Е-пошта: uhmr@meteo.gov.mk

Алатка:
Отчетност за трошоци

Директор

В.Д. Директор:

м-р Ивица Тодоровски

e-mail: ivica.todorovski@meteo.gov.mk

Телефон: +389 75214493

Биографија

Ивица Тодоровски е директор на Управата за хидрометеоролошки работи од 03.08.2017 година. Роден е во Скопје на 13.06.1973 година. Средно образование завршил во гимназијата Раде Јовчевски Корчагин во Скопје, а додипломски и постдипломски студии завршил на Машинскиот факултет во Скопје. Долги години работи во ЈП Македонијапат од кои 12 години како раководител на механизација. Како овластен инспектор за животна средина во Општина Бутел работи во наредните 5 години. Од 2013 до 2017 година е член на Советот во Општина Ѓорче Петров .