Е-пошта: uhmr@meteo.gov.mk

Алатка:
Отчетност за трошоци

Актуелни податоци

Времето на мерење и набљудување на АМС е според временска зона UTC+1 и податоците од истите се однесуваат за даденото време.

(без менување на летно и зимско време)


ИМЕ ДЕН ВРЕМЕПРИТИСОКТЕМПЕРАТУРАВЛАГАБРЗИНАПРАВЕЦ ВРНЕЖИСНЕГ
——————————-—–——–———–—–———————–———-
Ѓавато/Гевгелија 19.06.202422:00 тишина
Ѓавато/Гевгелија 19.06.202423:00 тишина
Ѓавато/Гевгелија 20.06.202400:00 тишина
Ѓуриште/Свети Николе 19.06.202422:00 922 26.3 43 3.4 север-североисток 0.0
Ѓуриште/Свети Николе 19.06.202423:00 923 25.6 47 2.6 североисток 0.0
Ѓуриште/Свети Николе 20.06.202400:00 923 24.8 50 2.3 север 0.0
Јажинце/Тетово 19.06.202422:00 23.7 / 0.0
Јажинце/Тетово 19.06.202423:00 22.8 / 0.0
Јажинце/Тетово 20.06.202400:00 21.4 / 0.0
Јасен/Скопје 19.06.202422:00 22.6 34 4.1 североисток 0.0
Јасен/Скопје 19.06.202423:00 22.6 32 3.8 североисток 0.0
Јасен/Скопје 20.06.202400:00 тишина
Јасеново/Велес 19.06.202422:00 19.4 66 1.2 jугоисток 0.0
Јасеново/Велес 19.06.202423:00 18.3 70 1.3 jугоисток 0.0
Јасеново/Велес 20.06.202400:00 18.1 70 1.0 исток-jугоисток 0.0
Јегуновце/Тетово 19.06.202422:00 18.5 / 0.0
Јегуновце/Тетово 19.06.202423:00 17.6 / 0.0
Јегуновце/Тетово 20.06.202400:00 16.2 / 0.0
Амзабегово/Св.Николе 19.06.202422:00 988 22.9 56 1.2 север-североисток 0.0
Амзабегово/Св.Николе 19.06.202423:00 988 21.2 60 1.5 север 0.0
Амзабегово/Св.Николе 20.06.202400:00 989 21.3 64 2.7 север-североисток 0.0
Берово 19.06.202422:00 925 18.2 69 1.6 исток 0.0
Берово 19.06.202423:00 925 17.0 74 0.6 исток-jугоисток 0.0
Берово 20.06.202400:00 925 15.7 78 1.2 исток 0.0
Битола 19.06.202422:00 951 21.7 65 0.9 исток-североисток 0.0
Битола 19.06.202423:00 951 20.1 72 0.2 jугозапад 0.0
Битола 20.06.202400:00 951 18.6 77 0.3 jуг-jугоисток 0.0
Бовин/Неготино 19.06.202422:00 987 28.0 43 2.5 jуг-jугоисток 0.0
Бовин/Неготино 19.06.202423:00 988 26.7 47 3.6 jугоисток 0.0
Бовин/Неготино 20.06.202400:00 988 25.6 48 1.3 jуг-jугоисток 0.0
Брајчино 19.06.202422:00 20.5 / 0.0
Брајчино 19.06.202423:00 19.5 / 0.0
Брајчино 20.06.202400:00 18.6 / 0.0
Валандово 19.06.202422:00 1003 25.6 58 0.0 тишина 0.0
Валандово 19.06.202423:00 1004 23.9 64 0.0 тишина 0.0
Валандово 20.06.202400:00 1004 22.8 67 0.0 тишина 0.0
Вевчани 19.06.202422:00 21.2 / 0.0
Вевчани 19.06.202423:00 20.6 / 0.0
Вевчани 20.06.202400:00 20.3 / 0.0
Велес 19.06.202422:00 989 25.8 49 0.2 запад-jугозапад 0.0
Велес 19.06.202423:00 989 24.2 53 0.0 тишина 0.0
Велес 20.06.202400:00 990 22.3 59 0.0 тишина 0.0
Виница 19.06.202422:00 959 26.9 44 4.0 jугоисток 0.0
Виница 19.06.202423:00 960 24.1 53 3.7 исток-jугоисток 0.0
Виница 20.06.202400:00 960 24.5 51 1.9 исток-jугоисток 0.0
Водоча/Струмица 19.06.202422:00 тишина
Водоча/Струмица 19.06.202423:00 тишина
Водоча/Струмица 20.06.202400:00 тишина
Водоча_Брана 19.06.202422:00 23.5 / 0.0
Водоча_Брана 19.06.202423:00 22.5 / 0.0
Водоча_Брана 20.06.202400:00 20.8 / 0.0
