Е-пошта: uhmr@meteo.gov.mk

Алатка:
Отчетност за трошоци

Интервју на Директорот на УХМР Ивица Тодоровски во емисијата Бразди на Канал 5 од 05.06.2022 година

Претходно Завршна работилница на проектот “Адаптација кон климатските промени преку меѓуграничен менаџмент на ризикот од поплави на земјите од Западен Балкан одржана од 05-08 април 2022 година