• Ден:
 • Време:
 • Притисок:
 • Влага:
 • Брзина:
 • Правец:
 • Дожд:
 • Температура: °C
 • Ден:
 • Време:
 • Притисок:
 • Влага:
 • Брзина:
 • Правец:
 • Дожд:
 • Температура: °C
 • Ден:
 • Време:
 • Притисок:
 • Влага:
 • Брзина:
 • Правец:
 • Дожд:
 • Температура: °C
 • Ден:
 • Време:
 • Притисок:
 • Влага:
 • Брзина:
 • Правец:
 • Дожд:
 • Температура: °C
 • Ден:
 • Време:
 • Притисок:
 • Влага:
 • Брзина:
 • Правец:
 • Дожд:
 • Температура: °C
 • Ден:
 • Време:
 • Притисок:
 • Влага:
 • Брзина:
 • Правец:
 • Дожд:
 • Температура: °C
 • Ден:
 • Време:
 • Притисок:
 • Влага:
 • Брзина:
 • Правец:
 • Дожд:
 • Температура: °C
 • Ден:
 • Време:
 • Притисок:
 • Влага:
 • Брзина:
 • Правец:
 • Дожд:
 • Температура: °C

Времето на мерење и набљудување на АМС е според временска зона UTC+1 и податоците од истите се однесуваат за даденото време.(без менување на летно и зимско време)


IME DEN VREMEPRITITEMP VLAGBRZINPRAVEC VRNEZSNE
------------------------------------------------------------------------------------
Berovo 02.08.202111:00 33.3 019 05.7zapad 00.0
Berovo 02.08.202112:00 34.3 019 03.8zapad-jugozapad 00.0
Berovo 02.08.202113:00 35.0 016 03.8zapad-jugozapad 00.0
Bitola 02.08.202111:00 0947 36.3 019 02.0sever-severoistok 00.0
Bitola 02.08.202112:00 0947 38.0 016 04.6zapad-severozapad 00.0
Bitola 02.08.202113:00 0947 38.6 016 03.1zapad-severozapad 00.0
Dobroshte 02.08.202111:00 / 00.0
Dobroshte 02.08.202112:00 / 00.0
Dobroshte 02.08.202113:00 / 00.0
Gevgelija 02.08.202111:00 1004 38.3 027 01.4jugoistok 00.0
Gevgelija 02.08.202112:00 1003 40.0 025 01.5istok-jugoistok 00.0
Gevgelija 02.08.202113:00 1003 41.9 022 02.3istok 00.0
Gjurishte/Sveti_Nikole 02.08.202111:00 0917 35.1 017 04.1jug-jugozapad 00.0
Gjurishte/Sveti_Nikole 02.08.202112:00 0917 35.9 014 03.9zapad-jugozapad 00.0
Gjurishte/Sveti_Nikole 02.08.202113:00 0917 35.3 015 04.4zapad 00.0
Gostivar 02.08.202111:00 tishina
Gostivar 02.08.202112:00 tishina
Gostivar 02.08.202113:00 tishina
Gradsko 02.08.202111:00 0987 39.9 015 06.6zapad 00.0 00
Gradsko 02.08.202112:00 0987 40.9 014 05.7zapad-jugozapad 00.0 00
Gradsko 02.08.202113:00 tishina
Jasen 02.08.202111:00 30.2 023 06.6jug 00.0
Jasen 02.08.202112:00 29.6 022 07.0jug-jugozapad 00.0
Jasen 02.08.202113:00 tishina
Jasenovo 02.08.202111:00 38.6 016 03.7zapad-jugozapad 00.0
Jasenovo 02.08.202112:00 39.5 015 03.3zapad-jugozapad 00.0
Jasenovo 02.08.202113:00 39.0 015 04.3jug-jugozapad 00.0
Jazince 02.08.202111:00 33.8 / 00.0
Jazince 02.08.202112:00 34.7 / 00.0
Jazince 02.08.202113:00 34.7 / 00.0
Jegunovce 02.08.202111:00 37.9 / 00.0
Jegunovce 02.08.202112:00 39.3 / 00.0
Jegunovce 02.08.202113:00 39.4 / 00.0
Kargo/Shtip 02.08.202111:00 0979 37.0 022 04.7zapad-jugozapad 00.0
Kargo/Shtip 02.08.202112:00 0979 37.5 021 05.1zapad 00.0
Kargo/Shtip 02.08.202113:00 0978 38.2 020 05.3zapad-jugozapad 00.0
Kavadarci 02.08.202111:00 0982 40.4 017 03.0zapad-jugozapad 00.0
Kavadarci 02.08.202112:00 0982 40.6 016 04.2zapad-jugozapad 00.0
Kavadarci 02.08.202113:00 0982 40.7 015 05.0jugozapad 00.0
Kochani 02.08.202111:00 0972 37.2 021 04.7zapad-jugozapad 00.0
