Forecast for 06.10.2018 12 °C | 22 °C 8 °C | 18 °C 8 °C | 23 °C 9 °C | 24 °C 10 °C | 25 °C 13 °C | 26 °C 6 °C | 22 °C 2 °C | 20 °C

Latest satelite image

Latest radar image

Forecast for 07.10.2018 11 °C | 21 °C 8 °C | 19 °C 8 °C | 24 °C 8 °C | 25 °C 8 °C | 25 °C 11 °C | 27 °C 6 °C | 24 °C 2 °C | 22 °C
Forecast for 08.10.2018

Min. temperature: 4°C - 13°C
Max. temperature: 21°C - 28°C

Forecast for 09.10.2018

Min. temperature: 3°C - 14°C
Max. temperature: 20°C - 27°C

Forecast for 10.10.2018

Min. temperature: 2°C - 12°C
Max. temperature: 19°C - 26°C

MinZaZemPosetaNaUHMR20180418
Министерот за земјоделие во УХМР
Управата за хидрометеоролошки работи (УХМР) функционира во склоп на министерство за земјоделие шумарство и водостопанство (http://www.mzsv.gov.mk/). Денес беа разгледани некои тековни резултати поврзани со подобреното техничко решение во комуникациите. Дополнително беше разговарано и за надградбата на радарскиот систем во Ѓуриште која започнува деновиве. Овој радарски систем не беше во функција четири години, а е од исклучително значење за детектирање и следење на облачните маси кои предизвикуваат големи временски непогоди.
1 2