Е-пошта: uhmr@meteo.gov.mk

Алатка:
Отчетност за трошоци

Актуелни податоци

Времето на мерење и набљудување на АМС е според временска зона UTC+1 и податоците од истите се однесуваат за даденото време. (без менување на летно и зимско време)

ИМЕ ДЕН ВРЕМЕПРИТИСОКТЕМПЕРАТУРАВЛАГАБРЗИНАПРАВЕЦ ВРНЕЖИСНЕГ
——————————-—–——–———–—–———————–———-
Ѓуриште/Свети Николе 06.12.202323:00 913 4.5 99 0.0 тишина 0.0
Ѓуриште/Свети Николе 07.12.202300:00 914 4.5 99 1.4 jугоисток 0.0
Ѓуриште/Свети Николе 07.12.202301:00 914 4.1 99 1.5 jугоисток 0.0
Јажинце/Тетово 06.12.202323:00 4.0 / 0.0
Јажинце/Тетово 07.12.202300:00 4.0 / 0.0
Јажинце/Тетово 07.12.202301:00 3.5 / 0.0
Јасен/Скопје 06.12.202323:00 1.3 100 3.5 jуг 0.0
Јасен/Скопје 07.12.202300:00 1.2 98 3.2 jуг 0.0
Јасен/Скопје 07.12.202301:00 1.3 95 2.2 jуг 0.0
Јасеново/Велес 06.12.202323:00 тишина
Јасеново/Велес 07.12.202300:00 тишина
Јасеново/Велес 07.12.202301:00 тишина
Јегуновце/Тетово 06.12.202323:00 /
Јегуновце/Тетово 07.12.202300:00 /
Јегуновце/Тетово 07.12.202301:00 /
Берово 06.12.202323:00 916 4.1 95 1.0 исток-североисток 0.0
Берово 07.12.202300:00 916 4.1 95 0.0 тишина 0.0
Берово 07.12.202301:00 916 3.6 96 0.0 тишина 0.0
Битола 06.12.202323:00 944 3.2 100 0.9 jуг-jугоисток 0.0
Битола 07.12.202300:00 944 3.4 100 0.3 исток-jугоисток 0.0
Битола 07.12.202301:00 944 2.8 100 1.1 север 0.0
Брајчино 06.12.202323:00 3.2 / 0.0
Брајчино 07.12.202300:00 3.6 / 0.0
Брајчино 07.12.202301:00 3.0 / 0.1
Валандово 06.12.202323:00 1000 6.4 100 1.3 северозапад 0.0
Валандово 07.12.202300:00 1000 6.2 100 0.0 тишина 0.0
Валандово 07.12.202301:00 1000 6.2 100 0.5 север-североисток 0.0
Вевчани 06.12.202323:00 3.1 / 0.0
Вевчани 07.12.202300:00 2.5 / 0.0
Вевчани 07.12.202301:00 2.7 / 0.0
Велес 06.12.202323:00 985 7.9 97 0.0 тишина 0.0
Велес 07.12.202300:00 985 8.0 95 0.0 тишина 0.0
Велес 07.12.202301:00 985 8.0 95 0.0 тишина 0.0
Виница 06.12.202323:00 953 6.7 94 0.8 jуг-jугозапад 0.0
Виница 07.12.202300:00 953 6.6 95 1.6 jугозапад 0.0
Виница 07.12.202301:00 953 6.4 95 0.2 jугоисток 0.0
Водоча/Струмица 06.12.202323:00 6.3 100 0.0 тишина 0.0
Водоча/Струмица 07.12.202300:00 6.4 100 0.0 тишина 0.0
Водоча/Струмица 07.12.202301:00 6.4 100 0.0 тишина 0.0
Водоча_Брана 06.12.202323:00 5.3 / 0.0
Водоча_Брана 07.12.202300:00 5.4 / 0.0
Водоча_Брана 07.12.202301:00 5.5 / 0.0
Гевгелија 06.12.202323:00 1007 8.5 98 0.0 тишина 0.0
Гевгелија 07.12.202300:00 1007 8.2 98 0.2 исток 0.0
Гевгелија 07.12.202301:00 1007 7.5 98 0.1 север 0.0
Гостивар 06.12.202323:00 950 5.3 91 1.5 jугозапад 0.0 0
Гостивар 07.12.202300:00 950 4.7 92 1.3 jугозапад 0.0 0
Гостивар 07.12.202301:00 950 4.7 92 0.8 jугозапад 0.0 0