Kochani 02.08.202112:00 0972 38.3 019 04.2zapad-jugozapad 00.0
Kochani 02.08.202113:00 0971 38.8 017 05.3zapad-jugozapad 00.0
Kodjalija/Radovish 02.08.202111:00 32.7 023 05.9jugozapad 00.0 00
Kodjalija/Radovish 02.08.202112:00 33.6 019 09.9jugozapad 00.0 00
Kodjalija/Radovish 02.08.202113:00 34.3 017 08.1zapad-jugozapad 00.0 00
Korito 02.08.202111:00 26.5 / 00.0
Korito 02.08.202112:00 27.4 / 00.0
Korito 02.08.202113:00 27.2 / 00.0
Kosturino/Strumica 02.08.202111:00 36.4 / 00.0
Kosturino/Strumica 02.08.202112:00 37.4 / 00.0
Kosturino/Strumica 02.08.202113:00 38.7 / 00.0
Kriva_Palanka 02.08.202111:00 0935 34.6 019 04.8jugozapad 00.0
Kriva_Palanka 02.08.202112:00 0935 35.2 020 04.6zapad-jugozapad 00.0
Kriva_Palanka 02.08.202113:00 tishina
Krushevo 02.08.202111:00 0877 29.1 025 01.9jugozapad 00.0
Krushevo 02.08.202112:00 0877 29.0 024 01.8jug 00.0
Krushevo 02.08.202113:00 0877 29.4 022 02.2jug-jugozapad 00.0
Lakavica/Gostivar 02.08.202111:00 / 00.0
Lakavica/Gostivar 02.08.202112:00 / 00.0
Lakavica/Gostivar 02.08.202113:00 / 00.0
Lazaropole 02.08.202111:00 0870 25.8 030 05.4zapad-severozapad 00.0 00
Lazaropole 02.08.202112:00 0870 26.4 028 04.9zapad-severozapad 00.0 00
Lazaropole 02.08.202113:00 0870 26.8 025 05.7zapad 00.0 00
Makedonski_Brod 02.08.202111:00 35.3 018 02.6istok-jugoistok 00.0
Makedonski_Brod 02.08.202112:00 35.8 017 02.8istok-jugoistok 00.0
Makedonski_Brod 02.08.202113:00 36.1 015 03.4jugoistok 00.0
Mavrovi_Anovi 02.08.202111:00 0875 28.3 024 03.4zapad-jugozapad 00.0 00
Mavrovi_Anovi 02.08.202112:00 0875 28.7 025 02.7zapad-jugozapad 00.0 00
Mavrovi_Anovi 02.08.202113:00 0875 28.5 023 05.2zapad 00.0 00
Neproshteno 02.08.202111:00 36.1 / 00.0
Neproshteno 02.08.202112:00 36.7 / 00.0
Neproshteno 02.08.202113:00 36.6 / 00.0
Novo_Selo/Gostivar 02.08.202111:00 / 00.0
Novo_Selo/Gostivar 02.08.202112:00 / 00.0
Novo_Selo/Gostivar 02.08.202113:00 /
Novo_Selo/Strumica 02.08.202111:00 0978 34.7 031 02.6zapad-jugozapad 00.0
Novo_Selo/Strumica 02.08.202112:00 0977 37.5 027 02.3zapad-jugozapad 00.0
Novo_Selo/Strumica 02.08.202113:00 0977 39.9 019 03.2zapad-severozapad 00.0
Ohrid 02.08.202111:00 0930 31.3 027 02.4jugozapad 00.0
Ohrid 02.08.202112:00 0930 33.4 025 01.6jug-jugozapad 00.0
Ohrid 02.08.202113:00 0930 33.5 035 01.5jug-jugozapad 00.0
Ponikva/ Kochani 02.08.202111:00 26.4 030 03.7zapad-severozapad 00.0
Ponikva/ Kochani 02.08.202112:00 27.0 026 04.8zapad-severozapad 00.0
Ponikva/ Kochani 02.08.202113:00 27.7 023 05.1zapad-severozapad 00.0
Popova_Shapka/Tetovo 02.08.202111:00 0826 24.1 028 02.8jug-jugozapad 00.0 00
Popova_Shapka/Tetovo 02.08.202112:00 0826 23.8 027 03.8zapad-jugozapad 00.0 00
Popova_Shapka/Tetovo 02.08.202113:00 0826 23.9 025 06.3zapad-jugozapad 00.0 00
Pozar/Radovish 02.08.202111:00 0900 31.6 033 02.5jug-jugozapad 00.0
Pozar/Radovish 02.08.202112:00 0899 33.0 024 02.8zapad 00.0
Pozar/Radovish 02.08.202113:00 0899 33.1 018 06.9zapad 00.0
Pozharane/Gostivar 02.08.202111:00 0916 33.0 021 01.6zapad-jugozapad 00.0
Pozharane/Gostivar 02.08.202112:00 0916 33.3 020 02.3jug-jugozapad 00.0
Pozharane/Gostivar 02.08.202113:00 0916 32.6 019 03.6zapad-jugozapad 00.0
Prilep 02.08.202111:00 0938 34.7 020 06.4jugozapad 00.0
