОКТЕМПЕ ВЛАГАБРЗИНПРАВЕЦ ВРНЕЖСНЕГ
————————————————–———-—–———-—–———-—–—————–—–—-
Ѓуриште/Свети Николе 30.05.202320:00 919 14.3 89 4.1jугоисток 0.1
Ѓуриште/Свети Николе 30.05.202321:00 919 13.6 88 3.8jугоисток 0.1
Ѓуриште/Свети Николе 30.05.202322:00 919 13.4 90 3.1jуг-jугоисток 0.1
Јажинце/Тетово 30.05.202320:00 14.7 / 0.4
Јажинце/Тетово 30.05.202321:00 14.4 / 0.2
Јажинце/Тетово 30.05.202322:00 13.8 / 0.0
Јасен/Скопје 30.05.202320:00 тишина
Јасен/Скопје 30.05.202321:00 тишина
Јасен/Скопје 30.05.202322:00 тишина
Јасеново/Велес 30.05.202320:00 тишина
Јасеново/Велес 30.05.202321:00 тишина
Јасеново/Велес 30.05.202322:00 тишина
Јегуновце/Тетово 30.05.202320:00 15.5 / 0.0
Јегуновце/Тетово 30.05.202321:00 15.1 / 0.0
Јегуновце/Тетово 30.05.202322:00 13.9 / 0.0
Берово 30.05.202320:00 922 12.9 93 0.0тишина 0.1
Берово 30.05.202321:00 922 12.7 94 0.0jуг-jугоисток 0.0
Берово 30.05.202322:00 922 12.4 94 0.0исток-jугоисток 0.1
Битола 30.05.202320:00 949 15.9 85 1.5jугозапад 0.0
Битола 30.05.202321:00 949 15.2 94 0.9север 0.0
Битола 30.05.202322:00 949 14.1 100 1.3североисток 0.0
Брајчино 30.05.202320:00 11.7 / 0.0
Брајчино 30.05.202321:00 10.8 / 0.0
Брајчино 30.05.202322:00 10.6 / 0.0
Валандово 30.05.202320:00 1002 18.2 86 0.5север 0.0
Валандово 30.05.202321:00 1003 17.5 89 0.9jугоисток 0.0
Валандово 30.05.202322:00 1003 16.1 95 0.4jугозапад 0.0
Вевчани 30.05.202320:00 12.5 / 0.0
Вевчани 30.05.202321:00 12.7 / 0.0
Вевчани 30.05.202322:00 11.9 / 0.0
Велес 30.05.202320:00 988 17.0 95 0.6исток-североисток 0.0
Велес 30.05.202321:00 988 16.8 94 0.0север-североисток 0.0
Велес 30.05.202322:00 988 16.3 97 0.1jугозапад 0.0
Виница 30.05.202320:00 958 16.2 84 0.2jуг-jугоисток 0.0
Виница 30.05.202321:00 958 16.1 84 1.4jугоисток 0.0
Виница 30.05.202322:00 958 16.0 81 1.9исток 0.0
Водоча/Струмица 30.05.202320:00 тишина
Водоча/Струмица 30.05.202321:00 тишина
Водоча/Струмица 30.05.202322:00 тишина
Водоча_Брана 30.05.202320:00 /
Водоча_Брана 30.05.202321:00 /
Водоча_Брана 30.05.202322:00 /
Гевгелија 30.05.202320:00 1009 18.0 88 0.7запад-jугозапад 0.0
Гевгелија 30.05.202321:00 1010 17.1 91 0.0тишина 0.0
Гевгелија 30.05.202322:00 1009 16.2 91 0.4запад-северозапад 0.0
Гостивар 30.05.202320:00 954 16.5 83 2.3запад-jугозапад 0.1 59
Гостивар 30.05.202321:00 955 16.0 84 0.0jуг-jугоисток 0.1 52
Гостивар 30.05.202322:00 955 15.7 88 1.2запад-jугозапад 0.1 55
Градско 30.05.202320:00 992 19.9 69 0.7исток-jугоисток 0.0 0
