Е-пошта: uhmr@meteo.gov.mk

Алатка:
Отчетност за трошоци

Раководител на сектор

м-р Рада Аврамовска

Раководител на Секторот за прогноза и предупредување

Телефон:075 317 340
Факс: 02 3097118