Гевгелија 19.06.202422:00 1010 25.7 60 1.7 запад-северозапад 0.0
Гевгелија 19.06.202423:00 1010 24.4 64 0.5 запад-jугозапад 0.0
Гевгелија 20.06.202400:00 1010 23.3 68 0.8 запад 0.0
Гостивар 19.06.202422:00 957 25.0 52 2.5 jуг-jугозапад 0.0 43
Гостивар 19.06.202423:00 957 23.3 55 1.6 jуг-jугозапад 0.0 43
Гостивар 20.06.202400:00 958 21.5 58 0.5 jуг-jугозапад 0.0 42
Градско 19.06.202422:00 993 27.0 38 1.7 исток 0.0 0
Градско 19.06.202423:00 993 26.7 46 2.0 исток-jугоисток 0.0 0
Градско 20.06.202400:00 994 25.2 51 0.7 исток-североисток 0.0 0
Дебар 19.06.202422:00 947 22.2 58 0.5 север-северозапад 0.0 0
Дебар 19.06.202423:00 947 20.5 65 0.4 jуг-jугоисток 0.0 0
Дебар 20.06.202400:00 948 19.5 68 0.8 jуг-jугоисток 0.0 0
Делчево 19.06.202422:00 951 16.7 89 0.0 тишина 0.0
Делчево 19.06.202423:00 951 15.4 94 0.2 jуг-jугоисток 0.0
Делчево 20.06.202400:00 951 14.8 95 0.0 тишина 0.0
Демир Капија 19.06.202422:00 1001 28.0 49 3.2 jугоисток 0.0
Демир Капија 19.06.202423:00 1002 25.1 48 2.2 jуг-jугозапад 0.0
Демир Капија 20.06.202400:00 1002 24.0 50 2.6 jуг-jугозапад 0.0
Демир Хисар 19.06.202422:00 947 17.0 97 0.3 исток-jугоисток 0.0 0
Демир Хисар 19.06.202423:00 947 15.9 100 0.5 север-североисток 0.0 0
Демир Хисар 20.06.202400:00 947 15.1 100 0.0 север-североисток 0.0 0
Доброште/Тетово 19.06.202422:00 / 0.0
Доброште/Тетово 19.06.202423:00 / 0.0
Доброште/Тетово 20.06.202400:00 / 0.0
Жировница 19.06.202422:00 17.2 / 0.0 1
Жировница 19.06.202423:00 16.4 / 0.0 2
Жировница 20.06.202400:00 15.6 / 0.0 2
Кавадарци 19.06.202422:00 988 24.4 45 1.3 jуг 0.0
Кавадарци 19.06.202423:00 988 23.6 47 1.6 jуг-jугозапад 0.0
Кавадарци 20.06.202400:00 988 22.1 53 0.9 jуг-jугоисток 0.0
Карго/Штип 19.06.202422:00 985 22.1 61 1.4 исток 0.0
Карго/Штип 19.06.202423:00 985 23.9 57 3.1 исток 0.0
Карго/Штип 20.06.202400:00 986 22.4 65 1.9 исток-североисток 0.0
Коџалија 19.06.202422:00 24.5 50 1.4 jугоисток 15.6 0
Коџалија 19.06.202423:00 24.0 51 0.0 тишина 15.6 0
Коџалија 20.06.202400:00 22.9 55 0.0 тишина 15.6 0
Корито/Тетово 19.06.202422:00 21.5 / 0.0
Корито/Тетово 19.06.202423:00 21.5 / 0.0
Корито/Тетово 20.06.202400:00 /
Костурино 19.06.202422:00 25.0 / 0.0
Костурино 19.06.202423:00 22.8 / 0.0
Костурино 20.06.202400:00 20.7 / 0.0
Кочани 19.06.202422:00 978 26.2 53 1.8 север-североисток 0.0
Кочани 19.06.202423:00 978 25.5 53 1.8 североисток 0.0
Кочани 20.06.202400:00 978 22.7 65 0.8 исток-североисток 0.0
Кратово 19.06.202422:00 945 21.9 65 1.3 исток-североисток 0.0
Кратово 19.06.202423:00 945 21.6 66 1.8 исток 0.0
Кратово 20.06.202400:00 тишина
Крива Паланка 19.06.202422:00 940 20.1 77 4.7 север-североисток 0.0
Крива Паланка 19.06.202423:00 940 19.0 80 3.9 североисток 0.0
Крива Паланка 20.06.202400:00 940 18.3 82 4.4 североисток 0.0
Крушево 19.06.202422:00 881 21.9 46 0.2 запад-северозапад 0.0
Крушево 19.06.202423:00 881 22.0 40 0.4 запад-северозапад 0.0
Крушево 20.06.202400:00 881 21.9 39 0.2 запад 0.0
