Е-пошта: uhmr@meteo.gov.mk

Алатка:
Отчетност за трошоци

Вработувања

ТАБЕЛА-ПРИЈАВА ЗА ВРАБОТУВАЊЕ СО ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