Градско 06.12.202323:00 989 7.4 99 1.4 северозапад 0.0 0
Градско 07.12.202300:00 989 7.3 100 0.0 тишина 0.0 0
Градско 07.12.202301:00 989 7.0 100 1.3 jуг-jугозапад 0.0 0
Дебар 06.12.202323:00 940 4.5 98 0.6 запад-северозапад 0.0 0
Дебар 07.12.202300:00 940 5.1 99 1.3 исток-североисток 0.0 0
Дебар 07.12.202301:00 939 4.4 98 0.2 jугоисток 0.0 0
Делчево 06.12.202323:00 943 5.2 97 0.8 запад 0.0
Делчево 07.12.202300:00 943 5.2 95 0.8 запад-северозапад 0.0
Делчево 07.12.202301:00 943 4.7 97 0.6 исток-североисток 0.0
Демир Капија 06.12.202323:00 998 6.1 91 0.7 jугозапад 0.0
Демир Капија 07.12.202300:00 998 5.9 94 0.5 jуг-jугозапад 0.0
Демир Капија 07.12.202301:00 998 6.0 93 0.2 север-северозапад 0.0
Демир Хисар 06.12.202323:00 939 1.8 100 0.9 север-североисток 0.0 0
Демир Хисар 07.12.202300:00 939 1.5 100 0.3 север-северозапад 0.0 0
Демир Хисар 07.12.202301:00 939 0.9 100 1.5 север 0.0 0
Доброште/Тетово 06.12.202323:00 / 0.0
Доброште/Тетово 07.12.202300:00 / 0.0
Доброште/Тетово 07.12.202301:00 / 0.0
Жировница 06.12.202323:00 3.6 / 0.0 0
Жировница 07.12.202300:00 3.4 / 0.0 0
Жировница 07.12.202301:00 3.3 / 0.0 0
Кавадарци 06.12.202323:00 984 7.7 97 0.2 северозапад 0.0
Кавадарци 07.12.202300:00 984 7.9 96 0.3 jугоисток 0.0
Кавадарци 07.12.202301:00 984 7.7 97 0.7 север-северозапад 0.0
Карго/Штип 06.12.202323:00 981 6.5 96 0.3 jуг-jугозапад 0.0
Карго/Штип 07.12.202300:00 981 6.0 100 1.1 исток 0.0
Карго/Штип 07.12.202301:00 981 5.6 100 0.4 исток-североисток 0.0
Коџалија 06.12.202323:00 4.3 96 1.9 исток-jугоисток 0.0 10
Коџалија 07.12.202300:00 4.4 95 1.2 исток-jугоисток 0.0 0
Коџалија 07.12.202301:00 4.3 95 1.3 исток-jугоисток 0.0 0
Корито/Тетово 06.12.202323:00 2.2 / 0.0
Корито/Тетово 07.12.202300:00 2.1 / 0.0
Корито/Тетово 07.12.202301:00 1.8 / 0.0
Костурино 06.12.202323:00 4.8 / 0.0
Костурино 07.12.202300:00 4.6 / 0.0
Костурино 07.12.202301:00 4.4 / 0.0
Кочани 06.12.202323:00 973 7.0 97 0.2 исток-jугоисток 0.0
Кочани 07.12.202300:00 973 6.8 97 0.7 jуг-jугоисток 0.0
Кочани 07.12.202301:00 973 6.7 97 0.0 север-североисток 0.0
Кратово 06.12.202323:00 938 5.4 98 0.9 запад-северозапад 0.0
Кратово 07.12.202300:00 938 5.5 98 0.2 запад 0.0
Кратово 07.12.202301:00 938 5.6 98 0.0 тишина 0.0
Крива Паланка 06.12.202323:00 932 4.6 92 1.8 североисток 0.0
Крива Паланка 07.12.202300:00 932 4.9 91 2.1 север-североисток 0.0
Крива Паланка 07.12.202301:00 932 4.8 90 1.9 североисток 0.0
Крушево 06.12.202323:00 869 1.5 92 0.1 запад-jугозапад 0.0
Крушево 07.12.202300:00 869 1.6 88 0.2 северозапад 0.0
Крушево 07.12.202301:00 869 1.5 87 0.4 северозапад 0.0
Куратица 06.12.202323:00 3.2 / 0.0