Куманово 19.06.202422:00 976 20.1 74 1.0 север-северозапад 0.0 16
Куманово 19.06.202423:00 977 19.7 77 0.5 север-североисток 0.0 16
Куманово 20.06.202400:00 977 19.5 79 0.5 jугозапад 0.0 15
Куратица 19.06.202422:00 19.7 / 0.0
Куратица 19.06.202423:00 18.7 / 0.0
Куратица 20.06.202400:00 18.4 / 0.0
Лазарополе 19.06.202422:00 874 14.9 77 1.5 исток 0.0 11
Лазарополе 19.06.202423:00 874 14.9 75 1.6 исток 0.0 11
Лазарополе 20.06.202400:00 874 14.1 77 1.5 исток 0.0 11
Лакавица/Гостивар 19.06.202422:00 / 0.0
Лакавица/Гостивар 19.06.202423:00 / 0.0
Лакавица/Гостивар 20.06.202400:00 / 0.0
Маврови Анови 19.06.202422:00 879 17.0 64 0.2 запад-северозапад 0.0 54
Маврови Анови 19.06.202423:00 879 16.5 68 0.2 север-североисток 0.0 19
Маврови Анови 20.06.202400:00 879 16.3 61 0.6 запад 0.0 63
Македонски Брод 19.06.202422:00 20.0 62 0.3 запад-северозапад 0.0
Македонски Брод 19.06.202423:00 19.2 65 0.0 запад-jугозапад 0.0
Македонски Брод 20.06.202400:00 17.7 68 0.0 север-северозапад 0.0
Непроштено/Тетово 19.06.202422:00 24.3 / 0.0
Непроштено/Тетово 19.06.202423:00 23.5 / 0.0
Непроштено/Тетово 20.06.202400:00 23.0 / 0.0
Нов Дојран 19.06.202422:00 тишина
Нов Дојран 19.06.202423:00 тишина
Нов Дојран 20.06.202400:00 тишина
Ново Село/Гостивар 19.06.202422:00 /
Ново Село/Гостивар 19.06.202423:00 /
Ново Село/Гостивар 20.06.202400:00 /
Ново Село/Струмица 19.06.202422:00 983 25.8 52 3.0 север 0.0
Ново Село/Струмица 19.06.202423:00 984 24.5 56 3.6 север 0.0
Ново Село/Струмица 20.06.202400:00 984 23.5 60 3.5 север 0.0
Охрид 19.06.202422:00 933 21.0 68 1.9 север-северозапад 0.0
Охрид 19.06.202423:00 934 20.1 68 1.9 север-северозапад 0.0
Охрид 20.06.202400:00 934 19.7 68 1.9 север 0.0
Пожар/Радовиш 19.06.202422:00 904 20.3 69 1.7 jуг 0.0
Пожар/Радовиш 19.06.202423:00 904 20.4 62 2.1 jуг 0.0
Пожар/Радовиш 20.06.202400:00 904 20.1 64 1.6 jуг 0.0
Пожаране/Гостивар 19.06.202422:00 921 21.8 51 0.6 jугозапад 0.0
Пожаране/Гостивар 19.06.202423:00 921 22.2 48 0.6 север 0.0
Пожаране/Гостивар 20.06.202400:00 921 20.6 56 0.1 запад 0.0
Пониква/Кочани 19.06.202422:00 20.3 53 1.8 северозапад 0.0
Пониква/Кочани 19.06.202423:00 20.1 53 1.9 северозапад 0.0
Пониква/Кочани 20.06.202400:00 19.7 56 2.1 северозапад 0.0
Попова Шапка/Тетово 19.06.202422:00 829 18.3 41 0.7 северозапад 0.0 0
Попова Шапка/Тетово 19.06.202423:00 829 19.1 40 2.6 северозапад 0.0 0
Попова Шапка/Тетово 20.06.202400:00 829 20.0 40 5.1 северозапад 0.0 0
Претор 19.06.202422:00 916 20.2 60 1.6 север 0.0 0
Претор 19.06.202423:00 916 19.7 60 1.7 исток-североисток 0.0 0
Претор 20.06.202400:00 916 18.6 63 1.0 исток-североисток 0.0 29
Прилеп 19.06.202422:00 942 23.0 50 1.2 jуг 0.0
Прилеп 19.06.202423:00 942 22.0 54 0.3 север 0.0
Прилеп 20.06.202400:00 942 20.7 57 0.3 север 0.0
Псача/Крива Паланка 19.06.202422:00 962 22.7 69 0.4 исток-jугоисток 0.0
Псача/Крива Паланка 19.06.202423:00 962 21.8 71 0.4 jугоисток 0.0
