Е-пошта: uhmr@meteo.gov.mk

Алатка:
Отчетност за трошоци

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА СПРЕЧУВАЊЕ НА КОРУПЦИЈАТА ВО УХМР ЗА 2022 ГОДИНА