Куратица 07.12.202300:00 3.1 / 0.0
Куратица 07.12.202301:00 2.8 / 0.0
Лазарополе 06.12.202323:00 862 0.2 100 0.0 тишина 0.0 0
Лазарополе 07.12.202300:00 862 -0.3 100 1.2 исток-североисток 0.0 0
Лазарополе 07.12.202301:00 862 -0.3 100 0.9 североисток 0.0 0
Лакавица/Гостивар 06.12.202323:00 / 0.0
Лакавица/Гостивар 07.12.202300:00 / 0.0
Лакавица/Гостивар 07.12.202301:00 / 0.0
Маврови Анови 06.12.202323:00 867 1.8 86 1.8 запад-северозапад 0.0 0
Маврови Анови 07.12.202300:00 867 1.5 91 2.7 запад 0.0 0
Маврови Анови 07.12.202301:00 867 1.6 90 2.8 запад 0.0 0
Македонски Брод 06.12.202323:00 3.8 95 0.9 jугозапад 0.0
Македонски Брод 07.12.202300:00 3.4 95 0.0 северозапад 0.0
Македонски Брод 07.12.202301:00 3.3 95 0.2 jугоисток 0.0
Непроштено/Тетово 06.12.202323:00 5.8 / 0.0
Непроштено/Тетово 07.12.202300:00 5.6 / 0.0
Непроштено/Тетово 07.12.202301:00 5.4 / 0.0
Нов Дојран 06.12.202323:00 995 7.6 100 0.9 запад-jугозапад 0.0
Нов Дојран 07.12.202300:00 995 7.1 100 1.3 jугоисток 0.0
Нов Дојран 07.12.202301:00 995 6.8 100 0.7 запад-jугозапад 0.0
Ново Село/Гостивар 06.12.202323:00 / 0.0
Ново Село/Гостивар 07.12.202300:00 / 0.0
Ново Село/Гостивар 07.12.202301:00 /
Ново Село/Струмица 06.12.202323:00 979 5.8 100 0.7 север 0.0
Ново Село/Струмица 07.12.202300:00 979 6.2 100 1.0 север-североисток 0.0
Ново Село/Струмица 07.12.202301:00 979 6.0 100 0.3 северозапад 0.0
Охрид 06.12.202323:00 925 6.3 84 1.5 jугозапад 0.0
Охрид 07.12.202300:00 925 6.4 83 2.0 запад-jугозапад 0.2
Охрид 07.12.202301:00 925 6.8 73 1.4 запад-jугозапад 0.0
Пожар/Радовиш 06.12.202323:00 894 3.4 100 1.3 jуг 0.0
Пожар/Радовиш 07.12.202300:00 894 3.6 100 1.0 jуг 0.0
Пожар/Радовиш 07.12.202301:00 894 3.5 100 0.6 jуг-jугозапад 0.0
Пожаране/Гостивар 06.12.202323:00 911 2.7 100 1.3 север-северозапад 0.0
Пожаране/Гостивар 07.12.202300:00 911 2.5 100 1.0 север 0.0
Пожаране/Гостивар 07.12.202301:00 911 2.9 100 0.2 северозапад 0.0
Пониква/Кочани 06.12.202323:00 0.2 100 1.0 северозапад 0.0
Пониква/Кочани 07.12.202300:00 0.1 100 1.7 запад-северозапад 0.0
Пониква/Кочани 07.12.202301:00 0.0 100 1.4 запад-северозапад 0.0
Попова Шапка/Тетово 06.12.202323:00 815 -0.5 100 0.4 jугозапад 0.0 4
Попова Шапка/Тетово 07.12.202300:00 815 -0.7 99 0.4 североисток 0.0 4
Попова Шапка/Тетово 07.12.202301:00 815 -1.4 100 0.4 север 0.0 4
Претор 06.12.202323:00 907 4.5 91 2.5 исток-североисток 2.1 0
Претор 07.12.202300:00 907 4.3 90 1.4 исток-североисток 0.5 0
Претор 07.12.202301:00 907 3.8 90 1.9 исток-североисток 0.0 0
Прилеп 06.12.202323:00 934 4.6 95 0.5 исток-североисток 0.0
Прилеп 07.12.202300:00 934 4.1 96 1.4 североисток 0.0
Прилеп 07.12.202301:00 934 4.1 96 1.2 исток-североисток 0.0
