Е-пошта: uhmr@meteo.gov.mk

Алатка:
Отчетност за трошоци

Завршна сметка 2017

Биланс на приходи и расходи

787

BPR 3 787

BPR 4 787

BPR 1 787

BPR 2 787

 

637

BPR 1 637

BPR 2 637

BPR 3 637

BPR 4 637

 

631

BPR 1 631

BPR 2 631

BPR 3 631

BPR 4 631

 

Биланс на состојба

787

BS 1 787

BS 2 787

BS 3 787

BS 4 787

BS 5 787

BS 6 787

 

637

BS 1

BS 2 637

BS 3

BS 4 637

BS 5 637

BS 6 637

 

631

BS 1 631

BS 2 631

BS 3 631

BS 4 631

BS 5 631

BS 6 631

Адреса

ул. Скупи бр. 28, 1000 Скопје, Република С. Македонија

2021 © УХМР. Сите права задржани.