Градско 30.05.202321:00 992 18.6 75 0.7североисток 0.0 0
Градско 30.05.202322:00 992 17.1 82 2.1северозапад 0.0 0
Делчево 30.05.202320:00 948 14.9 91 0.0тишина 0.0
Делчево 30.05.202321:00 948 14.6 90 0.0североисток 0.0
Делчево 30.05.202322:00 948 14.1 92 0.6север 0.0
Демир Капија 30.05.202320:00 1000 20.1 70 2.2исток-jугоисток 0.0
Демир Капија 30.05.202321:00 1001 19.1 75 2.3jугоисток 0.0
Демир Капија 30.05.202322:00 1000 17.0 78 1.8jуг-jугозапад 0.0
Доброште/Тетово 30.05.202320:00 / 0.0
Доброште/Тетово 30.05.202321:00 / 0.0
Доброште/Тетово 30.05.202322:00 / 0.0
Жировница 30.05.202320:00 12.9 / 0.0 0
Жировница 30.05.202321:00 12.8 / 0.0 0
Жировница 30.05.202322:00 11.9 / 0.0 0
Кавадарци 30.05.202320:00 986 19.3 66 1.3jуг 0.0
Кавадарци 30.05.202321:00 987 17.5 75 1.5jуг 0.0
Кавадарци 30.05.202322:00 987 16.7 79 1.1jугозапад 0.0
Карго/Штип 30.05.202320:00 984 17.2 93 1.7исток-jугоисток 0.0
Карго/Штип 30.05.202321:00 984 16.0 97 0.4запад-jугозапад 0.2
Карго/Штип 30.05.202322:00 984 17.0 87 2.3исток-jугоисток 0.0
Коџалија 30.05.202320:00 14.5 84 2.5исток-североисток 0.0 0
Коџалија 30.05.202321:00 14.4 84 2.5исток 0.0 0
Коџалија 30.05.202322:00 13.9 90 3.0jугоисток 0.0 0
Корито/Тетово 30.05.202320:00 11.6 / 0.0
Корито/Тетово 30.05.202321:00 11.2 / 0.0
Корито/Тетово 30.05.202322:00 10.1 / 0.0
Костурино 30.05.202320:00 16.6 / 0.0
Костурино 30.05.202321:00 15.6 / 0.0
Костурино 30.05.202322:00 14.3 / 0.0
Кочани 30.05.202320:00 977 16.2 89 1.6исток-jугоисток 0.0
Кочани 30.05.202321:00 977 15.9 90 2.8север 0.7
Кочани 30.05.202322:00 977 16.0 86 2.3север 0.1
Кратово 30.05.202320:00 942 14.1 93 2.0исток 1.0
Кратово 30.05.202321:00 943 14.0 95 1.5исток-jугоисток 0.0
Кратово 30.05.202322:00 943 13.5 96 0.5север 0.0
Крива Паланка 30.05.202320:00 937 13.5 95 2.3североисток 0.4
Крива Паланка 30.05.202321:00 937 13.3 94 2.3североисток 0.2
Крива Паланка 30.05.202322:00 937 13.0 95 1.9североисток 0.5
Крушево 30.05.202320:00 876 11.3 76 0.1исток-jугоисток 0.0
Крушево 30.05.202321:00 876 11.0 78 0.1jуг-jугозапад 0.0
Крушево 30.05.202322:00 876 10.8 78 0.0тишина 0.0
Куратица 30.05.202320:00 11.6 / 0.0
Куратица 30.05.202321:00 11.5 / 0.0
Куратица 30.05.202322:00 11.0 / 0.0
Лазарополе 30.05.202320:00 869 9.8 100 1.3исток 0.0 36
Лазарополе 30.05.202321:00 869 9.7 100 1.3исток 0.0 37
Лазарополе 30.05.202322:00 869 9.6 100 1.3исток-североисток 0.0 36
Лакавица/Гостивар 30.05.202320:00 / 0.1
Лакавица/Гостивар 30.05.202321:00 / 0.0
