Е-пошта: uhmr@meteo.gov.mk

Алатка:
Отчетност за трошоци

Документи достапни на сите

Месечна информација 01_ 2023

Месечна информација 02_ 2023

Месечна Информација 03_2023