Prilep 02.08.202112:00 0937 36.0 019 04.5zapad-jugozapad 00.0
Prilep 02.08.202113:00 0937 35.9 018 04.8jugozapad 00.0
Radovish 02.08.202111:00 0971 34.9 030 01.8jug-jugoistok 00.0
Radovish 02.08.202112:00 0970 37.6 022 02.5zapad-severozapad 00.0
Radovish 02.08.202113:00 0970 38.7 016 06.7zapad-jugozapad 00.0
Resen 02.08.202111:00 0917 31.8 028 02.3zapad 00.0
Resen 02.08.202112:00 0917 32.6 028 01.5jugozapad 00.0
Resen 02.08.202113:00 0917 32.9 026 02.1zapad-jugozapad 00.0
Senokos 02.08.202111:00 34.8 / 00.0
Senokos 02.08.202112:00 33.9 / 00.0
Senokos 02.08.202113:00 34.4 / 00.0
Shtip 02.08.202111:00 0974 38.2 017 04.9jugozapad 00.0
Shtip 02.08.202112:00 0974 39.1 014 07.7zapad-jugozapad 00.0
Shtip 02.08.202113:00 0974 39.4 014 07.8jugozapad 00.0
Skopje/Creshevo 02.08.202111:00 0980 38.2 019 01.7jug-jugoistok 00.0
Skopje/Creshevo 02.08.202112:00 0979 40.0 015 05.4zapad-jugozapad 00.0
Skopje/Creshevo 02.08.202113:00 0979 40.3 013 09.1zapad-jugozapad 00.0
Skopje/Gazi_Baba 02.08.202111:00 37.2 021 01.0jugoistok 00.0
Skopje/Gazi_Baba 02.08.202112:00 39.6 015 05.7zapad-jugozapad 00.0
Skopje/Gazi_Baba 02.08.202113:00 40.0 014 05.1zapad-jugozapad 00.0
Skopje/Karposh 02.08.202111:00 0981 36.7 022 00.8sever 00.0
Skopje/Karposh 02.08.202112:00 0980 40.1 013 03.0jug-jugozapad 00.0
Skopje/Karposh 02.08.202113:00 0980 40.6 013 02.7jug-jugozapad 00.0
Skopje/Zajcev_Rid 02.08.202111:00 0976 36.8 022 01.3sever-severoistok 00.0
Skopje/Zajcev_Rid 02.08.202112:00 0975 40.0 013 07.3jug-jugozapad 00.0
Skopje/Zajcev_Rid 02.08.202113:00 0975 40.2 012 06.2zapad-jugozapad 00.0
Slivovo 02.08.202111:00 30.6 032 / 00.0 00
Slivovo 02.08.202112:00 31.4 026 / 00.0 00
Slivovo 02.08.202113:00 /
Stence 02.08.202111:00 / 00.0
Stence 02.08.202112:00 / 00.0
Stence 02.08.202113:00 / 00.0
Strumica 02.08.202111:00 0985 35.0 032 01.6jugoistok 00.0
Strumica 02.08.202112:00 0984 37.5 030 02.2severoistok 00.0
Strumica 02.08.202113:00 0984 39.3 021 01.2istok 00.0
Suvi_Laki/Berovo 02.08.202111:00 31.2 / 00.0
Suvi_Laki/Berovo 02.08.202112:00 31.6 / 00.0
Suvi_Laki/Berovo 02.08.202113:00 32.8 / 00.0
Tetovo 02.08.202111:00 0960 37.2 016 04.1jug-jugozapad 00.0
Tetovo 02.08.202112:00 0959 37.2 016 05.4jug 00.0
Tetovo 02.08.202113:00 0960 37.6 016 05.8jugozapad 00.0
Topolcani 02.08.202111:00 0919 33.0 019 12.1zapad-jugozapad 00.0
Topolcani 02.08.202112:00 0919 34.1 017 12.6zapad 00.0
Topolcani 02.08.202113:00 0919 35.3 017 10.6zapad 00.0
Turija_Brana 02.08.202111:00 / 00.0
Turija_Brana 02.08.202112:00 / 00.0
Turija_Brana 02.08.202113:00 /
Valandovo 02.08.202111:00 tishina
Valandovo 02.08.202112:00 tishina
Valandovo 02.08.202113:00 tishina
Veles 02.08.202111:00 0983 38.8 017 03.8jug-jugozapad 00.0
Veles 02.08.202112:00 0983 40.5 014 04.1jug-jugozapad 00.0
Veles 02.08.202113:00 0982 41.7 014 04.1zapad-jugozapad 00.0
Vinica 02.08.202111:00 0954 35.3 026 03.4zapad-severozapad 00.0
Vinica 02.08.202112:00 0954 37.5 016 05.6zapad 00.0
Vinica 02.08.202113:00 0953 37.7 016 06.2zapad 00.0
Vodocha_Brana 02.08.202111:00 36.9 / 00.0
Vodocha_Brana 02.08.202112:00 38.0 / 00.0
Vodocha_Brana 02.08.202113:00 38.5 / 00.0