Е-пошта: uhmr@meteo.gov.mk

Алатка:
Отчетност за трошоци

Завршна работилница на проектот “Адаптација кон климатските промени преку меѓуграничен менаџмент на ризикот од поплави на земјите од Западен Балкан одржана од 05-08 април 2022 година