Псача/Крива Паланка 20.06.202400:00 962 19.9 78 0.4 исток 0.0
Радовиш 19.06.202422:00 977 23.2 62 1.3 jугозапад 0.0
Радовиш 19.06.202423:00 977 21.5 71 0.1 исток 0.0
Радовиш 20.06.202400:00 978 21.1 70 0.4 jугоисток 0.0
Рашче 19.06.202422:00 / 0.0
Рашче 19.06.202423:00 / 0.0
Рашче 20.06.202400:00 / 0.0
Ресен 19.06.202422:00 920 17.0 84 1.3 север-североисток 0.0
Ресен 19.06.202423:00 920 15.4 89 1.3 север 0.0
Ресен 20.06.202400:00 920 14.2 93 1.1 север 0.0
Ростуше 19.06.202422:00 20.6 / 0.0 0
Ростуше 19.06.202423:00 18.8 / 0.0 0
Ростуше 20.06.202400:00 17.7 / 0.0 0
Сенокос/Гостивар 19.06.202422:00 27.2 / 0.0
Сенокос/Гостивар 19.06.202423:00 25.8 / 0.0
Сенокос/Гостивар 20.06.202400:00 25.0 / 0.0
Скопје/Гази Баба 19.06.202422:00 21.6 62 0.3 jуг 0.0
Скопје/Гази Баба 19.06.202423:00 21.7 61 0.6 северозапад 0.0
Скопје/Гази Баба 20.06.202400:00 21.6 60 0.5 север 0.0
Скопје/Зајчев Рид 19.06.202422:00 982 24.9 45 2.4 запад-северозапад 0.0
Скопје/Зајчев Рид 19.06.202423:00 982 24.1 46 2.4 запад-северозапад 0.0
Скопје/Зајчев Рид 20.06.202400:00 982 23.1 49 3.1 запад-северозапад 0.0
Скопје/Карпош 19.06.202422:00 987 24.9 48 0.4 север 0.0
Скопје/Карпош 19.06.202423:00 987 23.2 53 0.0 тишина 0.0
Скопје/Карпош 20.06.202400:00 988 22.6 54 0.1 северозапад 0.0
Скопје/Црешево 19.06.202422:00 986 22.8 60 1.8 североисток 0.0
Скопје/Црешево 19.06.202423:00 986 22.4 56 1.9 север-североисток 0.0
Скопје/Црешево 20.06.202400:00 986 21.1 65 1.3 исток-североисток 0.0
Славеј/Прилеп 19.06.202422:00 950 22.0 64 1.0 jугоисток 0.0
Славеј/Прилеп 19.06.202423:00 950 19.7 73 0.7 jуг-jугоисток 0.0
Славеј/Прилеп 20.06.202400:00 950 18.7 74 1.5 исток-jугоисток 0.0
Сливово 19.06.202422:00 15.8 93 / 0.0 0
Сливово 19.06.202423:00 14.8 97 / 0.0 0
Сливово 20.06.202400:00 14.7 95 / 0.0 0
Стенче/Тетово 19.06.202422:00 / 0.0
Стенче/Тетово 19.06.202423:00 / 0.0
Стенче/Тетово 20.06.202400:00 / 0.0
Струга 19.06.202422:00 тишина
Струга 19.06.202423:00 тишина
Струга 20.06.202400:00 тишина
Струмица 19.06.202422:00 990 28.3 45 2.1 jугозапад 0.0
Струмица 19.06.202423:00 991 27.3 46 1.9 jуг-jугозапад 0.0
Струмица 20.06.202400:00 991 23.5 61 1.1 север 0.0
Суви Лаки/Берово 19.06.202422:00 14.9 / 0.0
Суви Лаки/Берово 19.06.202423:00 14.4 / 0.0
Суви Лаки/Берово 20.06.202400:00 13.6 / 0.0
Тетово 19.06.202422:00 966 22.2 68 0.6 jуг-jугоисток 0.0
Тетово 19.06.202423:00 966 20.8 74 0.8 jуг-jугоисток 0.0
Тетово 20.06.202400:00 966 19.6 77 1.3 jугозапад 0.0
Тополчани / Прилеп 19.06.202422:00 923 25.9 39 2.9 североисток 0.0
Тополчани / Прилеп 19.06.202423:00 923 25.6 43 2.4 север-североисток 0.0
Тополчани / Прилеп 20.06.202400:00 923 25.6 42 2.2 северозапад 0.0
Турија_Брана 19.06.202422:00 25.2 / 0.0
Турија_Брана 19.06.202423:00 24.3 / 0.0
Турија_Брана 20.06.202400:00 23.4 / 0.0
Штип 19.06.202422:00 980 27.5 46 1.7 север 0.0
Штип 19.06.202423:00 980 26.0 51 0.0 север 0.0
Штип 20.06.202400:00 980 24.8 52 1.9 запад-jугозапад 0.0