Е-пошта: uhmr@meteo.gov.mk

Алатка:
Отчетност за трошоци

Министерот за земјоделие во УХМР

Управата за хидрометеоролошки работи (УХМР) функционира во склоп на Mинистерство за земјоделие шумарство и водостопанство (http://www.mzsv.gov.mk/).

Денес беа разгледани некои тековни резултати поврзани со подобреното техничко решение во комуникациите.

Дополнително беше разговарано и за надградбата на радарскиот систем во Ѓуриште која започнува деновиве. Овој радарски систем не беше во функција четири години, а е од исклучително значење за детектирање и следење на облачните маси кои предизвикуваат големи временски непогоди.