Е-пошта: uhmr@meteo.gov.mk

Алатка:
Отчетност за трошоци

ВО ОХРИД ОДБЕЛЕЖАН 23 МАРТ-СВЕТСКИОТ ДЕН НА МЕТЕОРОЛОГИЈАТА

Претходно Извршено дејство врз градоносни облаци со авионско засејување