Е-пошта: uhmr@meteo.gov.mk

Алатка:
Отчетност за трошоци

Алатка за отчетност на трошоците на носителите на јавни функции

Подолу се прикачени извештаи од финансиски трошења:
Име на носител на јавна функција: Агим Муртезанов
Датум на стапување на функција: 04.08.2021

Месечен преглед на расходите за угостителски услуги при работни состаноци во угостителските објекти во Република Северна Македонија

Декември 2021
Август 2021
Септември 2021
Октомври 2021
Ноември 2021
Име на носител на јавна функција: Костадин Ацевски
Датум на стапување на функција: 09.02.2021

Месечен преглед на расходите за угостителски услуги при работни состаноци во угостителските објекти во Република Северна Македонија

Април 2021
Мај 2021
Јуни 2021
Јули 2021

Име на носител на јавна функција: М-р Ивица Тодоровски
Датум на стапување на функција: 03.08.2017
Службени трошоци Јуни – Ноември 2020
Службени трошоци Декември 2019 -Мај-2020
Службени трошоци Јуни 2019 – Ноември 2019
Службени трошоци  Декември 2018 – Мај 2019
Службени трошоци Јуни 2018 – Ноември 2018
Службени трошоци Декември 2017 – Мај 2018
Име на носител на јавна функција: М-р Оливер Ромевски
Датум на стапување на функција: 14.10.2014
Службени трошоци Декември 2016 – Мај 2017
Службени трошоци Јуни 2016 – Ноември 2016
Службени трошоци Декември 2015 – Мај 2016
Службени трошоци Јуни 2015- Ноември 2015
Службени трошоци Декември 2014 -Мај 2015