Лакавица/Гостивар 30.05.202322:00 / 0.3
Маврови Анови 30.05.202320:00 874 12.7 82 0.3исток-североисток 0.0 71
Маврови Анови 30.05.202321:00 874 12.3 86 0.0тишина 0.0 75
Маврови Анови 30.05.202322:00 874 11.3 89 0.5север 0.0 77
Македонски Брод 30.05.202320:00 15.1 74 1.2запад-jугозапад 0.0
Македонски Брод 30.05.202321:00 15.3 72 0.8запад 0.0
Македонски Брод 30.05.202322:00 13.5 85 0.9север 0.0
Непроштено/Тетово 30.05.202320:00 16.8 / 0.0
Непроштено/Тетово 30.05.202321:00 16.3 / 0.0
Непроштено/Тетово 30.05.202322:00 16.4 / 0.0
Нов Дојран 30.05.202320:00 998 17.8 91 1.7запад-jугозапад 0.0
Нов Дојран 30.05.202321:00 998 17.3 91 2.2запад-jугозапад 0.0
Нов Дојран 30.05.202322:00 998 16.8 92 1.9запад 0.0
Ново Село/Струмица 30.05.202320:00 982 18.3 70 3.1исток-североисток 0.0
Ново Село/Струмица 30.05.202321:00 982 17.5 78 0.1jугоисток 0.0
Ново Село/Струмица 30.05.202322:00 982 16.8 84 0.3jугоисток 0.0
Охрид 30.05.202320:00 930 14.8 87 1.4север 0.0
Охрид 30.05.202321:00 930 13.8 90 1.7север-северозапад 0.0
Охрид 30.05.202322:00 930 12.7 93 1.6север 0.0
Пожар/Радовиш 30.05.202320:00 900 12.5 94 2.1jуг 0.0
Пожар/Радовиш 30.05.202321:00 900 12.6 92 3.9jуг-jугоисток 0.0
Пожар/Радовиш 30.05.202322:00 900 12.2 93 3.8jуг-jугоисток 0.0
Пожаране/Гостивар 30.05.202320:00 917 14.4 80 1.8север-северозапад 0.0
Пожаране/Гостивар 30.05.202321:00 917 14.2 77 0.8исток-jугоисток 0.1
Пожаране/Гостивар 30.05.202322:00 917 13.3 87 0.7исток 0.0
Пониква/Кочани 30.05.202320:00 8.7 100 0.6североисток 0.0
Пониква/Кочани 30.05.202321:00 9.3 100 0.6северозапад 0.0
Пониква/Кочани 30.05.202322:00 9.2 100 1.1запад 0.0
Попова Шапка/Тетово 30.05.202320:00 824 10.1 72 2.5север-северозапад 0.0 3
Попова Шапка/Тетово 30.05.202321:00 824 8.9 82 0.8jугозапад 0.0 3
Попова Шапка/Тетово 30.05.202322:00 824 8.7 86 0.4север-североисток 0.0 2
Претор 30.05.202320:00 912 12.4 90 2.0североисток 0.0 0
Претор 30.05.202321:00 913 12.5 87 2.0исток-североисток 0.0 0
Претор 30.05.202322:00 912 12.6 86 2.0исток-североисток 0.0 0
Прилеп 30.05.202320:00 939 14.3 95 0.2север-северозапад 0.0
Прилеп 30.05.202321:00 939 14.2 92 0.6исток 0.0
Прилеп 30.05.202322:00 939 13.4 92 0.9север-североисток 0.0
Радовиш 30.05.202320:00 976 17.5 78 0.6jуг-jугоисток 0.0
Радовиш 30.05.202321:00 976 16.7 88 0.0тишина 0.0
Радовиш 30.05.202322:00 976 16.7 84 0.9исток-североисток 0.0
Рашче 30.05.202320:00 / 0.0
Рашче 30.05.202321:00 / 0.0
Рашче 30.05.202322:00 / 0.0
