Телефон: +389 2 3097-004
Е-пошта: uhmr@meteo.gov.mk

Алатка:
Отчетност за трошоци

Прогноза

Сектор за прогноза и предупредување (в.д. раководител државен советник Раде Балабаноски)

-Одделение за анализа и прогноза на време

-Одделение за радарски мониторинг и најава на опасни временски појави

-Одделение за информатика и техника

Опис на работата на Секторот

  • прием, контрола, размена и обработка на хидрометеоролошки податоци;

  • перманентно следење и анализирање на временската состојба на подрачјето на Република Македонија, Европа и светот;

  • изработка на краткорочни, среднорочни и долгорочни временски прогнози;

  • посебна анализа на појавите кои можат да предизвикаат временски непогоди и благовремено најавување и предупредување за интензитетот, времето и подрачјето кое ќе биде зафатено

  • перманентно радарско и сателитско набљудување на атмосферата;

  • истражувања во областа на радарска метеорологија и физика на облаци; радарска процена на врнежите, радарски набљудувања за потреби на хидрологија и модификација на времето;

  • активности што се поврзани со телекомуникацискиот систем, радарските системи и примена на информатичката технологија.

Адреса

ул. Скупи бр. 28, 1000 Скопје, Република С. Македонија

2021 © УХМР. Сите права задржани.