Радовиш 06.12.202323:00 973 6.0 98 0.3 jуг 0.0
Радовиш 07.12.202300:00 973 6.0 99 0.1 запад 0.0
Радовиш 07.12.202301:00 973 5.8 99 0.7 запад-jугозапад 0.0
Рашче 06.12.202323:00 / 0.0
Рашче 07.12.202300:00 / 0.0
Рашче 07.12.202301:00 / 0.0
Ресен 06.12.202323:00 912 2.1 100 0.4 запад-jугозапад 0.0
Ресен 07.12.202300:00 912 1.8 100 1.1 север 0.0
Ресен 07.12.202301:00 912 1.1 100 1.3 север-североисток 0.0
Ростуше 06.12.202323:00 3.6 / 0.0 0
Ростуше 07.12.202300:00 3.6 / 0.0 0
Ростуше 07.12.202301:00 3.6 / 0.0 0
Сенокос/Гостивар 06.12.202323:00 4.6 / 0.0
Сенокос/Гостивар 07.12.202300:00 4.5 / 0.0
Сенокос/Гостивар 07.12.202301:00 4.5 / 0.0
Скопје/Гази Баба 06.12.202323:00 6.5 93 0.1 североисток 0.0
Скопје/Гази Баба 07.12.202300:00 тишина
Скопје/Гази Баба 07.12.202301:00 тишина
Скопје/Зајчев Рид 06.12.202323:00 977 7.3 88 1.6 jуг-jугозапад 0.0
Скопје/Зајчев Рид 07.12.202300:00 978 7.2 89 0.0 тишина 0.0
Скопје/Зајчев Рид 07.12.202301:00 978 6.9 91 0.0 тишина 0.0
Скопје/Карпош 06.12.202323:00 983 7.9 84 0.4 jуг-jугоисток 0.0
Скопје/Карпош 07.12.202300:00 983 7.8 86 1.0 jуг 0.0
Скопје/Карпош 07.12.202301:00 983 7.7 87 0.1 jуг 0.0
Скопје/Црешево 06.12.202323:00 981 6.2 100 1.2 jугоисток 0.0
Скопје/Црешево 07.12.202300:00 981 6.7 100 0.4 северозапад 0.0
Скопје/Црешево 07.12.202301:00 981 6.1 100 0.8 jуг-jугозапад 0.0
Сливово 06.12.202323:00 1.6 100 / 0.0 0
Сливово 07.12.202300:00 1.5 100 / 0.0 0
Сливово 07.12.202301:00 1.1 100 / 0.0 0
Стенче/Тетово 06.12.202323:00 / 0.0
Стенче/Тетово 07.12.202300:00 / 0.0
Стенче/Тетово 07.12.202301:00 / 0.0
Струга 06.12.202323:00 тишина
Струга 07.12.202300:00 тишина
Струга 07.12.202301:00 тишина
Струмица 06.12.202323:00 987 6.3 97 0.6 jуг-jугозапад 0.0
Струмица 07.12.202300:00 987 6.3 97 0.0 тишина 0.0
Струмица 07.12.202301:00 987 6.5 97 0.7 jуг-jугоисток 0.0
Суви Лаки/Берово 06.12.202323:00 /
Суви Лаки/Берово 07.12.202300:00 /
Суви Лаки/Берово 07.12.202301:00 /
Тетово 06.12.202323:00 960 5.7 95 0.0 тишина 0.0
Тетово 07.12.202300:00 960 5.6 95 0.0 тишина 0.0
Тетово 07.12.202301:00 тишина
Тополчани / Прилеп 06.12.202323:00 914 5.3 97 3.4 запад 0.0
Тополчани / Прилеп 07.12.202300:00 914 5.2 99 1.5 исток-jугоисток 0.0
Тополчани / Прилеп 07.12.202301:00 914 5.6 85 0.5 запад 0.0
Турија_Брана 06.12.202323:00 6.5 / 0.1
Турија_Брана 07.12.202300:00 6.1 / 0.0
Турија_Брана 07.12.202301:00 /
Штип 06.12.202323:00 975 6.7 92 0.5 север 0.0
Штип 07.12.202300:00 975 6.4 94 1.5 исток-jугоисток 0.0
Штип 07.12.202301:00 975 6.2 94 1.2 jугозапад 0.0

Адреса

ул. Скупи бр. 28, 1000 Скопје, Република С. Македонија

2021 © УХМР. Сите права задржани.