Ресен 30.05.202320:00 917 12.5 100 0.0тишина 0.0
Ресен 30.05.202321:00 917 11.8 100 0.0тишина 0.0
Ресен 30.05.202322:00 917 11.4 100 0.0тишина 0.0
Ростуше 30.05.202320:00 13.5 / 0.0 0
Ростуше 30.05.202321:00 13.2 / 0.0 0
Ростуше 30.05.202322:00 12.6 / 0.0 0
Сенокос/Гостивар 30.05.202320:00 16.2 / 0.0
Сенокос/Гостивар 30.05.202321:00 15.6 / 0.0
Сенокос/Гостивар 30.05.202322:00 15.6 / 0.0
Скопје/Гази Баба 30.05.202320:00 16.8 98 0.6исток-североисток 1.5
Скопје/Гази Баба 30.05.202321:00 16.8 99 0.0тишина 1.5
Скопје/Гази Баба 30.05.202322:00 15.9 99 0.0исток-североисток 1.5
Скопје/Зајчев Рид 30.05.202320:00 980 17.3 87 0.1север-северозапад 0.0
Скопје/Зајчев Рид 30.05.202321:00 981 17.1 83 2.5запад-северозапад 0.0
Скопје/Зајчев Рид 30.05.202322:00 981 16.5 88 2.4запад 0.0
Скопје/Карпош 30.05.202320:00 986 17.8 86 0.9северозапад 0.0
Скопје/Карпош 30.05.202321:00 986 17.6 86 0.3запад 0.0
Скопје/Карпош 30.05.202322:00 986 17.1 87 0.3запад-северозапад 0.0
Скопје/Црешево 30.05.202320:00 984 16.9 100 1.3исток 0.2
Скопје/Црешево 30.05.202321:00 тишина
Скопје/Црешево 30.05.202322:00 тишина
Сливово 30.05.202320:00 13.0 100 / 0.0 10
Сливово 30.05.202321:00 12.7 100 / 0.0 9
Сливово 30.05.202322:00 11.9 100 / 0.0 11
Стенче/Тетово 30.05.202320:00 / 0.0
Стенче/Тетово 30.05.202321:00 / 0.0
Стенче/Тетово 30.05.202322:00 / 0.0
Струга 30.05.202320:00 тишина
Струга 30.05.202321:00 тишина
Струга 30.05.202322:00 тишина
Струмица 30.05.202320:00 990 18.0 77 0.8jуг-jугоисток 0.0
Струмица 30.05.202321:00 990 17.3 81 0.3jуг-jугозапад 0.0
Струмица 30.05.202322:00 990 16.4 84 0.0тишина 0.0
Суви Лаки/Берово 30.05.202320:00 11.2 / 0.2
Суви Лаки/Берово 30.05.202321:00 11.3 / 0.0
Суви Лаки/Берово 30.05.202322:00 11.1 / 0.0
Тетово 30.05.202320:00 963 16.7 84 2.2север 0.0
Тетово 30.05.202321:00 964 16.6 80 1.1север-североисток 0.0
Тетово 30.05.202322:00 964 15.6 90 0.9запад 0.0
Тополчани / Прилеп 30.05.202320:00 920 14.5 84 1.4jуг-jугоисток 0.6
Тополчани / Прилеп 30.05.202321:00 920 13.7 85 2.3север 0.0
Тополчани / Прилеп 30.05.202322:00 920 13.7 82 1.7север 0.0
Турија_Брана 30.05.202320:00 / 0.0
Турија_Брана 30.05.202321:00 / 0.0
Турија_Брана 30.05.202322:00 /
Штип 30.05.202320:00 978 19.7 64 2.3североисток 0.0
Штип 30.05.202321:00 979 17.8 80 1.7север-северозапад 0.0
Штип 30.05.202322:00 979 17.2 82 1.6север 0.0

Адреса

ул. Скупи бр. 28, 1000 Скопје, Република С. Македонија

2021 © УХМР. Сите права задржани.