Е-пошта: uhmr@meteo.gov.mk

Алатка:
Отчетност за трошоци

Најнови сателитски снимки

Тополчани

  • 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg

Ѓуриште

  • 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg

Медиа центар

Е-билтен

УХМР

-

Управата за хидрометеоролошки рабoти е орган во состав на Министерството за земјоделство.

Управата за хидрометеоролошки рабoти, согласно Законот за слободен пристап до информациите од јавен карактер како правно лице објавува листа на имател на информации, што се создадени и се во сопственост на Управата.

УХМР објавува хидролошки, метеоролошки, климатолошки и агрометеоролошки информации, дава анализа и прогноза на време.

– м-р Ивица Тодоровски,
   Директор на УХМР